Detektiver vækker opsigt på borgen: 'Voldsomt, amatøragtigt, dyneløfteri og forfølgelse'

Flere partier vil stramme reglerne for detektiver, der overvåger syge mistænkt for svindel.

Rie Seliger Carlsen blev overvåget i seks dage, fordi hendes pensionsselskab mistænkte hende for ikke at være syg nok af piskesmæld til at få så mange penge i tabt erhvervsevne. Ankenævnet for Forsikring nåede dog frem til, at Rie var syg, og det var forkert, da pensionsselskabet stoppede med at betale erstatning. (Foto: Vellivs observationsraport)

Flere partier på Christiansborg mener, at pensionsselskaber går for langt, når detektiver skygger folk i ugevis for at tjekke, hvor syge de er.

Detektiverne undersøger, om folk snyder med forsikringen mod tab af erhvervsevne, som mange danskere har gennem deres pensionsordning, hvis de bliver syge eller kommer ud for en ulykke.

Politikerne mener, at det er et problem, hvordan overvågningen sker i dag, og der skal ske ændringer.

Reaktionen kommer efter DR har vist, hvordan detektiverne bliver brugt.

For eksempel kan du i denne artikel se en video, hvor en kvinde afslører en detektiv, der arbejder for et pensionsselskab. Han gemte sig i bagagerummet på sin bil, fordi han ifølge selskabet blev utryg, da kvinden og hendes ægtefælle gik hen til bilen for at spørge, hvorfor han fulgte efter hende, da hun afleverede sine børn i skolen og børnehaven.

DR har også fortalt om Rie Seliger Carlsen, der i seks dage blev overvåget af sit pensionsselskab. Detektiven stod få meter væk i supermarkedet og holdt øje med hende, da hun vinkede til børnene fra altanen. Rie Seliger Carlsen tager medicin mod angst efter overvågningen og har vundet sagen i Ankenævnet for Forsikring. Nævnet er nået frem til, at hendes arbejdsevne er nedsat efter et trafikuheld og havde ret til erstatning.

Overvågningen får Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, til at tænke på en amerikansk krimi, der ikke burde foregå i Danmark.

- Jeg mener aldrig, at vi har givet lov til, at man pudser detektiver på folk morgen, middag og aften og forfølger dem hen i børnehaven, hen i supermarkedet og på vej hjem. Det er for meget, mener Peter Skaarup.

Han bifalder, at der bliver slået ned på svindel, men metoderne er ude på overdrevet.

De Radikale Venstre mener, det er helt forkert, at syge bliver skygget.

- Hvad er det for noget? Når en borger én gang har fået afgjort sin sag, så må det være nok. På det tidspunkt er alle oplysninger om sagen lagt frem, og så skal man som borger med dokumenteret sygdom ikke frygte en privatdetektiv, der kigger én over skulderen, siger retsordfører Kristian Hegaard.

Se kvinden afsløre en detektiv og læs mere om sagen nederst i artiklen.

Flere mistænkeligt syge overvåges

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er bekymret over pensionsselskabernes overvågning, der er taget til gennem de sidste fem år. Pensionsselskaberne oplyser til DR, at de overvågede 58 personer sidste år, mens det drejede sig om syv personer i 2015.

Tallet gælder kun sager om tabt erhvervsevne og livsforsikring, så det samlede omfang af overvågning er større.

Forsikring og Pension mener, at detektiver bliver brugt i begrænset omfang set i lyset af, at knap 47.000 modtager erstatning for tabt erhvervsevne.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) mener dog, der er behov for at se på overvågning.

- Hvis man skal bruge en privatdetektiv, er det vigtigt, at borgerne bliver ordentligt behandlet og ikke føler sig chikaneret. Standarden skal være tårnhøj – og jeg kan blive i tvivl om, om den er det, siger ministeren.

Folketinget bør kigge på spillereglerne for overvågning, mener Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

- Jeg kan godt forstå, hvis overvågning opleves som meget intimiderende. Der er brug for, at det her område bliver kigget efter i sømmene, siger han.

Kun politiet bør overvåge

Forbrugerrådet Tænk mener, at det kun bør være politiet, der foretager overvågning, fordi det er psykisk belastende og også uskyldige er blevet overvåget. Det er Dansk Folkeparti og De Radikale enige i.

- Jeg er stor tilhænger af, at politiet overtager den her opgave i stedet for, at private detektiver på amatøragtig basis forfølger folk i døgndrift, siger Peter Skaarup (DF).

De Radikale Venstre hæfter sig ved, at politiet skal være objektive, mens detektiver kan fremlægge sagen fuldstændigt ensidigt.

- Det er detektivarbejde og dyneløfteri, uden at borgerne kan forsvare sig. Det er meget bekymrende for retssikkerheden, at detektiver kan efterforske uden en dommerkendelse, mener Kristian Hegaard (R).

Se et eksempel på, hvordan en detektiv overvåger. Teksten stammer fra overvågningsraporten for Rie Seliger Carlsen den 5. december 2018.

Detektiver er nødvendige for at undgå svindel

Forsikring & Pension er bekymret for, at svindel aldrig ville blive opdaget, hvis branchen fik forbud mod at bruge detektiver. Pensionsselskaberne vurderer, at overvågning med detektiver og på nettet sidste år gav en besparelse på 516 millioner kroner. Pengene blev udbetalt, uden at folk havde ret til dem.

Venstre mener heller ikke, at politiet bør overtage opgaven med at overvåge mistænkte for at svindle med forsikringen.

- Vi må være ærlige og sige, det har politiet ikke ressourcerne til, siger Torsten Schack Pedersen (V).

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er klar til at kigge på ideén om at forbyde detektiver, men "det er ikke sikkert, at det er det, som er løsningen".

Regler for detektiver skal strammes

Erhvervsministeren vil også undersøge, om reglerne skal strammes, og han ønsker mere faste rammer for, hvordan privatdetektiver bruges.

I dag vælger pensionsselskaberne selv, hvornår de vil overvåge.

Finanstilsynet fører ikke systematisk kontrol med, hvordan pensionsbranchen bruger detektiver og deres metoder. Erhvervsministeren ønsker, at tilsynet kommer mere på banen.

- Det er vigtigt, at borgere ikke føler sig chikaneret, truet og bange i deres hverdag. Standarden i overvågning skal op, og der har Finanstilsynet en vigtig opgave, siger Simon Kollerup.

Forsikring & Pension er i gang med at se på deres kodeks for overvågning. Branchen vil også se på, hvordan beviser lægges frem, og hvad der skal til, før der bruges detektiver.

Venstre mener, at et opdateret kodeks er på sin plads, men det skal ikke kun være branchen selv, der sætter deres egne regler op. For at styrke retssikkerheden bør forbrugerråd og advokater, der repræsentere kunder, være med til at lave retningslinjerne.

- Det er vigtigt at få sat klare spilleregler op. Hvad kan man? Og hvad kan man ikke, siger Torsten Schack Pedersen (V), der ønsker, at en arbejdsgruppe ser på sagen.

Samtidig foreslår Venstre, at kunder, der er blevet overvåget, skal have mulighed for at klage, "hvis der kigges ind ad vinduerne".

Kvinden, der afslørede detektiven, og svar fra PFA:

  • Kvinden, der afslørede detektiven, er anonym af hensyn til sin familie, og fordi hun er meget påvirket af sagen. DR har set et brev fra PFA Pension til kvinden, hvor de bekræfter overvågningen.

  • PFA Pension ønsker ikke at deltage i et interview, men har sendt dette skriftlige svar: "Vi har fuld forståelse for, at det kan føles ubehageligt og grænseoverskridende at blive overvåget, og vi foretrækker i videst muligt omfang at få afklaret tvivlstilfælde via dialog med kunderne. Generelt er det sådan, at vi kun igangsætter en observation, hvis der er klar begrundet mistanke om, at forsikringen udbetales på et tvivlsomt eller ikke tilstrækkeligt dokumenteret grundlag, og hvor vi ikke finder det muligt at afklare sagens forhold på andre måder. Vi har en meget formel godkendelsesproces før en observation må udføres, og vi udfører kun et begrænset antal hvert år. Næsten alle observationer leder til ophør af udbetaling af forsikringen. Herved opdager vi misbrug og svindel for store beløb hvert år, som vi ellers ikke kan dokumentere. Beløb, som ellers vil gå fra andre kunder i en kundeejet virksomhed som PFA, og som vi derfor ikke kan acceptere. I den pågældende sag er retningslinjerne fulgt, men observationen tog en uhensigtsmæssig drejning, da observatøren fysisk blev konfronteret og følte sig utryg. Derfor forsøgte han i første omgang at gemme sig væk i sin bil, og efterfølgende forholdt han sig passivt til politiet ankom, for at undgå situationen skulle blive optrappet. Efter episoden har PFA, som reglerne foreskriver, kontaktet den pågældende kunde med en forklaring på, hvorfor observationen fandt sted, og samtidig beklaget for det ubehag, som episoden medførte. Den omtalte situation har ikke haft betydning for vores videre behandling af sagen".

Facebook
Twitter