Det siger gymnasierne selv om store karakterforskelle

”Vi havde en meget lille årgang til eksamen”, lyder det fra en rektor. "Uacceptabelt", siger en anden.

- Det er bestemt ikke en acceptabel forskel, og det er noget, vi arbejder hårdt med at rette op på. Det vil have topprioritet hos os det kommende skoleår, siger rektor Kristen Skydsgaard. (© DR Nyheder)

På syv af landets gymnasier var der sidste år mere end et helt karakterpoints forskel mellem elevernes årskarakterer og de karakterer, de fik til eksamensprøverne.

Det kan ifølge flere forskere være et problem, fordi det kan betyde, at elevernes karaktergennemsnit bliver højere end deres reelle faglige niveau.

En årskarakter, som uddeles af læreren på gymnasiet, tæller nemlig lige så meget som en prøvekarakter, hvor eleven også vurderes af en uvildig censor fra et andet gymnasium.

En forskel mellem de to typer karakterer på mere end et point bør være en øjenåbner for en rektor, vurderer professor emeritus Peter N. Allerup fra DPU.

DR har derfor kontaktet rektorerne på de syv gymnasier i landet, der sidste år overskred denne grænse. Nogle anerkender, at de har et problem, andre giver forklaringer på, hvorfor der netop i 2017 var en usædvanlig forskel.

Her kan du læse rektorernes forklaringer:

Københavns Private Gymnasium

 • Årskarakter 7,12 / Prøvekarakter 5,35

 • "På KPG er vi stolte af og også ydmyge over, at vi gennem flere år har tilhørt toppen af danske gymnasier i forhold til den socioøkonomiske reference, også kaldet for 'løfteevnen'. Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om institutionens elever har klaret prøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Dimitterende elever fra Københavns Private Gymnasium fik i 2017 et eksamensresultat, der var 0,5 karakterer højere, end hvad man statistisk kunne forvente af dem. Dette betyder, at eleverne fagligt blev løftet. Sammenholdt med andre STX-gymnasier i Danmark, så er dette det næsthøjeste faglige løft blandt alle STX-institutioner. Selvom det kun er en statistisk beregning, så er det et meget imponerende tal, der viser det gode faglige arbejde, både elever og lærere på KPG udfører hver eneste skoledag. Elevtypen på KPG, med ofte en mønsterbryders baggrund, præsterer som nævnt ovenfor dermed rigtig godt til prøverne målt på baggrundsforholdene. Vi er i skolens ledelse og i lærerkollegiet bevidste om, at der dog er en mindre diskrepans mellem årskarakterer og prøvekaraktererne, hvorfor vi også har taget initiativer, herunder intensiv eksamensangsttræning, der på sigt vil medvirke til at udligne den mindre differencen mellem års- og eksamenskaraktererne på KPG", lyder det i en mail fra gymnasiet.

Akademisk Studenterkursus

 • Årskarakter 7,15 / Prøvekarakter 5,41

 • "Det er bestemt ikke en acceptabel forskel, og det er noget, vi arbejder hårdt med at rette op på. Det vil have topprioritet hos os det kommende skoleår", siger rektor Kristen Skydsgaard.

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

 • Årskarakter 8,37 / Prøvekarakter 6,85

 • "Vi har en meget lille population i STX, da vores største kursistgruppe er HF-enkeltfag. Vi er et gymnasium, som samler mange elever op, der har forladt det almene gymnasium af den ene eller den anden grund. Det betyder, at vi har mange, som kan være udfordret med fravær eller manglende aflevering. Når vi har elever i den situation bliver de sat til eksamen på særlige vilkår. Det betyder, at årskarakteren bortfalder og de får kun eksamenskarakteren. Deres potentielle lavere årskarakter tæller så ikke med i gennemsnittet og deres (med god grund) lave eksamenskarakter påvirker det samlede gennemsnit forholdsvis mere", skriver centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen.

Vejlefjordskolen

 • Årskarakter 6,87 / Prøvekarakter 5,42

 • "Jeg kan kun sige, at forskellen er relativt stor - og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Men når det er sagt, bliver jeg nødt til at gøre opmærksom på, at vi er et meget lille gymnasium med små hold, og det betyder rent statistisk, at der kan være store udsving i gennemsnitskarakterer fra år til år. Jeg har ikke anden forklaring på tallene end dette", skriver rektor Holger Daugaard.

Knord (Lyngby Gymnasium)

 • Årskarakter 7,29 / Prøvekarakter 6,20

 • "Vi er meget opmærksomme på forskellen, og det har undret os. Vi har kun haft to årgange studenter, og da vi sidste år konstaterede, at karakterforskellen var forøget, gik vi i gang med at prøve at gøre noget ved det. Vi er blandt andet begyndt at træne eleverne mere i at gå til eksamen. Vi har også kigget detaljeret på lærernes karaktergivning, men vi har svært ved at finde nogen entydig forklaring i tallene. Vi håber, tallet bliver mindre, når årets eksaminer er overstået", siger rektor Camilla Rye Jørgensen.

Aarhus Akademi

 • Årskarakter 8,54 / Prøvekarakter 7,52

 • "På Aarhus Akademi udbyder vi ikke det tre-årige men det to-årige STX, så uddannelserne er ikke helt sammenlignelige. Årgang 2017 var derudover en særdeles lille årgang (20 elever), så individuelle udsving slår stærkt igennem. Ud af de 20 elever var tre elever på særlige vilkår. Disse tre elever har ikke fået årskarakterer og har skullet op i alle fag. Disse tre elever er dermed ikke med i årskaraktererne, men tæller med i eksamenskaraktererne. De udgør 15 procent af den samlede population og kan dermed være en væsentlig årsag til differencen", skriver rektor Mette Jespersen.

Høje Taastrup Private Gymnasium

 • Årskarakter 5,7 / Prøvekarakter 4,7

 • "Jeg har set på de enkelte fag – og ikke overraskende for en skole med mange to-sprogede elever – er engelsk et fag, hvor eleverne klarer sig mindre godt og hvor der også er stor forskel på års- og prøvekarakterer. Da vi i 2017 så resultatet af den skriftlige prøve i engelsk iværksatte vi initiativer til at løfte eleverne. Vi må se, om det har hjulpet ved dette års studentereksamen. Jeg har lavet en beregning på, hvad forskellen i de data, jeg har brugt, er, hvis vi tager de 21 elevers karakterer i engelsk A skriftlig ud af beregningen. Jeg finder frem til, at så vil forskellen mellem års- og eksamenskarakterer være 0,29. Så en væsentlig forklaring ligger i en klasses overraskende dårlige resultat i skriftlig engelsk på A-niveau. I øvrigt mener jeg, at vi bruger alt for mange ressourcer på et eksamens- og prøvesystem, som i stort omfang understøtter udviklingen af uhensigtsmæssige kompetencer hos eleverne. Vi anvender ekstremt forældede prøveformer, som stort set ikke kan anvendes til at vurdere studenternes egnethed til at gennemføre en videregående uddannelse", skriver rektor Crilles Bacher.

Facebook
Twitter