Digital jagt på rotter: Anmeldelser falder markant

Rotteanmeldelserne er mere end halveret, efter at Gribskov Kommune tog intelligente fælder i brug, viser foreløbige resultater.

En ambitiøs satsning på rottebekæmpelse giver gode resultater i Gribskov. (Foto: Bjarke Bo Olsen © Scanpix)

Tekniker Brian Nielsen åbner et kloakdæksel i et villaområde i Helsinge på Nordsjælland. I bunden af den knap fem meter dybe brønd, står en rottefælde.

Den har allerede 21 rotter på samvittigheden. Så mange gange er den i hvert fald gået af, siden den blev placeret i kloakken nogle måneder tidligere.

Sidste gang var for bare 28 timer siden.

Alt den information kan fælden selv fortælle. Den registrerer oplysninger om alt fra GPS-koordinator, temperaturen i kloakkerne, vandstanden, og hvor mange skud den har afgivet.

Informationer, som kan bruges til at intensivere jagten på rotterne.

Fælden er bygget, så den spærrer vejen i kloakken med undtagelse af ét hul, som vogtes af en bevægelsescensor og 14 spyd, der klapper ned over rotten. Derefter åbner den igen, og rotten skyldes ud med spildevandet. (© Anticimex)

- Vi kan måle helt præcis på, hvad vi har slået ihjel, hvor vi har slået dem ihjel og hvor mange. Den data kan bruges til at se, hvordan rotterne agerer over tid: Hvor mange er der? Kommer de igen - og hvor lang tid tager det?

- Det kan give os en bedre forståelse af det, vi gør – og hvad vi kan gøre i morgen, siger Klaus Baagøe-Nielsen, der er projektansvarlig hos Anticimex, der har specialiseret sig i intelligente rottefælder.

Fælder er klappet 42.000 gange

Den digitale rottejagt blev skudt i gang for halvandet år siden, efter at Gribskov kommune oplevede en stigning i antallet af anmeldelser af rotter på hjemmesiden Rotteweb, hvor borgere kan registrere, hvis de har set en rotte.

Siden da er 1000 intelligente rottefælder klappet 42.000 gange fra Helsinge over Græsted til Gilleleje. Hver gang en fælde går af, sender den et signal til en computer, og det bliver registreret. På den måde kan fælderne flyttes rundt, så rotterne presses ud af bestemte byområder.

Selvom der ikke nødvendigvis sad en rotte hver gang fælderne gik af, er Mette Therkildsen, direktør i det lokale spildevandsselskab, Gribvand, ikke i tvivl om, at det har haft en effektbestanden.

Det samme viser de foreløbige resultater. I første halvdel af 2019 var der 58 rotteanmeldelser. Det er mere end en halvering i forhold til de to foregående år. I 2017 blev der anmeldt 243 tilfælde af rotter og i 2018 var tallet 380.

Tekniker Brian Nielsen åbner et kloakdæksel i Helsinge og viser en intelligent rottefælde frem.

0:00

Mette Therkildsen håber, at dataene kan forhindre, at der kommer flere rotter.

- Vi prøver at koble alle de her data sammen, så vi får et klarere billede af, hvad der sker derude. Målet er på sigt, at vi gerne vil kunne forudse, hvad der sker, så vi kan lave en proaktiv indgriben i stedet for at reagere reaktivt, siger hun.

Projektet i Gribskov er et samarbejde mellem Gribskov Kommune, spildevandsselskabet GribVand og Anticimex, der har specialiseret sig i intelligente rottefælder. Aftalen koster 5,6 millioner kroner om året.

Facebook
Twitter