'Det er vildt mærkeligt: Ordførere kræver svar fra minister i sag om Dan-Bunkering

Flere partier vil vide, hvornår Bagmandspolitiet fik anmeldelse i sagen.

Retsordførere fra begge sider af Folketinget forventer klare svar fra Justitsministeren, når der i dag er samråd i sagen om Dan-Bunkering og myndighedernes håndtering af de mulige brud på EU's Syrien-sanktioner.

Ordførerne er især trætte af, at de - trods gentagne forespørgsler - ikke har fået et klart svar på, hvornår sagen første gang blev anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet.

- Der er det altså vigtigt, at vi en gang for alle får slået fast, hvornår var anmeldelsestidspunktet, og hvornår var det dermed, at myndighederne skulle have reageret, siger Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

USA advarede allerede i efteråret 2016 de danske myndigheder om, at den fynske virksomhed Dan-Bunkering så ud til at være involveret i leverancer af jetbrændstof til russisk militær i Syrien.

Alligevel fortsatte leverancerne ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder helt frem til maj 2017.

Derfor vil også SF's retsordfører have svar på, hvornår Bagmandspolitiet fik den første anmeldelse i sagen:

- Personligt synes jeg, det er vildt mærkeligt, at vi ikke kan få at vide, hvad det reelle anmeldelsestidspunkt i sagen er. Jeg synes jo, det er afgørende for, om man kunne have grebet ind på et tidligere tidspunkt, siger Karina Lorentzen.

Blev sagen anmeldt i 2016 eller 2017?

DR har tidligere afdækket, at Bagmandspolitiet allerede fik besked om sagen fra Udenrigsministeriet den 27. oktober 2016, og at Bagmandspolitiet på et møde den 8. november 2016 fik overdraget oplysningerne i sagen.

Overdragelsen blev af Bagmandspolitiet selv omtalt som en ”anmeldelse” hele ni gange i en mail, som DR har fået aktindsigt i.

Uddrag af mail fra SØIK til Udenrigsministeriet dateret 20. december 2016, som DR har fået aktindsigt i.

Men Bagmandspolitiets officielle svar er, at den første egentlige anmeldelse først kom den 6. februar 2017. Det fremgår blandt andet af de redegørelser, som Rigsadvokaten har sendt til Justitsministeren om sagsforløbet, og som Folketinget har fået.

- Det har ikke været muligt indtil nu at få Justitsministeren til fuldstændig klart at sige, hvornår den her sag er blevet anmeldt. Det må vi have klar besked om fra ministeren og ellers må et flertal i Folketinget jo give den besked til ministeren, siger Peter Skaarup.

Ordførerne hæfter sig ved, at leverancerne af jetbrændstof fortsatte i perioden mellem november 2016 og februar 2017.

Ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder var Dan-Bunkering involveret i tre konkrete leverancer på i alt 15.000 tons jetbrændstof i perioden.

- Anmeldelsestidspunktet er meget afgørende for, hvor tidligt SØIK (Bagmandspolitiet, red.) kunne have stoppet de videre leverancer af brændstoffet, siger Naser Khader, der er retsordfører for de Konservative.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde på det første samråd om sagen, at Bagmandspolitiets ansvar for at handle indtrådte, da Bagmandspolitiet fik kendskab til sagen i efteråret 2016.

Men det svar er ikke godt nok, mener SF’s retsordfører. Hun henviser til, at Bagmandspolitiet – ligesom andre politienheder – er forpligtet til at registrere anmeldelsesdatoer ved alle sager til brug for opgørelser over sagsbehandlingstider.

- Jeg synes det er afgørende, at vi kender anmeldelsestidspunktet. Det er jo afgørende i forhold til udviklingen i sagen, at vi kan vurdere, om man reelt kunne have grebet ind på et tidligere tidspunkt, og så er det også afgørende for at kunne vurdere sagsbehandlingstiden, siger Karina Lorentzen.

Ekspert: Ministre skal levere fyldestgørende svar

Bagmandspolitiets chef har tidligere kaldt anmeldelsestidspunktet ”en strid om ord”.

Men det mener en professor i forvaltningsret ikke.

- Det er urimeligt, at Folketinget skal spørge så mange gange uden at få svar, siger professor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

Han understreger, at ministre har pligt til at levere fyldestgørende svar til offentligheden. I modsat fald kan de risikere at få en påtale, en såkaldt ”næse”, af Folketinget.

- En minister bliver selv ansvarlig, hvis han ikke sørger for, at hans ministerium og administration retter ind, forklarer professor Sten Bønsing.

Kræver også svar om Rigsadvokatens rolle

Retsordførerne vil også have svar på Rigsadvokatens og Statsadvokatens roller i forløbet.

I en af de redegørelser, som Folketinget har fået om myndighedernes håndtering af sagen, fremgår det, at Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten blev gjort opmærksom på sagen i efteråret 2018.

Det vil ordførerne gerne vide mere om.

- Jeg er ikke tilfreds med de redegørelser, vi har fået. I forhold til at placere ansvaret hos myndighederne er det enormt vigtigt at få at vide, hvornår Rigsadvokaten og Statsadvokaten blev orienteret, for det kan være afgørende for, om man skulle have gjort noget ved det meget tidligere. Hvis man har sovet i timen synes jeg det skal have nogle konsekvenser, siger den konservative retsordfører Naser Khader.

Dan-Bunkering blev i sidste måned sigtet i sagen, som fortsat efterforskes af Bagmandspolitiet. Virksomheden er hverken tiltalt eller dømt i sagen og afviser at have brudt EU's Syrien-sanktioner.