'Det går rigtig godt': Hospitaler skærer hurtigt ned i behandlingspuklen

Fire ud af landets fem regioner forventer at have indhentet corona-udskudte operationer ved årsskiftet.

I foråret fik corona-krisen hospitalerne til at udskyde titusindvis af operationer. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Mandag den 5. oktober var en dag, 57-årige Dorthe Christensen havde set frem til længe.

Der fik hun endelig den knæoperation, som har været nødvendig, efter 27 års arbejde i hjemmeplejen i Hjørring Kommune har slidt hendes højre knæ ned.

Faktisk skulle knæet have været ordnet i marts, men da corona-virusset for alvor begyndte at sprede sig i det danske samfund, lukkede hospitalerne for alle ikke-akutte operationer og aftaler.

Det gik udover Dorthe Christensen, der ligesom titusindvis af andre fik udskudt sin operation i flere måneder.

- Det har været hårdt, for smerten er der jo hele tiden, siger hun.

Hjemmehjælperen fra den nordjyske landsby Sindal er langt fra den eneste patient, der nu har fået den operation, som blev udskudt.

Fire ud af landets fem regioner oplyser til DR, at de regner med at have indhentet alle de udskudte behandlinger ved årsskiftet.

Det gælder for eksempel Region Sjælland. Her betød forårets delvise nedlukning af hospitalerne, at i alt 4.500 operationer blev udskudt. I dag har man afviklet 2.800 af dem. Det svarer til, at godt 62 procent af de udskudte operationer nu er gennemført.

Samme billede tegner sig i Region Nordjylland. Her udskød man omkring 5.000 operationer. Regionen har ikke et præcist overblik over, hvor mange af operationerne der er gennemført, men vurderer, at den mangler at afvikle cirka 600 operationer.

Og hos nordjyderne er satser man på, at næsten alle de udskudte operationer er indhentet, inden vi skyder det nye år ind.

Meldingerne betyder, at det lige nu går bedre end forventet med at afkorte forårets ventelister.

Det fortæller Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Det går rigtig godt, man kommer nok hurtigere i mål, end jeg umiddelbart havde forventet, siger han.

Den øgede indsats koster ekstra i sundhedsvæsenet for tiden, men sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er glad for de positive toner fra regionerne. Han vurderer, at den ekstra regning er indsatsen værd.

- Det kan have store menneskelige konsekvenser, når man får udskudt en behandling. For eksempel en hofte- eller knæoperation, selvom det ikke er en livstruende sygdom, svarer han til DR i et skriftligt svar.

Weekendarbejde og coronafrygt

Der er flere årsager til, at hospitalerne ser ud til at komme hurtigere til bunds i puklerne.

Den ene er, at det er blevet prioriteret højt, vurderer Kjellberg. Hospitalerne har for eksempel haft udvidede åbningstider, som betyder, at samtlige regioner er begyndt at tilbyde operationer om lørdagen eller senere på dagen end normalt.

Noget andet er, at færre patienter bliver sendt videre fra deres læger til operationer på hospitalerne.

- Vi kan se et stort fald i for eksempel både diagnosticerede hjerte- og diabetestilfælde, men også i folk, der går til lægen. Går du ikke til lægen med dine symtpomer, bliver du ikke henvist til operation, og så bliver der simpelthen lidt mindre at lave på sygehuset, og så er der mere plads til at tage fat på puklen, siger Jakob Kjellberg.

Han medgiver, at faldet i henvisninger kan betyde, at der lige pludselig vil komme en gruppe af meget syge patienter, som har ventet for længe med at gå til lægen og dermed få behandling.

Det kan belaste systemt.

- Det er en mulighed, at de kommer senere, at nogle slet ikke kommer, eller at de måske kommer langsomt. Det er et af de helt store ubesvarede spørgsmål ved hele denne nedlukning. Vi ved det ikke, siger professoren.

En anden usikkerhedsfaktor er indlæggelsestallene for corona-patienter. Hvis antallet af indlagte covid-19-patienter de kommende måneder stiger markant, kan det spænde ben for afviklingen af patientpuklen, lyder det fra samtlige regioner.

Region Midtjylland forventer som den eneste region ikke at have indhentet det udskudte arbejde inden årsskiftet.

Regionen forventer dog at have afviklet puklen på de fleste områder, oplyser den i et skiftligt svar og understreger, at de patienter, som vil opleve, at garantierne for behandlingstid ikke bliver overholdt efter nytår, får besked og vil få tilbudt behandling i det private.

Normale rettigheder træder i kraft til nytår

Forårets nedlukning af mange af hospitalernes funktioner skete blandt andet for at sikre hænder til at behandle corona-patienter og for at minimere smitterisikoen på landets hospitaler.

Samtidig, med at man udskød tusindvis af operationer, blev de almindelige patientrettigheder, herunder den såkaldte udredningsret, suspenderet frem til årsskiftet.

Med regionernes fremskridt med at nedbringe behandlingspuklerne ser det ikke ud til at blive nødvendigt for politikerne at forlænge ophævelsen af de almindelige patientrettigheder.

Efter et par dages restitution på sygehuset og et besøg hos fysioterapeuten er Dorthe Christensen nu hjemme i Sindal igen.

Når knæet er trænet op, skal begge hendes skuldre igennem en operation. Dem bakser hun nemlig også en del med.

- Skulderne skal først opereres, når knæet er helt i orden, og det tager nok tre måneder at træne op, siger hun.

Facebook
Twitter