'Det overrasker mig, at man hælder urenset spildevand midt ud i et unikt område'

Udledningen af urenset spildevand i Øresund kan få konsekvenser for både badevand og dyr på bunden.

290.000 kubikmeter spildevand er på vej direkte i Øresund. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Planen om at pumpe 290.000 kubikmeter urenset spildevand direkte ud i Øresund vækker undren hos Mathias Middelboe, der er professor ved Marinbiologisk Sektion på Københavns Universitet.

- Det overrasker mig, at man hælder urenset spildevand midt ud i et område, som er ret unikt for Danmark.

Det er forsyningsselskabet Hofor, der sammen med selskabet Novafos står for udledningen af spildevandet.

Et arbejde, selskaberne har fået grønt lys til af Gentofte Kommune og Københavns Kommune, fordi hovedspildevandsåren, der normalt leder spildevandet til rensningsanlægget, er lukket ned på grund af nybyggeri.

Udledningen har vakt skarp kritik fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og fra flere miljøordførere, og sent lørdag aften har det fået Hofor til at udskyde arbejdet i 24 timer.

Det skulle ellers være startet søndag morgen mellem klokken 8 og 9.

Mathias Middelboe forstår ikke, hvorfor man sender toiletvand direkte ud i sundet.

- Jeg synes, at det er mærkeligt. Vi snakker meget om Øresund som en fantastisk rig biotop. I modsætning til hvad mange tror, er der et utrolig rigt dyreliv i Øresund, og der er initiativer i gang for at lave det til en nationalpark.

Livet på bunden kan dø

Netop dyrelivet er noget af det, som kan blive ramt af de forskellige stoffer i spildevandet.

Ifølge Hofor vil der blive udledt omkring et ton fosfor, syv ton kvælstof og cirka 80 ton organisk stof mere, end selskabet plejer at gøre.

- Det kan være voldsomt for det lokale miljø, det bliver ledt ud i. Det kan have nogle ret negative effekter på det lokale dyreliv, siger Mathias Middelboe.

Når det organiske stof bliver ledt ud og ryger ned på bunden, vil det blive brudt ned af bakterier.

- Det vil give anledning til et iltforbrug, som påvirker iltforholdene. De dyr, der lever på bunden, er typisk ret sårbare overfor iltsvind og reducerede iltkoncentrationer.

- Man kan sagtens forestille sig, at der vil være nogle effekter på dyrelivet i Øresund i et stykke tid ud i fremtiden. Hvis mange dyr lokalt vil gå til på grund af dårlige iltforhold, så vil det tage tid at etablere de samfund igen, siger Mathias Middelboe.

Kan give colibakterier ved kysten

Havet i Øresund er delt op i flere lag. Det ene er overfladevandet, mens det andet er bundvandet.

Vandet fra bunden trænger ikke i nævneværdig grad op til overfladevandet, men hvis udledning foregår højt i vandet, vil det kunne få betydning for badevandet.

- De uorganiske næringsstoffer vil typisk give anledning til algeopblomstringer, som også kan have nogle negative effekter, i forhold til at de også på et tidspunkt synker ned på bunden og bliver nedbrudt under iltforbrug.

- Der er også forskellige patogene bakterier i sådan noget spildevand, altså colibakterier, som ikke er rare, hvis de dukker op i badevandet, siger Mathias Middelboe.

Hofor forventer ikke, at badevandet bliver berørt, men 'for en sikkerheds skyld udføres arbejdet inden badesæsonens start'.

Men selvom badevandet ikke skulle blive ramt, kunne man sagtens have fundet et bedre tidspunkt, hvis man ville tage hensyn til Øresund, lyder det fra Mathias Middelboe.

- Jo højere temperatur, jo hurtigere sker nedbrydningen af det organiske stof, og ilten bliver hurtigere brugt op, jo varmere det er. Havde man gjort det om vinteren, ville nedbrydningen af det have fordelt sig over en længere periode, og så vil konsekvenserne også være mindre.

Minister vil have udledning udskudt

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) forholder sig kritisk til, at hendes forvaltning har givet lov til at pumpe spildevand ud i havet, uden at hun er blevet orienteret.

Sagen har også fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at opfordre kommunerne bag projektet til at stoppe udledningen, så man kan undersøge, om der er alternativer.

Hun understreger, at der er tale om en kommunal afgørelse, som hun som minister ikke har mulighed for at gribe ind i.

Ifølge Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, er det forvaltningen, der skal tage beslutningen, hvis udledningen skal stoppes.

- Der er givet tilladelse fra forvaltningen i kommunerne, der er involveret. Den tilladelse kan de samme forvaltninger tilbagekalde, siger han til Ritzau.

Hans Christian Karsten, vicedirektør i København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, oplyser, at der ikke er tale om en afgørelse af politisk karakter. Det er derfor forvaltningen selv, der har godkendt udledningen.

Han fortæller, at man har vurderet, at der ikke findes nogen alternativer, og at man heller ikke kan droppe den midlertidige lukning af spildevandsledningen.

- Som miljømyndighed kan vi ikke nægte at give tilladelse i en sag som denne. Vores opgave er at afveje de mange forskellige hensyn i sagen inden for lovgivningens rammer, siger han til Ritzau.

- I den konkrete sag er de virksomhedsmæssige interesser overfor de miljømæssige konsekvenser.

Sent lørdag aften skriver Ninna Hedeager Olsen i en kort opdatering på Facebook:

- Jeg er enig med miljøministeren i, at sagen om udledning af spildevand bør belyses bedre, inden arbejderne går i gang.

Hofor har efter artiklens udgivelse besluttet at udskyde arbejdet med at udlede spildevand i 24 timer.

DR ville gerne have spurgt Ninna Hedeager Olsen ind til, om hun som borgmester har bedt forvaltningen om at trække tilladelsen tilbage. Borgmesteren har ikke haft mulighed for at stille op til interview.

DR ville gerne have spurgt vicedirektøren, hvorfor borgmesteren ikke er blevet orienteret om sagen. Derudover ville vi have spurgt, hvilke alternative muligheder man overvejede inden godkendelsen, og hvorfor man har valgt at lade udledningen finde sted på denne tid af året. Det har lørdag aften ikke været muligt at få et interview med ham.

Hofor henviser til Københavns Kommune.