Dialekter er ved at uddø

De danske dialekter er ved at dø. Sprogforskere fra hele landet er enige om, at dialekterne vil forsvinde med den ældre generation, til fordel for et mere ensartet rigsdansk, som vi alle kan forstå. Danskerne har det simpelhen med at sætte hinanden i bås, alt efter hvilken dialekt de taler, så de unge sorterer dialekten fra, siger forskerne.

Det sker sjældnere og sjældnere, at man møder en dansker, manikke kan forstå.

Men der er også tal på, hvor tæt de 40 klassiske dialekter iDanmark er på døden. I dag er det er kun mellem én og fem procentaf os, der bruger vores dialekt, skriver Jyllands-Posten.

Sprogforskere fra Århus, København, Odense og Sønderjyllandopremser forskellige årsager til at dialekterne skranter:

Da kvinderne begyndte at sive ud på arbejdsmarkedet i 60erne,blev børnene henvist til pædagoger, der talte mere rigsdansk endforældrene.

Og så er danskerne blevet mere mobile. I dag er det ikkeualmindeligt at man lever sit voksenliv i en anden ende af landet,end dér hvor man voksede op.

Og så er der det forhold, at unge i dag retter sig mere modstorbykulturen og mange tilpasser derfor deres sprog og begynder attale rigsdansk med en snert af Københavnsk.

Desuden har dialekterne fået lavere og lavere staus siden60´erne.

- I dag er det sådan, at de fleste bedømmer et andet menneske,efter at vedkommende har sagt fem-ti ord. Og så har vi alle etbillede af én eller anden stereotyp - hvor uretfærdigt det end måvære. Alle ved jo, hvordan en vestjyde er, hvordan en sønderjydeeller hvordan en fynbo er, og det er dét, de unge forsøger atundgå, siger sprogforsker ved Sydjysk Universitet, Hans JørgenLadegaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk