Derfor er DSB og lokomotivførere endt i bittert slagsmål

DSB ønsker samme vilkår som konkurrenterne. Lokomotivførere oplever, at det fører til forringede arbejdsvilkår.

Lokomotivførerne skal have nye lokalaftale, og de frygter, at det forringer deres arbejdsvilkår. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Slagsmålet mellem DSB og lokomotivførerne fortsætter med at eskalere og kan ende med at påvirke den travle juletrafik på tværs af landet.

Men hvad foregår der egentlig mellem de to stridende parter?

Først og fremmest bunder konkflikten i, at DSB for godt et år siden valgte at melde sig ind i Dansk Industri og i den forbindelse opsagde alle overenskomster og lokale aftaler, som tidligere var indgået.

Det fik Dansk Jernbaneforbund til - via LO - at gå i Arbejdsretten og klage, men her blev det vurderet, at DSB's indmeldelse var helt efter bogen.

Nu skal der så indgås en række nye aftaler, men forhandlingerne er gået i hårdknude.

Det skyldes primært, at lønmodtagerne oplever, at DSB benytter lejligheden til at lave en række forringelser af medarbejdernes vilkår, fortæller Laust Høgedahl, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet:

- Jeg tror, det har overrasket Dansk Jernbaneforbund, hvor mange forringelser de - set med deres egne øjne - skulle acceptere for at få de lokale aftaler fra den statslige overenskomst over på en privat overenskomst, siger han.

Liberalisering af togdrift

DSB ønsker blandt andet at reducere antallet af tillidsfolk kraftigt - fra 99 til 29, men de lokale aftaler, som der findes over 100 af, regulerer også forhold som løn, arbejdstid, medarbejderindflydelse og ferie.

Årsagen til at DSB gerne ville ind i Dansk Industri er, at de i højere grad vil ligne nogle af deres konkurrenter på markedet. Arriva betjener i dag cirka 15 procent af det danske jernbanenet og har 6,5 millioner passagerer årligt.

- Der er sket en række liberaliseringer af togdriften i Danmark, og vi har fået nye aktører ind. DSB har ønsket at ligne deres konkurrenter mere, både i forhold til de løn- og arbejdsvilkår, de kan tilbyde medarbejdere, men også for at være til stede i Dansk Industri og få deres interessevaretagelse igennem i den arbejdsgiverforening, siger Laust Høgedahl.

Togpassagerer har i den seneste tid oplevet flere forsinkede og aflyste tog som følge af konflikten mellem DSB og lokomotivførerne. (Foto: CARSTEN GREGERSEN © Scanpix)

Derfor kan det lyde paradoksalt, at lokomotivførerne oplever, at de nu skal arbejde under forringede arbejdsvilkår, men der er en god forklaring, lyder det fra arbejdsmarkedsforskeren.

- Der er forskel på den statslige overenskomst og den private overenskomst i Dansk Industri. Der er blandt andet lagt op til, at man får en højere startløn i den private overenskomst, men at ældre medarbejdere ikke får den samme løn.

- Og så er der alle de her lokale aftaler, hvor DSB-ansatte har haft gode aftaler med staten, og det er noget, som bliver udfordret med overgangen til Dansk Industri. Det er de lokale aftaler, som er blevet det store slagsmål, og derfor ser vi arbejdsnedlæggelser, siger Laust Høgedahl.

Kan påvirke juletrafik

Så sent som i går oplevede DSB-kunder aflyste togture som følge af arbejdsnedlæggelser, der er overenskomststridige. Når det handler om de lokale aftaler, har lokomotivførerne nemlig ikke det kort at spille.

- De ansatte i DSB står i en situation, hvor de må forhandle om de lokale aftaler, og hvordan de skal se ud, når de overgår til en privat overenskomst, men de kan ikke lovligt nedlægge arbejdet for at lægge magt bag de her forhandlinger, siger Laust Høgedahl.

Han forudser, at forhandlingerne om de nye aftaler kan trække ud i længere tid og dermed risikerer at gå ud over den travle juletrafik.

- Hvis vi kommer hen omkring jul, hvor der er stor trafik på jernbanenettet, kan det skabe nervøsitet i DSB. Og det kan da godt være, at de fra lønmodtagernes side tænker, at det kunne være et stærkt kort, hvis man kunne trække forhandlingerne indtil nogle af de afgørende dage i forhold til juletrafikken, men det bliver kun et gæt, siger arbejdsmarkedsforskeren.

I dag klokken 14.30 mødes parterne i Arbejdsretten, hvor det vil blive vurderet, om det var lovligt, at lokomotivførerne nedlagde arbejdet tidligere i november.

Facebook
Twitter