Det skete på dag fem i Messerschmidt-sagen

Flere prominente nuværende og tidligere DF'ere afgav fredag forklaring i retten.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig i de rejste anklager. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Tidligere venskabelige forhold mellem tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti blev fredag foldet ud ved Retten på Frederiksberg, hvor straffesagen mod formand Morten Messerschmidt fortsatte.

Toppolitikeren er tiltalt for EU-svig for knap 100.000 kroner samt dokumentfalsk i forbindelse med en påstået EU-konference på DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015. Han nægter sig skyldig.

Hele dagen gik med afhøring af vidner.

Du kan få de mest væsentlige punkter fra dagens retsmøde her.

1

Pia K: Hun taler altså glimrende engelsk

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard forlader retten. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Partistifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard var indkaldt som et nyt vidne af Morten Messerschmidts forsvarer.

DF-koryfæet forklarede, at hun var - bemærk datidsformen - gode veninder med Jeanie Nørhave, som er tidligere sekretariatschef i DF. Det er hende, som er omdrejningspunktet i det forhold om dokumentfalsk i sagen.

Ifølge anklagemyndigheden har hun underskrevet sig som ansat på Color Hotel i Skagen på foranledning af den medtiltalte EU-medarbejder fra DF.

Selv har hun forklaret, at hun er rigtig dårlig til engelsk.

Men det afviste Pia Kjærsgaard pure i retten. Hun forklarede, at hun var "meget overrasket" over Jeanie Nørhaves forklaring, som hun har læst om i medierne.

Pia Kjærsgaard fortalte, at Jeanie Nørhave og hendes mand var med på en rejse til Taiwan, hvor hendes engelskkundskaber ikke fejlede noget.

- Ved middage med forskellige repræsentanter og møder var hun ikke bleg for at byde ind og for at være med, sagde Pia Kjærsgaard.

Nørhave forklarede tidligere, at manden var engelskkyndig og nærmest fungerede som tolk. Men også det afviste Pia Kjærsgaard.

- Jeg tror, at de begge to var med, fordi de er meget åbne mennesker.

2

Martin Henriksen hader ikke Morten Messerschmidt

Martin Henriksen afgav fredag forklaring i retten. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Det nu tidligere medlem af Dansk Folkeparti Martin Henriksen afgav fredag også forklaring, og han lagde ikke skjul på han og Messerschmidts politiske stridigheder.

Han har ikke tidligere forklaret sig i retten, og han var indkaldt af anklagemyndigheden.

Snakketøjet stod ikke stille på Martin Henriksen. Han havde meget på hjerte. Han fortalte og forklarede, og flere gange måtte dommeren bede ham stoppe op og holde svarene lidt smallere.

Særligt én ting ville han gerne understrege. Han hader ikke Morten Messerschmidt, sagde han. Han mente ellers, at Messerschmidts forsvarer insinuerede det.

- Jeg fornemmer, at der bliver spurgt, om der var et hævnmotiv. Hvis der var det, kunne jeg jo have sagt det under valgkampen. Jeg er ikke den skarpeste kniv i skuffen, men jeg kan da godt regne ud, at hvis man skulle gøre livet svært for partiet eller din klient, var det der, jeg skulle have gjort det.

- Jeg er kommet her i dag, for jeg er blevet bedt om det. Ikke fordi jeg har bedt om det.

Henriksens overordnede budskab var, at han ikke mente, at der var tale om en Meld-konference på sommergruppemødet.

- Hvis jeg havde opfattelsen af, at der var et EU-seminar, ville jeg med glæde sige det. Men det var ikke min opfattelse. Min opfattelse var, at det var et helt almindeligt sommergruppemøde.

- Hvis skal lege med tanken om, at der er blevet afholdt en EU-politisk konference – som er en tanke, vi leger med, forstår jeg – så kan vi også forestille os, at der på andre sommergruppemøder har været en sundhedspolitisk konference eller en udlændingepolitisk konference, lød det fra Martin Henriksen.

3

Tidligere pressechef: '14 og '15 var noget særligt

Den mangeårige pressechef i DF Søren Søndergaard vidnede fredag. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Den tidligere pressechef Søren Søndergaard forklarede i retten, at han har været til rigtig mange sommergruppemøder i DF, men der er ingen tvivl om, at udgaverne i 2014 og 2015 var anderledes.

- Ved alle sommergruppemøder har EU fyldt meget i DF. Men det var helt særligt i '14 og '15, at man stræbte efter at lave selvstændige EU-dage, så de to sommergruppemøder skilte sig ud fra alle de andre.

Søndergaard var pressechef fra 2005 til 2020. Han er ikke længere medlem af partiet.

I retten forklarede han, at der begge år var EU-dage på programmet, men at det i 2014 nok fremstår lidt tydeligere i hukommelsen, fordi man her blev sejlet fra Koldingfjord Hotel til Koldinghus.

Søndergaard fortalte, at man i 2015 gerne ville gentage, hvad man gjorde året forinden.

- Men jeg vil sige det på den måde, at det ikke lykkedes på samme måde.

Men der var ikke tvivl om, at 2015 også skilte sig ud sammenlignet med de øvrige sommergruppemøder i DF, understreger han.

- Ja.. Altså jeg vil sige, at en af dagene fyldte EU rigtig meget, og det var muligvis tirsdag. Det vil jeg gerne tro. Om man kalder det et seminar eller en konference, kan jeg simpelthen ikke rigtig vurdere, sagde han.

4

DF'ere i retten

Anders Vistisen sidder i EU-Parlamentet for DF. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Retten på Frederiksberg hørte også på de to DF'ere Anders Vistisen og Peter Kofod.

Kofod, der tidligere har siddet i EU-Parlamentet men nu er gruppeformand, forklarede fra morgenstunden, at der på sommergruppemødet i 2015 var en meget stærk og stor diskussion om EU.

Især fordi partiet stod overfor en vigtig folkeafstemning om EU's retsforbehold.

Direkte adspurgt, om Meld stod for EU-delen på sommergruppemødet, svarede han:

- Det har hvert fald været Morten Messerschmidt, der stod for det arrangement, der foregik ude på Grenen, hvor det var Morten, der stod for det med sine folk.

Anders Vistisen fortalte, at han i dag husker, at EU-emnerne på sommergruppemødet var centreret på én dag - nemlig om tirsdagen.

Han husker blandt andet, at man diskuterede Danmarks retsforbehold, og at han var en del af en diskussion om asypolitik og at placere asylansøgere i tredjelande.

Det har hjulpet på Anders Vistisens hukommelse, at han har hørt lydfilen med Morten Messerschmidt, der taler om et "EU-seminar om tirsdagen" på sommergruppemødet.

Vistisen blev også foreholdt en mail fra 2017, som han skrev til pressechef Søren Søndergaard. Her gav han udtryk for det dårlige arbejdsklima, der var blandt DF's europaparlamentarikere i Bruxelles.

Han skrev også, at han var bekymret over, hvordan Meld og Felds penge var blevet brugt.

- Jeg havde måske en anden vurdering af karakteren af dem, end Morten havde. Der var jeg frustreret over, at det ikke fremgik tydeligt nok i vores gennemgang, sagde han om en intern undersøgelse af DF, som en advokat havde udarbejdet.

På fredagens retsmøde understregede Vistisen, at han mente, at finansieringen af sommergruppemødet i 2015 holdt sig inden for skiven.

Anders Vistisen er ked af den måde, begivenheden i 2015 i Skagen er blevet beskrevet på, over for EU.

Han mener, at det var helt legitimt, hvad der egentlig er foregået rent indholdsmæssigt, og at det også ville være blevet godkendt af EU's revisorer, hvis man havde beskrevet præcist, hvad man havde lavet i Skagen.

Vistisen mener ikke, at der er forskel indholdsmæssigt på 2014 og i 2015. Strukturen af dagene er den samme.

Sagen mod Messerschmidt blev sidste år behandlet ved Retten i Lyngby.

Her blev Messerschmidt idømt et halvt års betinget fængsel. Sagen blev anket til Østre Landsret, som fandt byretsdommeren inhabil og derfor dømte sagen til at gå om. Dommen blev annulleret.

Sagen fortsætter i næste uge med flere vidneafhøringer.

Der falder efter planen dom inden jul.