DF om bederum på skoler: Der er noget galt med fakta - ikke med vores beslutningsforslag

Der bliver ikke rokket ved partiets beslutningsforslag, selvom bederum ifølge undersøgelse primært bliver brugt af kristne.

Marie Krarup (DF) har ikke tillid til Undervisningsministeriets undersøgelse. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix)

Det får ingen betydning for Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at forbyde bederum på danske skoler, at det primært er kristne, der benytter dem.

Sådan lyder meldingen fra partiets gymnasieordfører og forslagsstiller, Marie Krarup, der ikke stoler på Undervisningsministeriets opgørelse over bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

Undervisningsministeriet har spurgt 1.774 uddannelsesinstitutioner om, hvorvidt de 'stiller bederum eller lignende faciliteter, der blandt andet kan benyttes til praktisering af religion, til rådighed for elever og kursister'.

Det er kun på 27 - svarende til to procent - af de 1.261 uddannelsesinstitutioner, der har svaret på Undervisningsministeriets undersøgelse, at der findes rum, som kan bruges til at praktisere religion.

- Lyder som noget ord

15 ud af de 27 institutioner har svaret uddybende, at det særligt er kristne elever og foreninger, der benytter sig af lokalerne.

Og dét resultat vækker forundring hos Marie Krarup.

- Hvis jeg ikke var på sommerferie, ville jeg lave min egen undersøgelse, for jeg stoler ikke på den her. Jeg synes, at det lyder som noget rod, siger hun.

Derfor får Undervisningsministeriets undersøgelse heller ikke betydning for beslutningsforslaget, der skal behandles til efteråret.

- Der er noget galt med fakta. Der er ikke noget galt med vores beslutningsforslag, siger Marie Krarup.

Rettet mod islamisk bøn

Marie Krarup mener, at der må have været meget stor usikkerhed om, hvad der skulle defineres som bederum i Undervisningsministeriets undersøgelse.

- Vi har jo ikke tænkt os at lukke en gymnastiksal på en kristen friskole, fordi den bliver brugt til at synge morgensalme og bede fadervor hver morgen. Det giver jo ingen mening. Så der er et eller andet helt galt med definitionerne her.

- Vi ønsker at lukke de deciderede bederum, hvorfra der udgår social kontrol, og det vil sige, at der foregår islamisk bøn, siger hun.

Og den sociale kontrol er bundet op på, at der er et bederum?

- At stille et bederum til rådighed øger muligheden for en tæt social kontrol med, om man udøver islam på den måde, som nogen mener, at man skal.

Uddannelsesinstitutionerne kan jo kalde det, hvad de vil. Hvis der er et ledigt lokale, så kan man vel bede i det lokale. Skal man helt forbyde bøn på skoler?

- Jeg synes helt klart, at man skal forbyde islamisk bøn på skoler. Det er det, vi vil med at lukke bederum. Det synes jeg er en uskik, at det udøves på danske skoler.