Detektor: Information udråber demokratiske virksomheder til succes på mangelfuldt grundlag

”Demokratiske virksomheder er ikke bare en sympatisk tanke. De er også en økonomisk succes” lød det på forsiden af Information. Men det er en stramning, siger flere eksperter.

Hvad har Information skrevet?

Information skriver den 7. marts på sin forside, at selskaber, der ejes af medlemmer eller foreninger, er “en økonomisk succes”. Virksomhederne er generelt mere produktive end andre virksomheder, skriver avisen.

- Det virkelig opsigtsvækkende er, at virksomhederne og deres medarbejdere generelt er ni, 13 og 38 procent mere produktive end klassiske virksomheder, alt efter om man måler produktiviteten i bruttofortjeneste, ordinært resultat eller resultat efter omkostninger som skat pr. årsværk. Med andre ord: Der er god økonomi i det, lyder det fra Information.

Baggrunden for Informations artikel er en ny undersøgelse fra tænketanken Demokratisk Erhverv, der ”arbejder for at styrke og udbrede den demokratiske virksomhedsform og kendskabet til erhvervsdemokrati i Danmark".

Information har talt med udviklings- og kommunikationsdirektør i Demokratisk Erhverv, Magnus Skovrind, og på forsiden udtaler han, at med undersøgelsen ”bliver myten om demokratiske virksomheder, som uproduktive slået fuldstændig ihjel”. Længere inde i avisen kalder han det dog "en forsigtig konklusion".

Information har også talt med partiernes erhvervsordførere, hvor flere udtaler sig positivt om kortlægningens resultater og anbefalinger, og ifølge avisen ønsker et politisk flertal at forbedre vilkårene for demokratisk ejede virksomheder.

- Det viser, at det ikke er velgørenhed, det her. Det er benhård business, siger SF’s erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen eksempelvis til Information.

Det har vi fundet ud af

Demokratisk Erhvervs kortlægning af demokratiske virksomheder i Danmark udkom i marts 2019

Ifølge flere eksperter i økonomi og virksomhedsledelse kan man ikke bruge undersøgelsen til at konkludere, at demokratiske virksomheder generelt er mere produktive end andre virksomheder.

Eksperterne peger på tre grundlæggende udfordringer: For det første er definitionen på demokratiske virksomheder meget bred. For det andet har man i undersøgelsen ikke taget højde for forskelle i virksomhedernes størrelse og alder. For det tredje hævder rapporten slet ikke at påvise en kausal sammenhæng mellem demokratisk ejerskab og øget produktivitet.

- Jeg vil ikke mene, at det ud fra rapporten kan konkluderes, at demokratiske virksomheder er mere produktive end andre virksomheder, siger Philip Rosenbaum, der er postdoc i økonomi ved Københavns Universitet.

- Det kan dog heller ikke afvises, at de er det.

Alle de eksperter, Detektor har talt med, understreger, at Demokratisk Erhverv er transparente i deres fremlæggelse af undersøgelsens resultater og begrænsninger. Men disse forbehold er ikke med i Informations dækning af undersøgelsen.

Philip Rosenbaum peger for det første på, at definitionen af demokratiske virksomheder er “meget bred og upræcis”, og at det derfor er uklart, hvad der menes med demokrati. Steen Thomsen, professor i virksomhedsledelse ved CBS, er enig.

- Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er demokrati, der definerer de virksomheder, Demokratisk Erhverv kalder demokratiske virksomheder? Der er mange steder “sand i maskineriet”, som bremser det direkte demokrati, hvilket i øvrigt kan tænkes at være hensigtsmæssigt, siger han.

Steen Thomsen har nærlæst rapporten fra Demokratisk Erhverv og var også indkaldt som opponent, da den blev fremlagt tirsdag i sidste uge. Han fremhæver flere forbehold.

- I den slags undersøgelser vil der altid være ting, der kan diskuteres, for eksempel om en højere målt produktivitet snarere skyldes virksomhedernes størrelse, branche, alder eller lignende. Større virksomheder er som regel mere produktive, og det er muligt at de foreningsejede selskabers højere produktivitet kan føres tilbage til, at de i gennemsnit er noget større, siger han til Detektor.

Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, har en lignende kritik: Vi ved ikke, om de demokratiske virksomheder i gennemsnit har flere år på bagen. Derfor kan det ikke udelukkes, at det er en del af forklaringen på rapportens resultater.

- Det svarer til, at vi ikke ved, om man reelt har sammenlignet 9. klassespiger med 7. klassesdrenge, men alligevel konkluderer, at piger generelt er højere end drenge, siger han.

Endelig understreger Demokratisk Erhverv selv i undersøgelsen, at der er tale om en rent deskriptiv analyse, der ikke siger noget om kausalforhold. Flere steder understreger tænketanken også, at rapporten ”må betragtes som et første skridt i et større forskningsarbejde om at få alle erhvervsdemokratiske virksomheder kortlagt”.

Ifølge Steen Thomsen fastslår rapporten derfor ikke, at demokratiske virksomheder er en økonomisk succes, sådan som Information skriver i artiklens overskrift.

- Nej, det er ikke endeligt fastslået, at foreningsejede virksomheder er en økonomisk succes, siger han og tilføjer:

- Nyheden er derfor snarere, at Demokratisk Erhverv har fundet noget, der kunne pege i den retning. Men det vil sandsynligvis vise sig, at sandheden er mere nuanceret, når man forsker videre i det.

Har Information så ret?

Nej, Information har ikke ret, når de skriver, at en ny kortlægning viser, at demokratiske virksomheder er en økonomisk succes. Og man kan heller ikke konkludere, at demokratiske virksomheder generelt er mere produktive end andre virksomheder, som Information skriver. Som Demokratisk Erhverv selv understreger, kan undersøgelsen "ikke sige noget om kausalforhold".

Hvad siger Information til kritikken?

Indlandsredaktør på Information Anton Geist (Foto: Information © Information)

Detektor har bedt Informations indlandsredaktør Anton Geist om at forholde sig til kritikken.

Mener I, at der er dokumentation for, at demokratiske virksomheder er ”en økonomisk succes”, som I skriver på forsiden?

- Information skriver ikke, at demokratiske virksomheder er mere produktive end øvrige virksomheder på grund af deres demokratiske ejerskab. Faktisk tager vi forbehold for produktivitetstallene og skriver, at den høje produktivitet ifølge kortlægningen blandt andet skyldes den skæve branchefordeling. Men vi kan godt se, at man kan læse artiklen sådan, og vi burde have understreget eksplicit, at undersøgelsen ikke dokumenterer en kausal forbindelse mellem ejerskabsforholdene og produktiviteten.

Hvad siger Demokratisk Erhverv?

Udviklings- og kommunikationsdirektør i Demokratisk Erhverv, Magnus Skovrind Pedersen. (Foto: Demokratisk Erhverv © Demokratisk Erhverv)

Detektor har også spurgt Magnus Skovrind, der er udviklings- og kommunikationsdirektør i Demokratisk Erhverv, hvilken dokumentation han har for at sige, at “myten om demokratiske virksomheder som uproduktive er slået fuldstændig ihjel”.

Kan man med jeres kortlægning konkludere, at demokratiske virksomheder generelt klarer sig bedre end andre virksomheder?

- Man kan konkludere, at de demokratiske virksomheder i dag overordnet set står for en højere produktivitet. Noget af det skyldes jo, at demokratiske virksomheder er overrepræsenteret i forsyningssektoren, der er kendetegnet ved relativt høj produktivitet. Når vi så har korrigeret for det forhold, så ligger demokratiske virksomheder stort set på niveau med klassiske virksomheder og på enkelte mål også højere.

Som I selv skriver, har I jo ikke påvist en kausal sammenhæng mellem demokratisk ejerskab og højere produktivitet. Er det så rigtigt eller forkert, at I har slået myten om uproduktive demokratiske virksomheder fuldstændigt ihjel?

- Spørgsmålet om myten og kausalitet er to forskellige ting. Når vi udtaler, at myten er slået ihjel, påpeger vi, at man fremover skal holde op med at tale om, at demokratiske virksomheder er uproduktive, som om der var undersøgelser, der viste det. For det er der ikke. Der er tværtimod evidens for det modsatte. Så hvorfor skulle man tale videre om en myte, der ikke er belæg for?

- Til gengæld forholder vores undersøgelse sig ikke til kausalitet, hvilket vi påpeger i rapporten, og i de forbehold vi tager i Informations artikel. I fremtiden skal vi dykke ned i, hvad der gør demokratiske virksomheder mere produktive, og det bliver interessant arbejde.

Kan du forstå, hvis man læser dit citat som udtryk for, at jeres kortlægning fastslår, at demokratiske virksomheder er generelt mere produktive end andreejerformer?

- Det er i hvert fald vigtigt at forstå, at rapporten undersøger produktiviteten blandt demokratiske virksomheder sammenlignet med øvrige virksomheder, men at rapporten ikke påviser, at det er ejerskabsformen i sig selv, der er skyld i, at det går de demokratiske virksomheder så godt. Vi har, som eksperterne påpeger, eksempelvis ikke kontrolleret for virksomhedernes alder eller andre faktorer, som kunne have indflydelse på produktiviteten. Men bare det, at de demokratiske virksomheder faktisk klarer sig godt, tror vi er en overraskelse for mange.

Facebook
Twitter