Detektor: Forudsigelse om dansk landbrug ramte forbi

Det så sort ud for danske landmænd i 2007. I et debatindlæg bragt i Politiken kunne man nemlig læse, at 1.000 familier ville eje mere end 90 procent af Danmarks landbrugsjord i 2017. Men forudsigelsen holdt langt fra stik, fortæller Detektor.

(Foto: Morten Rasmussen)

Stort set alt dansk landbrugsjord burde i dag være ejet af under 1.000 familier. I hvert fald, hvis man skal tro en forudsigelse fra bestyrelsesmedlem i interesseorganisationen Frie Bønder - Levende Land Ole Kjærulff Davidsen.

- ”Om 10 år ejer under 1.000 familier mere end 90 procent af jorden i Danmark". Sådan omtrent vil konklusionen lyde, når man læser de foreliggende prognoser for det danske landbrug, skrev Ole Kjærulff Davidsen i indlægget, som blev bragt i Politiken i december 2007.

Men selvom der kommer færre og færre landbrug, der til gengæld bliver større og større, fortæller flere eksperter til DR2-programmet Detektor, at der ikke er under 1.000 familier, der ejer mere end 90 procent af jorden i Danmark.

Antal familier opgøres ikke

Præcis hvor mange familier, der ejer den danske landbrugsjord, er svært at svare på. Der findes nemlig ikke opgørelser over, hvem der ejer jorden i Danmark.

Derfor er man nødt til at se på antallet af bedrifter. Bedrifter er en landbrugsvirksomhed, der kan bestå af flere gårde, der er lagt sammen.

Og tal fra Danmark Statistik viser, at de 1.000 største bedrifter ejede cirka 17 procent af landbrugsjorden i 2007. De seneste tal fra 2015 viser, at de 1.000 største bedrifter ejer cirka 22 procent af landbrugsjorden. Der er altså et stykke op til de 90 procent, som Ole Kjærulff Davidsen forudsagde.

Ekspert: Det er urealistisk

Selvom tallene dækker over antal bedrifter og ikke antal jordejere, er det ikke realistisk, at under 1.000 familier ejer mere end 90 procent af landbrugsjorden i Danmark. Det fortæller seniorrådgiver og ekspert i landbrugsøkonomi på Københavns Universitet, Henning Otte Hansen:

- Selv med et skøn for de familiære forhold kan vi ikke nå det niveau overhovedet. Selv med det bedst mulige skøn kan vi ikke nå det niveau. Vi er langt under.

Samme melding lyder fra Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef ved Landbrug og Fødevares videncenter, Seges:

- Vi er meget langt fra. Der går altså meget lang tid. Vi taler ikke kun årtier, vi taler nærmere flere generationer frem, siger han til Detektor.

Kjærulff står fast

Detektor har spurgt Ole Kjærulff Davidsen, om han selv mener, at han ramte plet med forudsigelsen.

- Det jeg jo sagde, det var, at under forudsætning af, at de prognoser, som man i øjeblikket kan opstille, så ville det gå sådan og sådan. Og der mener jeg bestemt, at det ville være gået sådan, hvis der ikke var kommet noget i vejen, siger han og og henviser til finanskrisen og landbrugskrisen:

- I hvert fald så ændrede betingelserne sig jo drastisk og i og med at finanskrisen og sideløbende med det - landbrugskrisen slog igennem.

De eksperter, Detektor har talt med, mener, at forudsigelsen fra 2007 var urealistisk uanset, om der var kommet kriser eller ej. Men det afviser Ole Kjærulff Davidsen:

- Jeg synes bestemt ikke, at den er ved siden af. Jeg synes tværtimod, det er påfaldende, at på trods af at omstændighederne har ændret sig kraftigt, så er den her tendens er vedholdende. Og det der jo er min pointe, det er ikke, om vi ender med at 1000 familier ejer 90 % eller om 4000 personer ejer 80 %. Det der er min pointe, er at jordejendomme koncentreres på meget få hænder, og at det går stærkt, og det er en aldeles alvorlig situation.

Se mere om faktatjekket i aften i Detektor klokken 21 på DR2.