Detektor: Kød-kritisk kampagne kludrer i fakta

Kampagnen Kødfri Mandag vil have danskerne til at skære ned på kødet. Men der er problemer med fakta flere steder i kampagnens materiale, fortæller Detektor.

Folkene bag kampagnen Kødfri Mandag har udgivet et faktaark om kødproduktionens påvirkning af klimaet. Men flere steder er der problemer med kampagnens påstande.

Vi skal holde os fra kød om mandagen. Sådan lyder budskabet fra klimakampagnen Kødfri Mandag, som kæmper for, at vi skal skære ned på kødforbruget - blandt andet for at skåne klimaet.

For at sælge budskabet kommer folkene bag kampagnen med en række påstande om køds effekt på klimaet. Blandt andet at produktion af kød udleder en større andel af de samlede drivhusgasser end transportsektoren, og at kødproduktion er den primære årsag til ødelæggelse af regnskoven.

Detektor har gået nogle af påstandene fra Kødfri Mandag igennem, og det viser sig, at der er flere fejl og udokumenterede påstande i kampagnen.

Forkert sammenligning

Folkene bag Kødfri Mandag har blandt andet udbredt kampagnes budskab ved at dele en flyer ud med fem negative effekter ved produktion og indtag af kød. På flyeren, som også har ligget online på kampagnens hjemmeside, står der blandt andet, at ”kødproduktionen udleder 18 % af de samlede drivhusgasser – mere end transportsektoren.”

Påstanden bygger ifølge Kødfri Mandag på en rapport fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, fra 2006. Og i den kan man ganske rigtigt læse, at husdyrhold står for 18 procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser målt i CO2-enheder. Og det svarer ifølge rapporten til mere end udledningen fra transportsektoren.

Men som Detektor tidligere har fortalt - både i 2015 og 2016 - er sammenligningen problematisk. Udledningen fra de to sektorer er nemlig gjort op på to forskellige måder. Det fortalte en af forskerne bag rapporten, Henning Steinfeld, til Detektor sidste år, da redaktionen undersøgte en lignende påstand fra Alternativets formand Uffe Elbæk.

- Det er to forskellige måder at måle drivhusgasser på. Det, vi gjorde i forhold til husdyrsektoren, var en fuld livscyklus-analyse, hvor vi så på alle de forskellige komponenter, som er inkluderet i husdyrproduktion - også de indirekte, eksempelvis produktionen af foder, sagde forsker ved FAO Henning Steinfeld dengang til Detektor.

- For transportsektoren tog vi tallet fra en IPCC-rapport. Men det tal dækker kun den direkte udledning fra de fossile brændstoffer, som bruges til at drive motorerne på skibe, fly, biler og toge. De medregner for eksempel ikke den udledning, som hører med i produktionen af biler.

Ifølge Henning Steinfeld skulle sammenligningen aldrig have været lavet, men han fortalte sidste år til Detektor, at forskerne bag rapporten lavede sammenligningen for at skabe opmærksomhed omkring emnet.

Plukker fra rapporter

Sammenligningen fra FAO's 20o6-rapport er dog ikke det eneste problem i Kødfri Mandags brug af fakta. I 2013 nedjusterede FAO nemlig husdyrholds andel af verdens samlede udledning af drivhusgas fra 18 til 14,5 procent. Og i samme rapport droppede forskerne sammenligningen med transport.

I en nyere flyer fra Kødfri Mandag bruger de da også tallet fra 2013 - altså de 14,5 procent. Men organisationen laver stadig sammenligningen med transportsektoren. I den nyere flyer står: "Kødproduktionen udleder 14,5 procent af de samlede drivhusgassermere end transportsektoren.”

Blander kategorier

Og fakta-forvirringen stopper ikke her. For når Kødfri mandag taler om at kødproduktion udleder 18 og 14,5 procent, bruger de tal, som i virkeligheden dækker over en langt bredere katagori. Tallene indebærer nemlig ikke kun kødproduktion, som Kødfri Mandag påstår i begge versioner af flyeren, men derimod den samlede udledningen i forbindelse med husdyrhold.

- Det er forkert at sige, at der er tale om kødindustriens udledning, for tallet dækker over verdens samlede husdyrhold. Det vil altså også sige produktion af eksempelvis æg, mælkeprodukter og skind, sagde Henning Steinfeld til Detektor i forbindelse med faktatjekket af Uffe Elbæk.

- Ser man alene på kødproduktion, vil tallet altså være lavere.

Fejl i påstand om skovrydning

Den samme fejl findes også i en anden af kampagnens påstande på flyeren, hvor der står, at: "Kødproduktionen er den primære årsag til ødelæggelse af regnskoven".

Her henviser organistionen også til FAO's rapport fra 2006, hvor der står, at husdyrsektoren er den største årsag til skovrydning.

Og her bruger kampagnen resultater fra en bred katagori - husdyrhold, men tillægger hele effekten til kødproduktion.

Nye kilder - med samme problem

Detektor ville gerne have interviewet Kødfri Mandag, om deres brug af fakta, men folkene bag kampagnen har ikke ønsket af lade sig interviewe. Kampagneleder David Pedersen har i stedet sendt redaktionen en mail, hvor han skriver, at de nu retter kødproduktion til animalsk produktion. Han holder dog fast i sammenligningen med transportsektoren - på trods af, at eksperter mener, det er misvisende.

"Den animalske produktion udleder enorme mængder drivhusgasser (GHG), og det mest åbenlyse sammenligningsgrundlag for lægmand er biler, fly og anden transport. For de fleste kommer det som en overraskelse, at dyreproduktionen er mere forurenende end vores transport. Populært sagt, batter det altså mere at lade bøffen blive på hylden end at lade bilen blive i garagen," lyder det i mailen, hvor han samtidig påpeger, at andre har lavet sammenligningen:

"Koblingen mellem udledning fra hhv. animalsk produktion og transport er bl.a. lavet direkte af den grønne tænketank, Chatham House, og mere subtilt af tidligere formand for FN's klimapanel Rajendra Pachauri, som udtalte, at reduktion af vores kødforbrug er 'den mest attraktive mulighed' for at reducere vores klimabelastning".

Detektor har også kigget nærmere på disse kilder, men heller ikke her findes der dokumentation for Kødfri Mandags påstand.

Chatham House har ganske vist udgivet en rapport i 2014, hvor sammenligningen fremgår. Men ligesom tilfældet med sammenligningen i FAO-rapporten er der også her tale om en sammenligning af to forskellige opgørelsesmetoder, hvilket Chatham House også understreger. Dertil kommer, at Chatham House - ligesom FAO - ikke kun ser på kødproduktion, men på husdyrhold, hvilket altså også inkluderer eksempelvis produktion af æg, mælkeprodukter og skind.

Både den nye og gamle flyer er nu fjernet fra kampagnens hjemmeside.