Man er uskyldig, til det modsatte er bevist.

Sådan lyder det grundlæggende retsprincip, som også kendetegner de flestes syn på det danske retssystem.

Men hvordan er det at forsvare mennesker, der er tiltalt for mordforsøg, drab og smugling af narko, og som de fleste mennesker har meget lidt sympati for?

- Jeg er ikke sikker på, at jeg kan give et entydigt svar på, hvorfor jeg blev forsvarsadvokat. Men de ressourcer, jeg har haft med mig i mit liv, vil jeg gerne bruge på dem, som ikke har så mange ressourcer, siger forsvarsadvokat Karoline Normann, der er partner i Stagetorn Advokater i København.

Hun er med i DR2's nye serie 'Tiltalt', hvor man kommer helt tæt på tre af Danmarks fremmeste forsvarsadvokater i deres arbejde med forskellige sager i en periode på et år.

Blå bog: Karoline Normann
 • Karoline Normann er født i København i 1972 – 44 år.
 • Hun er datter af to jurister.
 • Hun er uddannet psykolog og jurist fra Københavns Universitet. Hun har derudover taget en mastergrad i filosofi på Cambridge University i England.
 • Hun har arbejdet som ledende ministersekretær i Justitsministeriet under Brian Mikkelsen (K), Lars Barfoed (K) og Morten Bødskov (S).
 • Hun er tidligere ekstern lektor i retspsykologi på Københavns Universitet og har undervist i kamppsykologi på Institut for Militærpsykologi.
 • Siden 2016 har hun været partner hos Stagetorn Advokater i København, hvor hun arbejder som forsvarsadvokat.
 • Bor til daglig i Hellerup med sin mand og parrets fire børn.

- Jeg håber, at folk får et indblik i, hvad der er på spil i en straffesag - ikke kun for forsvarsadvokaten og klienten - men i det hele taget. Det indebærer nemlig også aspekter af medmenneskelighed, psykologi, politik og noget helt grundlæggende filosofisk om straffens formål, siger Karoline Normann.

Det krævede mange, lange overvejelser, inden hun sagde ja til at medvirke i programmet, og da hun endelig gjorde det, skete det ud fra den devise, at når man har et job, som har en offentlig interesse, så er man også forpligtet til at lade folk komme tæt på og bagom kulissen.

- Jeg håber, at folk, der ser med, kan se, at jura ikke er en eksakt videnskab. Den fuldstændig samme sag kan blive vurderet vidt forskelligt hos to forskellige domstole, der begge har dommere, som er yderst velbegavede og erfarne, siger hun.

- Hellere lade 10 skyldige gå fri end dømme en uskyldig

Karoline Normann kender stort set hver en afkrog af det danske retssystem.

Hun har været fængselsbetjent i Herstedvester, hun er tidligere anklager ved Københavns Politi, og hun har været medhjælper hos Statsadvokaten.

Hun har været ledende ministersekretær for tre justitsministre, konstitueret landsdommer, og som den eneste forsvarsadvokat i Danmark er hun også uddannet psykolog.

Et velpolstret cv for den 44-årige forsvarer, der betragter det som en vigtig og nødvendig pris for retssikkerheden, når en skyldig bliver frifundet.

- For mig er det retssikkerhedens grundprincip, at man ikke kan dømmes uden beviser - også selvom jeg ved, at en klient er skyldig. Det er betryggende for alle, at man ikke kan blive dømt for noget, uden at der er klare beviser, siger hun.

Hun har forståelse for, at ikke alle forstår hendes holdning, når hun siger, at "det er en sejr for retssikkerheden, når en skyldig bliver frifundet". Men det er bydende nødvendigt, at retssikkerheden er den samme for både den skyldige og uskyldige, og at domstolene ikke sætter barren for bevisbyrden så lavt, at uskyldige mennesker kommer i fængsel.

- Derfor ser jeg hellere 10 skyldige gå fri, end at én uskyldig bliver dømt. Det kan lyde specielt, men det er nu en gang prisen for, at vi alle kan gå trygt rundt og stole på, at vi ikke bliver anklaget og dømt for noget, hvor der er tvivl om, hvorvidt vi har gjort det, siger Karoline Normann.

Se videoen herunder, hvor Karoline Normann forklarer, hvad hendes fornemmeste opgave som forsvarsadvokat er:

Højtprofilerede sager

 • Karoline Normann har været forsvarsadvokat i nogle af de mest højtprofilerede retssager i de senere år.
 • Hun forsvarede en af de tiltalte i Danmarkshistoriens hidtil største narkosag, hvor alle de tiltalte i december sidste år blev frifundet for at have medvirket til indsmugling af 310 kg kokain.
 • For nylig fik hun Højesterets ord for, at en landsretssag skulle hjemvises til fornyet behandling, da den ene domsmand sov under store dele af hovedforhandlingen.
 • Hun var forsvarsadvokat for Peter Lundin, nu kendt som Bjarne Skounborg, da han overvejede at søge om prøveløsladelse. Peter Lundin blev i år 2000 idømt livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner.
 • Hun var også forsvarsadvokat for den tidligere cykelrytter og sportsdirektør Brian Holm, da han blev frifundet for blufærdighedskrænkelse, og advokat for den herboende engelske tv-clairvoyant, der blev dømt for at have forsøgt at slå sine to døtre ihjel, og endelig var det også hende, der var forsvarsadvokat for den politibetjent, der i 2013 blev dømt skyldig, da han ville redde den aflivningstruede politihund Thor, ved at bortføre hunden.

Dobbelt så høj straf og udvisning

I første afsnit af 'Tiltalt' sidder vi med, da Karoline Normann skal forsvare en dansk-tyrkisk klient, der er tiltalt for femdobbelt forsøg på manddrab.

En sag, som netop viser, hvordan forskellige domstole kan vurdere den samme sag og komme frem til to vidt forskellige straffe.

I byretten får dansk-tyrkeren en straf på fire års fængsel og en betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år. Men Statsadvokaten anker dommen til Landsretten, hvor han får fordoblet sin straf til otte års fængsel og en ubetinget udvisning af Danmark.

- Den forskel og den måde, som det danske retssystem ser på ham, har enorme konsekvenser for hans videre liv. For ham handler det især om, hvorvidt han må blive i Danmark eller ej. Hans sag viser, hvor vanskeligt det er at kategorisere strafbare handlinger, og hvad det har af helt afgørende konsekvenser for den tiltalte, siger Karoline Normann og tilføjer:

- Jeg mener, at det ville være gavnligt, hvis man kan få et mere nuanceret billede af de tiltalte, så man kommer ud over den lidt sort/hvide så-kan-han-lære-det-holdning. Jeg er med på, at straffens formål er at afskrække folk fra at gøre det igen. Men straf har ofte også mange andre og helt utilsigtede konsekvenser - blandt andet på det personlige plan.

Karoline Normann har fået tredjeinstansbevilling i den principielle sag, således at landets højeste retsinstans, Højesteret, nu skal behandle spørgsmålet om udvisningen af den dansk-tyrkiske mand. Der er endnu ikke afsagt dom.

Hårdere straffe giver ikke færre voldtægter

Selvom kriminaliteten generelt er faldende i disse år, er krav om højere straffe til kriminelle på sit højeste. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har for eksempel fremlagt en rocker- og bandepakke, hvor der er skærpede straffe for besiddelse af våben.

Og i maj sidste år stemte Folketinget for den tidligere justitsminister Søren Pinds (V) forslag om at hæve straffen for voldtægt fra 2,5 års fængsel til 3,5 års fængsel.

Men hvis målet med strafskærpelsen er, at der skal komme færre voldtægter, så tager politikerne fejl ifølge Karoline Normann.

- Min tese er, at vi hverken får flere eller færre voldtægter af, at straffen bliver hævet med et år. Generelt er jeg grundlæggende af den opfattelse, at strengere straffe er ikke noget, der fører til et kriminalitetsfrit samfund. Det er en forfejlet politisk påstand, der ikke forholder sig til straffens nuancer.

Hun mener, at skærpelsen af straffen for voldtægt er udtryk for, at politik trumfer faglig viden. Ikke mindst i voldtægtssager, hvor det er en populær politisk udmelding, fordi der er utrolig mange følelser på spil, og det ubestridt er meget grænseoverskridende for offeret at blive udsat for.

- Jeg mener, at der i de situationer bliver tænkt for meget på akutte følelser hos de involverede i stedet for at spekulere på, hvordan vi mere generelt bekæmper problemet, siger hun.

Tiltalt har premiere i aften klokken 20.45 på DR2, og du kan se dokumentarserien her på DR TV.