Der er gået inflation i professor-titlen

På to år er der kommet 260 flere nye professorer. Forklaringen er blandt andet, at nye forskningsfelter har fået deres egen professor.

På to år er der kommet 260 flere nye professorer. Forklaringen er blandt andet, at nye forskningsfelter har fået deres egen professor. (Foto: Folkeuniversitetet)

I løbet af de seneste fem år er antallet af professorer ansat ved de højere læreanstalter steget kraftigt. I 2007 var der 1440 professorer.

To år senere var tallet steget til 1700, og om kort tid offentliggør Uddannelsesministeriet en ny statistik over forandringer i forskerbestanden i årene 2009-2011. Statistikken viser, at stigningen er fortsat.

Det betyder, at vi snart runder professor nummer 2000 i Danmark, skriver Kristeligt Dagblad.

Der er flere forklaringer

Det stærkt stigende antal indehavere af universiteternes højste underviser- og forskertitel har flere årsager.

Dels er der generelt blevet flere ansatte, flere studerende og mere forskning på universiteterne. Dels har øget konkurrence og mere fokus på professortitlens indbyggede prestige været med til at fremme oprettelsen af stillinger som professor. Antallet af ansatte med den lavere rangerende titel lektor stiger ikke.

Professorer på helt nye områder

- Der har i mange år været klager over, at der blev ansat alt for få nye professorer sammenlignet med andre lande. Det betød, at dygtige universitetsforskeres karriereudsigter var alt for ringe, siger Bertel Ståhle, specialkonsulent i Uddannelsesministeriet og ansvarlig for forskerbestands-statistikken til avisen.

Den nye magtstruktur på universitetsområdet har også ført til, at nye forskningsfelter inden for de seneste år har fået deres egen professor. Der er kommet nye professorer i palliation (smertelindring), sexologi, coaching, it-ledelse og parallelsproglighed

FacebookTwitter