Dødsfald og trafikkaos efter el-løbehjul er kommet til: Hovedstaden vil indføre zoner

Lokale og turister kan blive tvunget til at stille el-løbehjul i særlige zoner.

I en forsøgsordning vil Københavns Kommune sætte et loft over antallet af el-løbehjul i visse dele af hovedstaden. Borgerrepræsentation ventes at beslutte det 20. juni. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Pludselig står de der bare. Et el-løbehjul efterladt midt på fortovet.

På cykelstierne kører lokale og turister slalom på dem mellem ladcykler og havelåger.

De elektriske løbehjul har på få måneder ændret den trafikale orden i de pulserende dele af København.

Det har skabt så store udfordringer, at kommunen har følt sig nødsaget til at gribe ind.

Derfor ventes en række nye regler at blive stemt igennem Københavns Borgerrepræsentation 20. juni.

Hvis det bliver et ja, vil det blandt andet betyde, at der indføres en grænse på 200 elektriske løbehjul i Københavns Indre By og 3.000 i brokvartererne.

Men hvordan skal det egentlig håndhæves?

Københavns Kommune arbejder i forhold til el-løbehjul med det, de kalder byrumstype 1. Det er i den zone, at loftet på 200 el-løbehjul skal gælde.

- Det er de steder, hvor der er særligt pres på cykelparkering i forvejen. I Indre By gælder det kun Middelalderbyen, nogle af de større stationer og strøggaderne samt Østerbrogade og Nørrebrogade, siger Mikkel Halbye Mindegaard, enhedschef i Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

(Foto: © Pernille Bækholm Sloth
)

- Der vil være flere steder i Indre By, som ikke er i byrumstype 1. Her er det op til udlejerne at udpege områder, hvor de gerne vil opstille deres løbehjul, og så vil vi fra forvaltningens side vurdere, om det er foreneligt med de generelle vilkår, siger han.

I resten af København vil loftet fremover være 3.000 el-løbehjul.

Søges: Bæredygtig profil

Udlejerne af el-løbehjulene frygter, at de nye regler grundlæggende går ind og piller ved den model, de kalder "free floating". Her kan en bruger samle et løbehjul op, hvor vedkommende har brug for det, og stille det pænt, hvor de har brug for at stå af igen.

I Københavns Kommune medgiver enhedschef Mikkel Halbye Mindegaard, at brugere fremover kan risikere at skulle finde et andet sted at stille el-løbehjulet, end de havde planlagt.

- Vi lægger vægt på, at der sikres fremkommelighed de steder, hvor der er meget pres på, så det kan godt være, man nogle gange ikke kan aflevere løbehjulet præcis det sted, man har lyst til, men må gøre det et andet sted.

- Hvordan det præcist kommer til at fungere, lægger vi ud til udlejerne. De skal beskrive, hvordan de vil løse det her teknisk eller på anden vis. Vi kigger på det, de sender ind og vurderer, hvem der bedst kan sandsynliggøre, at de kan overholde de her grænser for, hvor mange der er plads til, siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Med teknologien geofencing kan udlejningsfirmaerne indstille, at brugerne i særlige zoner ikke kan stille el-løbehjulet fra sig, uden at taxameteret kører videre.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at udlejernes ansøgninger skal vurderes ud fra nogle forskellige kriterier, blandt andet om de har en bæredygtig profil.

Kriterierne træder dog først i kraft i det tilfælde, at der er en såkaldt konkurrencesituation mellem udlejningsfirmaerne.

- Det er først, hvis vi får flere ansøgninger, end det vi forventer at kunne give tilladelser til. Kommer vi en situation, hvor vi får så mange ansøgninger, at vi er nødt til at vælge, hvem vi vil tildele tilladelser, så kan vi bruge forskellige kriterier, som vi så vægter ud fra en helhedsvurdering.

- Det er det samme, vi gør nu ved ansøgninger om stadeplads eller mobilt gadesalg. Her er der ofte flere, der søger om den samme plads, og så har politikerne vedtaget nogle kriterier, der skal vægte højest i forhold til, hvem der bliver tildelt en plads, siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Hvor mange ansøgninger skal der til, for at det bliver en konkurrencesituation mellem udlejerne af el-løbehjulene?

- Det kan jeg ikke svare præcist på. Det er en konkret vurdering i forhold til ansøgningerne. Det handler ikke kun om antallet, men også om hvor stor volumen er i ansøgningen, og hvor i byen de vil opstille, siger han.

Kede af begrænsninger

I udlejningsfirmaet Lime er de kede af, hvis der kommer begrænsninger af el-løbehjulene, "som er så drastiske, som der er lagt op til".

- Konsekvensen vil være, at der vil være færre løbehjul, end der er efterspørgsel efter, både fra lokalbefolkningen og turister. Det vil naturligvis være ærgerligt, hvis vi ikke kan levere noget, folk er glade for, siger landechef i Danmark Niklas Joensen.

Det har tidligere været omtalt, at flere af el-løbehjulene bliver skrottet efter kun to-tre måneder. Niklas Joensen afviser dog, at det forholder sig sådan med Lime.

- Vi har ikke mistet ét løbehjul i København endnu, og vi har snart været i gang i to måneder.

- I Malmø har vi været på markedet siden januar, og her er der heller ikke udfordringer med holdbarheden. Det skyldes, at vi har eget værksted, hvor vi løbende reparerer løbehjulene både til gavn for holdbarheden og brugernes sikkerhed, siger han.

Lime anerkender, at det kan være nødvendigt at regulere brugen af el-løbehjulene for at undgå at skabe kaotiske tilstande i trafikken.

- Hos Lime har vi hele tiden været af den opfattelse, at det er allerbedst at samarbejde med myndighederne, og vi hilser sådan set regulering velkomment.

Nu er der et meget konkret udspil, og der håber vi at kunne få lov til at tale lidt med kommunen om, hvordan udformningen bliver. Den proces må vi afvente. Vi er indstillet på at arbejde sammen med kommunen, siger Niklas Joensen.

Det er kun få uger siden, at en 27-årig mand på el-løbehjul mistede livet i den svenske by Helsingborg.

REGLER FOR EL-LØBEHJUL

 • El-løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene.

 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet.

 • Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kilo, være maximum to meter langt og 70 cm bredt.

 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side. Reflekserne skal være godkendte og opfylde samme krav som reflekser på cykler.

 • Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.

 • Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti.

 • Du skal være fyldt 15 år.

 • Du må ikke have passager med løbehjulet.

 • Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen.

 • Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

 • Kilde: Rådet for Sikker Trafik