Detektor: Venstre i usand forklaring om PSO-afskaffelse

Danmark var ifølge Venstre tvunget til at afskaffe PSO-afgiften. Men det er ikke sandt, fortæller DR2-programmet Detektor.

Claus hjort Frederiksen (V) har kaldt afskaffelsen af PSO-afgiften for en tvangsopgave. Og ifølge partifællen Jacob Jensen kræver EU, at den grønne afgift afskaffes, da den er ulovlig. Men det er forkert, fortæller DR2-programmet Detektor.

Der var glæde i Venstre, da de kunne lette virksomhederne for en afgift, nemlig PSO’en. I stedet hæver de blandt andet bundskatten, som nu skal betale for den grønne omstilling.

"Ulovlig", "traktatstridig" og "en pligtopgave" var nogle af de betegnelser, som Venstre brugte for at begrunde afskaffelsen af PSO-afgiften og erstatte den med en stigning af bundskatten. Ifølge flere Venstre-politikere havde EU nemlig tvunget Danmark ved at erklære PSO'en for ulovlig.

Men det er ikke sandt, fortæller DR2-programmet Detektor.

- Nej, for at gøre det klart, vi har aldrig konkluderet i en statsstøttesag, at PSO-tariffen var ulovlig, fortæller talsmand for Europa-Kommissionen Ricardo Cardoso.

Professor: Det er ikke sandt

Det bekræfter professor i energiret på Syddansk Universitet, Bent Ole Gram Mortensen.

- Det er ikke sandt. Den har ikke været for EU-domstolen, de har ikke erklæret PSO-ordningen for ulovlig. Indtil videre er det kun Kommissionen, der har rejst tvivl om lovligheden, siger han til Detektor, og understreger, at Kommissionen hverken har truet med at anlægge en sag eller offentligt har erklæret PSO’en ulovlig.

I sidste ende er det kun EU-domstolen, der kan dømme PSO-ordningen ulovlig.

Bent Ole Gram Mortensen mener derfor, at regeringen udnytter Kommissionens skub i en bestemt retning:

- Den nuværende PSO-ordning har været bundet op på nogle store brede politiske forlig, som vi nu engang gør på energiområdet i Danmark. Og hvis man skal have ændret det, så er det måske en fordel at fremstille det som om, det er en tvangssituation, vi er i, når det i virkeligheden er et politisk ønske om at ændre noget, mener han.

Kommission: Vi har godkendt afgiften

Detektor har læst de offentlige dokumenter fra Europa-Kommissionen om det danske PSO-system. I dokumenterne står ikke, at PSO’en er ulovlig, men kun at "Kommissionen er (…) betænkelig ved, at finansieringsmåden vil kunne medføre forskelsbehandling…"

Til gengæld godkender Kommissionen faktisk den måde, PSO-systemet fungerer på i dag – i 2015 og 2016 – fordi Danmark har åbnet nogle såkaldte pilotudbud med vedvarende energi. Og det giver andre EU-lande mulighed for at få del i PSO-pengene:

- Danmark er nødt til at tage ansvar for at tilpasse et fremtidigt system for at sikre, at det respektere reglerne. Et alternativ ville være noget, som følger det nuværende system, forklarer Ricardo Cardoso.

Problemet er nemlig, at PSO-afgiften som den så ud før den ordning, som fungerer i dag, skal betales både for dansk og udenlandsk el. Men det er kun vedvarende energi produceret I Danmark, der kan få støtte fra de penge, der betales.

Ministerie: Bygger på mail

Detektor har efterspurgt dokumentation for, at det er EU, der har tvunget regeringen til at afskaffe PSO’en, hos både Statsministeriet, Finansministeriet og Venstre.

Statsministeriet har ingen kommentar, og de andre henviser til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Ministeriet skriver da også i den politiske aftale om at afskaffe PSO’en, at: ”Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt.”

Ministeriet bygger det på en mail fra Kommissionen, som blev sendt en måned før den endelige afgørelse om PSO-ordningen. I den mail mener embedsmænd fra Kommissionen ganske rigtigt, at ordningen er traktatstridig.

Men det er ikke den afgørelse, som Kommissionen når frem til en måned senere. Her er man kun ”betænkelig”.

Alligevel mener ministeriet, at mailen af ældre dato er udtryk for Kommissionens holdning.