Din adresse afgør om du kan få slettet gælden

Stor forskel på, hvor let det er at få gældssanering alt efter hvor du bor. ”Ærgerligt det aldrig er blevet ordentlig undersøgt,” siger advokat og ekspert.

Det er bogstaveligt talt sådan, at hvis du bor i den ene ende af den lille nordjyske vej Haldagervej, så vil du statistisk set have betydeligt lettere ved at få gældssanering, end hvis du bor i den anden.

Den ene ende af Haldagervej hører til retskredsen i Hjørring – og her er det næsten halvdelen af ansøgerne, der får gældssanering.

Hjørring ligger helt i top i statistikken i forhold til at give gældssanering.

Den anden ende af Haldagervej hører til i Aalborg retskreds – og her er det kun hver fjerde, der får gældssanering.

Aalborg ligger i den helt anden ende - blandt de absolut laveste - i statistikken over gældssaneringer i Danmark.

Forskel fra dommer til dommer

En gennemgang af tusindvis af sager om gældssanering viser, at der er store forskelle på, om man kan få gældssanering, alt efter hvor man bor i landet.

Det er et problem, mener Helle Larsen, advokat med møderet for Højesteret og ekspert i gældssaneringssager:

- Der er relativt store forskelle mellem retskredsene. Det er sådan set en velkendt problematik. Det hænger blandt andet sammen med, at der stadig er meget stor forskel på, hvordan de enkelte sager bliver håndteret blandt andet af de medhjælpere, der bliver udpeget af domstolene, siger Helle Larsen.

Skifterettens medhjælpere er advokater, der er antaget af skifteretten. De undersøger sagerne og bistår i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelse og budget. Så forelægges resultatet på et møde i skifteretten, hvor kreditorerne også har mulighed for at ytre sig. Derefter tager en dommerfuldmægtig eller retsassessor stilling til sagen.

Så der er faktisk to gange personligt skøn involveret, forklarer advokat Helle Larsen.

- Det vil sige, at der kan være forskel helt ned på afgørelserne mellem de enkelte domstolsjurister.

- Det er lidt ærgerligt, at der aldrig er nogen som er gået ind i materien og har analyseret de her forskelle, siger advokat Helle Larsen.

Kæmpe forskelle fra retskreds til retskreds

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har gennemgået 18.854 sager, hvor der er givet gældssanering.

DR’s gennemgang viser, at der fra retskreds til retskreds er meget store forskelle på, hvor mange der får medhold i deres ansøgninger om gældssanering.

Generelt bliver der givet medhold i cirka en tredjedel af de ansøgninger om gældssanering, der godkendes til behandling.

Jylland ligger i top

I Hjørring, Horsens og Esbjerg retskredse er der givet medhold i op mod halvdelen af sagerne.

I bunden af statistikken ligger Aalborg, Helsingør og Århus, hvor kun hver fjerde får medhold.

Og helt i bund ligger København, hvor der kun er givet medhold til 14 procent af de personer, der har ansøgt om gældssanering i årene fra 2009 og frem til i dag. Disse tal stammer fra årlige statistikker offentliggjort af Domstolsstyrelsen.

At det er så svært at få rettens ord for, at en del af den bundløse gæld skal slettes i København, er der ifølge formanden for regeringens Konkursråd en god forklaring på.

Det skyldes blandt andet, at leveomkostningerne i København er høje. Derfor kan det være umuligt at sammensætte et budget, der overholder betingelserne for at få gældssanering.

- Det er dyrt at bo i København, og du vil se mange der har midlertidige lejemål. Derfor kan de ikke overholde betingelserne for gældssanering, siger Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, professor på Københavns Universitet og formand for regeringens Konkursråd.

Ved gældssaneringer bliver der lagt et fuldstændig barberet budget med de mest grundlæggende, faste udgifter, og det er blandt andet boligudgifter.

Derudover skal der være et månedligt rådighedsbeløb til mad og tøj til hver person i husholdningen.

Endelig skal resten af indtægten bruges til at afdrage den gæld, som retten fastlægger i forbindelse med saneringen.

Men hvis boligudgifterne for eksempel er høje, så er der ikke plads i resten af budgettet til både rådighedsbeløb og afdrag på gælden. Så er betingelserne ikke opfyldt, og så vil man få afslag.

Vi er meget effektive

De dyre leveomkostninger i København er ikke den eneste forklaring på, hvorfor det er sværere at få gældssanering i København, siger retspræsident Henrik Rothe fra Sø- og Handelsretten:

- Vi har et meget effektivt system til at gennemgå de her sager, siger Henrik Rothe.

- Når vi får en ansøgning, bliver den screenet af en af vores dygtige jurister. Hvis han vurderer, at anmodningen er åbenlyst grundløs, så ringer vi og tager en snak med ansøgeren. Det ender ofte med, at ansøgningen bliver trukket tilbage, fortæller retspræsident Henrik Rothe.

Alle skal behandles lige

Mette Reissmann er medlem af retsudvalget for Socialdemokraterne, jurist og mangeårig vært på tv-programmet Luksusfælden.

Hun er ikke overrasket over, at København og de store byer ligger i bund i statistikken over gældssaneringer:

- Det er jo en ambition, at alle retskredsene skal behandle folk lige. Men det er også et faktum, at leveomkostningerne er stigende i de store byer, blandt andet på grund af høje boligpriser. Derfor vil du se, at antallet af folk, der får medhold i gældssaneringer, faktisk vil fortsætte med at falde i de her statistikker, siger Mette Reissmann.

Mange ender i dyb krise

Det er svært at få gældssanering, forklarer Frederik Giese, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk. En af forhindringerne er paradoksalt nok, at du ikke kan få gældssanering, hvis din situation er alt for håbløs, forklarer Frederik Giese.

- Vi kan konstatere, at de borgere, vi møder i gældsrådgivningen, ofte har svært ved at få gældssanering på grund af de gældende regler. Dette er paradoksalt, da mange af disse borgere står i en håbløs situation uden udsigt til bare et lysglimt for enden af tunnelen. Gældsproblemer tynger, og mange ender derfor i en dyb krise.

For overhovedet at komme i betragtning til en gældssanering skal man have en afklaret økonomisk situation, det betyder, at du skal have fast arbejde, pension, førtidspension eller lignende.

Samtidig med man skal have et tilstrækkeligt rådighedsbeløb, når udgifterne er betalt. For enlige er det som udgangspunkt 6.150 kr. om måneden.

- Det er ikke tilfældet for en stor del af de borgere, der kommer i vores gældsrådgivning, siger Frederik Giese.

Facebook
Twitter