DF kalder fiskeridom for 'hul i hovedet' - S vil have ministeren på banen

Ny dom fra Højesteret slår fast, at Gilleleje-fiskere har fisket ulovligt i Kattegat.

Greenpeace satte i sin tid gang i sagen om det ulovlige fiskeri i Kattegat ved ulovligt at montere gps-sendere på flere kuttere. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

'Hul i hovedet', og 'det kan ikke være rigtigt'.

Reaktionerne er flere oven på dagens afgørelse i Højesteret, som har idømt tre fiskere store bøder for ulovligt fiskeri i Kattegat.

Domstolen fandt samtidig frem til, at en dansk-svensk aftale om fiskeforbud i Kattegat var i overensstemmelse med EU-retten og ikke ugyldig, som fiskerne havde gjort gældende.

Aftalen fra 2008 betyder, at danske og svenske fiskere ikke må fiske torsk i et bestemt område af Kattegat, mens udenlandske fiskere gerne må, fordi de skal følge EU-retten og ikke er bundet af den mellemstatslige aftale.

Men dommen forskelsbehandler fiskerne, lyder det fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

- Det er jo helt hul i hovedet, at danske fiskere ikke må fiske i dansk farvand, når fiskere fra eksempelvis Tyskland må, siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen.

- Fiskene er jo nok bedøvende ligeglade med, om det er en dansk eller en tysk fisker, der hiver dem op ad vandet, tilføjer han.

Han kalder det 'virkelighedsfjernt bureaukrati', der ødelægger fiskeriet på Gilleleje Havn, og ser frem til, at der skal laves et 'servicetjek af fiskeriet' i løbet af foråret.

Også Socialdemokraterne lægger afstand til dagens dom, selvom partiet gerne vil passe på torskebestanden i Kattegat.

- Det kan ikke være rigtigt, at danske fiskere ikke må fiske torsken, når tyskerne bare fisker løs, siger miljø- og fødevareordfører Simon Kollerup (S).

Partiet ønsker at sidestille danske fiskere med fiskere fra andre lande, når det kommer til fiskeri i Kattegat.

- Ellers må vi sikre, at andre fiskere heller ikke må fiske løs af torsken, siger han.

Partiet forventer, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tager sagen op i EU og finder en bedre løsning for danske fiskere.

På den anden side af bordet står miljøorganisationen Greenpeace, som glæder sig over dagens dom.

- Det er meget opmuntrende, at Højesteret nu slår fast, Danmark og Sverige er i deres gode ret til i samarbejde at beskytte et kolossalt vigtigt område som Kattegat mod skadeligt fiskeri, siger Birgitte Lesanner, chef for Greenpeace i Danmark.

Hun mener, at det er overdrevet at sige, at tyske fiskere fisker løs i området, hvor de danske og svenske kuttere ikke må fiske.

Det er Greenpeace, der i 2010 satte sagen i gang ved at montere ulovlige gps-sendere på flere kuttere i Gilleleje for at dokumentere det ulovlige fiskeri. Noget som Greenpeace senere er blevet dømt for.

Ifølge miljøorganisationen har det dansk-svenske fiskeriforbud forbedret torskebestanden i Kattegat-området.