Derfor er det tid til at lukke ned: SSI forudser 4.000 daglige smittede inden jul

Udviklingen er bekymrende, så der er brug for restriktioner, lyder det i et notat til regeringen.

Uden flere restriktioner, kan der komme en fordobling af smitten på få uger, vurderer SSI. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

500 indlagte, 4.000 daglige smittede, stigende dødelighed og et sygehusvæsen under pres. Alt sammen inden jul, hvis der ikke gøres noget nu.

Det er et dramatisk billede, der tegnes i en fremskrivning af epidemien, som Statens Serum Institut (SSI) i fredags lavede til regeringen.

Når statsminister Mette Frederiksen (S) i dag præsenterer et nyt sæt restriktioner, der kommer til at ramme store dele af landet, er det blandt andet på baggrund af dette notat.

- Det vurderes ikke realistisk, at denne bekymrende udvikling kan imødegås alene ved at opskalere smitteopsporingsindsatsen. Derfor anbefaler SSI yderligere restriktioner for at begrænse smitten, lyder det i notatet.

Og det er en formulering, som det er svært for regeringen at sidde overhørig.

- Den måde, vi har tacklet coronaepidemien på i Danmark, har i meget høj grad været styret af sundhedsfaglige vurderinger, som politikerne har reageret på. Derfor er Statens Serum Instituts seneste vurdering også et vigtigt værktøj for Christiansborg, og derfor vil vi se statsministeren præsentere en række nye og omfattende restriktioner i dag, siger DR's sundhedskorrespondent, Peter Qvortrup Geisling.

4.000 smittede om dagen

I notatet forsøger SSI at forudse smitteudviklingen frem til 23. december ud fra den nuværende udvikling. Der er tale om en simpel fremskrivning, hvor man antager, at smitten bliver ved med at sprede sig i samme takt som nu. Det er en metode med betydelig usikkerhed.

Men konklusionen er klar: Der vil blive langt flere smittede og indlagte, hvis ikke den nuværende tendens vendes. Nedenstående graf fra notatet viser en udvikling, hvor smitten mere end fordobles frem til 23. december.

De seneste dages stigning i smitten risikerer at fortsætte, vurderer SSI i notatet. Antallet af smittede kan ramme 4.000 den 23. december. (Foto: Fra SSI-notat.)

Hvis det skulle gå, som kurven spår, ville det blive endnu sværere at vende udviklingen, end det var i foråret, vurderer Peter Qvortrup Geisling. For nu er det blevet vinter, og hele befolkningen er ikke i samme alarmberedskab som dengang.

Derfor er det vigtigt at stoppe udviklingen, før smitten når niveauet fra foråret.

- Vi knækkede kurven i foråret med flere end 500 indlagte den 1. april, men den bliver meget sværere at knække nu, hvis tallene når op på samme niveau. For det første er vi meget mere inden for og tættere sammen nu. For det andet er vi meget mere coronatrætte, så det er sidste chance for at bremse udviklingen, siger Peter Qvortrup Geisling.

Det hører med til historien, at det er meget svært at lave denne form for forudsigelser, blandt andet fordi folk ændrer opførsel på baggrund af de lokale smittetal, og at fremskrivninger ikke tager højde for, at myndighederne kan indføre nye restriktioner. SSI droppede faktisk for nylig at udgive 14-dages prognoser for smitten i de forskellige regioner, efter man i flere omgange havde ramt skævt i forudsigelserne.

Plejehjem og sygehuse kan rammes hårdere

I notatet advarer SSI om, at der kan komme lige så mange patienter på landets coronaafdelinger i juleugen, som da smitten så værst ud i starten af april.

Situationen i sundhedsvæsnet risikerer samtidig at blive forværret af, at sundhedspersonale vil blive sendt hjem i langt større omfang end i foråret, fordi man er mere opmærksomme på at isolere nære kontakter til smittede.

Og så er der de ældre og mest sårbare på plejehjemmene. I sensommeren og efteråret er det lykkedes at holde antallet af nye smittede plejehjemsbeboere lavt, men de seneste uger er smittetallene steget, og en stigende smitte i samfundet kan gøre det endnu sværere at beskytte de sårbare.

- Der må forventes risiko for yderligere spredning til plejehjem og andre institutioner og en yderligere udvikling i dødeligheden, står der i notatet.