Tema Trepartsforhandlinger

DF nedsabler treparts-aftalen: Integration er urealistisk

Udlændingeordfører Martin Henriksen har ikke megen tiltro til hverken delaftalen ved trepartsforhandlingerne eller integration af flygtninge.

Dansk Folkeparti er meget kritiske over for det første resultat fra trepartsforhandlingerne. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Det er naivt at tro, at flygtninge bliver bedre integreret med dagens delaftale i hus. I stedet bør der fokuseres på, hvordan man kan sende flygtningene hjem igen.

Så kontant er udmeldingen fra Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen:

- Selvom det imod alle forventninger skulle lykkes at få dem i arbejde, så ændrer det ikke på, at de kommer med nogle sociale og kulturelle forudsætninger, som gør, at de ganske enkelt ikke passer ind i vores samfund, lyder det fra udlændingeordføreren.

Trepartsforhandlinger

Det er et stort ansvar, der hviler på repræsentanterne for regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, når de går i gang med trepartsforhandlingerne. Succesen ved en sådan forhandling handler i høj grad om at skabe realistiske forventninger til resultatet.

Gå til tema

Hvad er det for træk ved de her mennesker, som gør, du mener, de ikke kan integreres, selv om de kommer i arbejde?

- De har nogle andre opfattelser af, hvordan et samfund skal være indrettet. De er formet af deres baggrund, og det vil de ikke lægge fra sig.

Tror du ikke, man kan tilegne sig nye værdier, hvis man kommer ud på en dansk arbejdsplads?

- Det kan man godt. Hvis man er åben overfor det. Men efter jeg har beskæftiget mig med ghettoområdet og muslimske miljøet, så ved jeg, at mange med muslimsk baggrund ikke er åbne overfor at tilpasse sig nye ting.

Hvordan kan du være så sikker på, at ingen af dem, der kommer herop kan integreres? Du kender jo ikke deres kvalifikationer.

- Jeg kender ikke til deres kvalifikationer eller mangel på samme. Men jeg har fuldt asylområdet i lang tid og kan konstatere, at alle erfaringer på området er negative.

- Spild af tid

Martin Henriksen er dermed meget skeptisk over for trepartsforhandlingerne, der blandt andet handler om at få flygtninge bedre integreret på arbejdsmarkedet. De politiske kræfter bliver brugt forkert, mener han.

- Vi efterlyser en egentlig hjemsendelsesstrategi over for disse mennesker, så det står klart, at deres fremtid ikke er i Danmark. Regeringen burde koncentrere sig om at stramme udlændingepolitikken, så der samlet set kommer færre til Danmark, siger udlændingeordføreren.

Han henviser til, at der siden 1999 har været 21 integrationsplaner, og ifølge ham har ingen af dem virket.

- Der er intet, der tyder på, at plan nummer 22 bliver den plan, der løser integrationsproblemerne, siger han og tilføjer, at DF nu vil læse aftalen grundigt igennem, men at de forholder sig meget kritisk til den.