DF: En revolution af udlændingepolitikken

En såkaldt repatrieringspakke skal sætte skub i Dansk Folkepartis planer om at sende "utilpassede udlændinge" ud af landet.

Kristian Thulesen Dahl fremlagde som en del af Dansk Folkepartis udspil til finansloven en såkaldt repatrieringspakke (Foto: © Jeppe Michael Jensen, Scanpix)

"Utilpassede udlændinge" skal tilskyndes til at forlade Danmark. Sådan lyder et af kravene fra Dansk Folkeparti til næste års finanslov.

Ifølge partiets gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, skal integrationspolitikken nu ledsages af en repatrieringspolitik.

- Det vil være en nyskabelse, som vil revolutionere vores måde at tænke udlændingepolitik på, siger Kristian Thulesen Dahl.

Fratagelse af sociale ydelser

Blandt andet skal flygtninge og indvandrere, som modtager sociale ydelser, fratages disse ydelser, hvis det "skønnes nødvendigt", at de for eksempel skal flytte fra bestemte områder eller ghettoer som Vollsmose.

Selv om Kristian Thulesen Dahl slår fast, at folk med fast opholdstilladelse ikke kan tvinges til at flytte hjem, så skal de "visiteres" over i helt andet system, hvor kassen smækkes i.

- Hvorfor skal danske skatteydere fortsat betale, hvis kommunerne ikke mener, at det længere nytter, siger Dansk Folkepartis gruppeformand.

Kulturel uenighed

Men Dansk Folkeparti vil ikke blot kunne tvinge flygtninge og indvandrere til andre dele af landet.

Partiet ønsker at kunne tvinge utilpassede udlændinge tilbage til et "kulturområde", de bedre føler sig enige med.

Det kan være det oprindelige hjemland, men ikke nødvendigvis.

- De utilpassede som vi har i landet, der ikke ønsker at dele de danske værdier. Dem skal vi hjælpe til at komme til et område i verden, hvor kulturen og værdierne er mere i tråd med deres egne, sagde Kristian Thulesen Dahl på pressemødet.

Bonus til kommunerne

Kommunerne skal have alle pengene, 100 procent, tilbage fra staten i forbindelse med omkostninger til repatriering. Og kommuner som får sendt udlændinge ud af Danmark skal have en bonus.

Kristian Thulesen Dahl ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange som skal sendes ud af Danmark. Men det skal være "markant højere" end i dag.

- Det ville jo være herligt, hvis man kunne sætte et mål op, og så om et år vende tilbage og se, om det har været en succes. Men det handler om at revolutionere den måde, man arbejder med det her på ude i kommunerne, siger gruppeformanden.