Direktør: Boliger til flygtninge kan stå klar på ti måneder

Aftalen mellem KL og V-regeringen om boliger til flygtninge falder på et tørt sted, mener BL - Danmarks Almene Boliger.

Dawood Assal boede i november på hotel, fordi der ikke er nok boliger til flygtninge i Helsingør Kommune. (Foto: Emil Hougaard © Scanpix)

Hvis alt flasker sig, så kan nye almene boliger stå klar til flygtninge på ti måneder.

Sådan lyder beskeden fra BL Danmarks Almene Boliger, der er en interesseorganisation for cirka 550 almene boligorganisationer.

- Boligselskaber er klar til at stikke spaden i jorden, når kommunerne tager initiativ til det, siger direktør Bent Madsen fra BL Danmarks Almene Boliger.

Det kræver dog, at både planloven og rammeudbuddet er i orden, før det kan ske så hurtigt.

BL Danmarks Almene Boliger har været i tæt kontakt med Kommunernes Landsforening (KL) under forhandlingerne om den nye såkaldte topartsaftale mellem Venstre-regeringen og KL, der sætter nye rammer for kommunernes arbejde med integration af flygtninge - herunder boligerne.

Og direktøren for de almene boligselskaber er da også grundlæggende tilfreds med aftalen, som betyder, at der kan opføres mere alment byggeri.

- Der er pres på boligmarkedet. Derfor er det afgørende, at der bliver sat gang i noget byggeri, siger han.

  • Fakta
  • Med aftalen afsætter Finansministeriet 640 millioner kroner i 2016 i en pulje, som kommunerne kan trække på, når de har udgifter til nyt byggeri af almene boliger.
  • Pengene skal indgå i byggeri af omkring 10.000 almennyttige boliger. Kommunerne finansierer normalt 10 procent af almennyttigt byggeri. Det er denne udgift kommunerne nu kan få dækket 75 procent af. Resten af udgiften til nyt alment byggeri kommer fra beboerindskud og realkreditlån, som boligselskabet optager.
  • Boligerne skal primært være små, almennyttige boliger på mellem 40 og 55 kvadratmeter med en billig husleje, men kan også bruges til større boliger, så boligbyggeriet bliver blandet.
  • Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan bruges til flygtninge.
  • Samtidig laver Finansministeriet en pulje på 150 millioner kroner, så staten bidrager til at dække udgifterne til midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger til flygtninge. Det skal give cirka 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.
  • Læs hele aftalen her