Det strides læger og regioner om

De praktiserende læger og regionerne står er på nippet til at opsige deres nuværende overenskomst. Læs her, hvad de er uenige om.

Overenskomsten mellem de praktiserende læger og regionerne står til at blive opsagt om få dage. Siden efteråret 2012 har de to parter forhandlet om en ny aftale, men siden nytår har forhandlingerne stået stille.

Den samme konflikt gør sig gældende, når det kommer til, hvor meget lægerne skal registrere om deres egne arbejdsgange, effektivitet og patienter.

- Uden registrering fra de enkelte læger kan regionerne ikke være sikre på, at alle patienter får de tilbud, som man sundhedsfagligt mener, at de skal have, siger Jes Søgaard.

Lægerne mener omvendt, at de er selvstændige erhvervsdrivende og ikke kan pålægges krav om registrering.

De samme ræsonnementer lægger lægerne og regionerne til grund for, hvorfor der skal eller ikke skal indføres målesystemer i lægepraksisser ligesom på hospitalerne.

Konflikt

- Alle er enige om, at lægerne arbejder nok, men der er uenighed om, om man kan gøre det endnu bedre. Særligt er der uenighed om, om man skal have målesystemer, så man kan følge arbejdsgangene og effektiviteten, ligesom man kan i sygehusvæsnet, siger Jes Søgaard.

De praktiserende lægers formand Henrik Dibbern regner med, at den nuværende aftale bliver opsagt indenfor få dage, siger til DR Nyheder.

I praksis kan det betyde, at de praktiserende læger kan nægte at modtage og behandle patienterne, men det vil næppe ske, lyder vurderingen. I stedet forventer parterne ifølge DR Nyheders oplysninger, at regeringen hurtigt vil gribe ind og standse konflikten.">http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:523b0364a11f9d0d2091a766

Stridspunktet er, hvor meget lægerne skal bestemme over deres praksis, og hvor meget regionerne må diktere.

- Det handler om, hvorvidt man kan lave aftaler centralt, der er bindende for de enkelte praktiserende læger, der jo er selvstændige erhvervsdrivende, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet.

Lægerne vil for eksempel selv bestemme, hvor deres praksis skal ligge, mens regionerne har en interesse i, at de praktiserende læger arbejder der, hvor patienterne er. Specielt i yderområderne som Vestjylland og Lolland har regionerne svært ved at skaffe praktiserende læger, siger professoren.

Kontrol

- Regionerne har leveringsforpligtigelse for hele befolkningen, og der vil regionerne gerne have nogle midler, så de kan presse specielt yngre praktiserende læger til at søge til yderområderne, siger Jes Søgaard.

Den samme konflikt gør sig gældende, når det kommer til, hvor meget lægerne skal registrere om deres egne arbejdsgange, effektivitet og patienter.

- Uden registrering fra de enkelte læger kan regionerne ikke være sikre på, at alle patienter får de tilbud, som man sundhedsfagligt mener, at de skal have, siger Jes Søgaard.

Lægerne mener omvendt, at de er selvstændige erhvervsdrivende og ikke kan pålægges krav om registrering.

De samme ræsonnementer lægger lægerne og regionerne til grund for, hvorfor der skal eller ikke skal indføres målesystemer i lægepraksisser ligesom på hospitalerne.

Konflikt

- Alle er enige om, at lægerne arbejder nok, men der er uenighed om, om man kan gøre det endnu bedre. Særligt er der uenighed om, om man skal have målesystemer, så man kan følge arbejdsgangene og effektiviteten, ligesom man kan i sygehusvæsnet, siger Jes Søgaard.

De praktiserende lægers formand Henrik Dibbern regner med, at den nuværende aftale bliver opsagt indenfor få dage, siger til DR Nyheder.

I praksis kan det betyde, at de praktiserende læger kan nægte at modtage og behandle patienterne, men det vil næppe ske, lyder vurderingen. I stedet forventer parterne ifølge DR Nyheders oplysninger, at regeringen hurtigt vil gribe ind og standse konflikten.

FacebookTwitter