DIN MENING Er det i orden, at sociale myndigheder vil undersøge din kæreste og sambo?

Er det helt på sin plads eller skudt over målet, når sociale myndigheder nu vil efterforske din kone, kæreste eller 'formodede samlever' for dit sociale bedrageri? Kom med din mening her.

De sociale myndigheder vil ikke bare se dig over skulderen mere. Nu vil de også se på din samlevers oplysninger for at se, om I bedrager staten. (© Colourbox)

Selv om du måske slet ikke modtager nogen ydelser fra staten, kan dit navn stadig ende på en liste over personer, som mistænkes for at være sociale bedragere.

Det er en af konsekvenserne af et nyt lovforslag, som netop har været i høring, og som giver Udbetaling Danmark øgede beføjelser til at registrere og sammenkøre data om danskerne - og derefter dele dem med landets kommuner og andre offentlige instanser - uden at fortælle det til de mennesker, der efterforskes.

Laver lister over mulige snydere

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, betyder det, at det ikke kun er de 2,7 millioner danskere, der modtager sociale ydelser som folkepension, barselsdagpenge og børnetilskud, der nu kan efterforskes af Udbetaling Danmark.

Også deres 'formodede samlevere', som det formuleres i lovforslaget, må se sig selv i farezonen for at blive efterforsket.

Altså kan mennesker, der ikke umiddelbart har nogen sammenhæng med eller selv får social bistand, se sig selv i søgelyset for socialt bedrageri.

Det er et stort indgreb i privatlivets fred, mener direktør i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama.

- Det er et massivt indgreb i nærmest alle danske borgeres persondata - uden at der er tale om, at der er en mistanke om, at de har gjort noget som helst.

Socialmininster Manu Sareen (R) afviser dog, at uskyldige danskere pludselig finder sig selv på lister over sociale bedragere og deres private oplysninger spredt mellem forskellige myndigheder:

- Jeg har hørt kritikken af, at dette (lovforslag, red.) er en blankocheck. Det er det ikke på nogen som helst måde. Det her er oplysninger, der allerede findes og kan fås manuelt, siger han.

Helt okay eller helt forkert?

Men hvad mener du? Er det okay, at staten forsøger at fange alle sociale bedragere med alle de midler, der er for hånden? Eller er det forkert, når staten mistænkeliggører stort set hele befolkningen ud fra en tanke om, at alle er skyldige indtil det modsatte er bevist?

Kom med din mening herunder: