DF-politiker dømt for læk i terrorsag

Lokalpolitiker Finn Rudaizky idømmes bøde på 10.000 kroner for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar el-Hussein.

Politiets anklager Søren Harbo havde ellers krævet en fængselsstraf på 30 dage. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Københavns Byret kender lokalpolitiker Finn Rudaizky skyldig i at have lækket fortrolige oplysninger om terroristen Omar el-Hussein og hans familie.

Han idømmes 10 dagbøder af 1.000 kroner.

Københavns Byret afviser altså kravet fra anklager om ubetinget fængsel til lokalpolitikeren for brud på tavshedspligt.

74-årige Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti.

De fortrolige oplysninger har Finn Rudaizky ifølge anklager skaffet sig gennem sin position i byrådet. Oplysningerne skal han have lækket til to journalister fra BT og Berlingske. Oplysningerne blev bragt i de to aviser i marts 2015 og i april 2015.

Af anklageskriftet mod Finn Rudaizky fremgår det, at der var tale om personfølsomme oplysninger, herunder af rent privat karakter.

Noget af det vigtigste i afgørelsen var ifølge dommeren, at Finn Rudaizky havde 'snydt kommunen'.

Rudaizky har stillet spørgsmål til forvaltningen på journalisternes vegne uden at fortælle, hvad han skulle bruge de fortrolige oplysninger til.

Dommeren sagde, at Rudaizky havde ladet sig 'udnytte som instrument' af journalister til at videregive oplysningerne. Og dommeren lagde i øvrigt vægt på, at det var sket flere gange.

Under domsafsigelsen sagde dommeren blandt andet, at politikere skal have lov til at udtale sig mere vidtgående til medierne end almindelige borgere, men dog ikke videregive fortrolige oplysninger.

Rudaizky selv har forklaret, at han viderebragte oplysningerne, fordi han ikke kunne få aktindsigt i sagen om Omar el-Hussein. Og han mente, at oplysningerne var af almen offentlig interesse.

Dommeren hæftede sig ved, at Rudaizky ikke selv havde brugt de fortrolige oplysninger til noget, men blot sendte dem videre til pressen.

Én dommer stemte for fængsel

Tre dommer skulle afgøre sagen. To stemte for bøder, mens den sidste stemte for 30 dages betinget fængsel.

Politiets anklager Søren Harbo havde krævet en fængselsstraf på 30 dage. Anklageren mente desuden, at sagen var så alvorlig, at straffen skulle gøres ubetinget.

Rudaizky har under hele sagen nægtet sig skyldig og har krævet at blive frifundet.

Om Finn Rudaizky

  • Til dagligt konsulent og marketingschef

  • Formand for Det Mosaiske Troessamfund fra 1979 til 1982

  • Har siden 2008 repræsenteret Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation.

  • I 37 år medlem af Socialdemokratiet, heraf en årrække som medlem af Borgerrepræsentationen

  • Meget engageret i debatten om Israel og palæstinenserne og i fodbold.