Dømt forældrepar kræver omskæringssag genoptaget

Forældreparret fra Fredericia, der er dømt for at få to af deres døtre omskåret, vil have retten til at vurdere nye oplysninger i sagen.

Et forældrepar fra Fredericia er blevet dømt for at have fået omskåret to af deres døtre, da de var otte og 15 år gamle. (Foto: Grafik af Charlotte Revsbech)

Et forældrepar fra Fredericia, der ved tre retsinstanser er dømt skyldige i at få to af deres døtre omskåret under en ferie i 2015, vil nu have deres sag prøvet ved retten igen.

Parrets advokat, Mads Pramming, vil i denne uge ansøge Den Særlige Klageret om at få retssagen mod forældrene genoptaget:

- Det er helt usædvanligt. Jeg kan ikke mindes, at jeg har set noget lignende, og det her ord – justitsmord - det er jo ikke et ord, man så tit tager over læberne som advokat, og det er jo her, vi er, siger han.

Det samme mener en række eksperter, der har gennemgået flere af sagens dokumenter for DR.

Tidligere afvist af klageretten

Forældrene blev dømt skyldige i byretten, landsretten og Højesteret og er én gang blevet afvist af klageretten i 2019.

Men efter nye oplysninger er kommet frem i DR-podcasten ”Det levende bevis”, vil forældrene gøre endnu et forsøg på at få sagen taget op igen.

Siden sagens begyndelse i 2015 har forældrene og pigerne selv fastholdt, at de ikke er omskåret. Forældrene har fået pigerne undersøgt at fire gynækologer, der alle konkluderer, at der ikke er tegn på omskæring. Det er, selvom en retsmedicinsk undersøgelse af pigernes kønsdele fra 2015 konkluderer det modsatte, at de er omskåret.

I 2018 fik forældrene en af verdens førende eksperter i kvindelig omskæring, professor Birgitta Essen fra Uppsala Universitet i Sverige, til at undersøge deres døtre. Hendes konklusion - at søstrene ikke er omskåret - fik forældrene til at ansøge Den Særlige Klageret om at få sagen genoptaget.

Det blev dengang afvist af klageretten, men advokat Mads Pramming mener, at der er god grund til at prøve at få sagen taget op igen:

- Jeg synes, at hvis der er noget, der tyder på, at der er blevet begået et justitsmord, og det er der meget, der gør her, så kan man ikke have et retssystem, der ikke kan kigge på det her igen og igen og igen, indtil man er sikker.

Nye afgørende beviser

Ifølge Mads Pramming er der afgørende nye oplysninger, som bør vurderes.

Den seneste ekspert, der har undersøgt døtrene, er Charlotte Wilken-Jensen. Hun er ledende overlæge på landets største gynækologiske afdeling på Hvidovre Hospital og har i årtier arbejdet mod kvindeomskæring. Hun undersøgte søstrene sidste år – efter forældrene havde fået afvist deres anmodning om at få sagen genoptaget. Hun har også set den video, der blev optaget i forbindelse med den retsmedicinske undersøgelse af søstrene i 2015. Charlotte Wilken-Jensen mener ikke, at videoen viser tegn på omskæring.

Og de oplysninger vil Mads Pramming bede Den Særlige Klageret tage stilling til:

- Jeg har meget stor tiltro til domstolene og til retsvæsnet. Det er også derfor, den her sag gør ondt at læse. Men jeg er meget optimistisk, og jeg vil virkelig blive rystet, hvis ikke sagen får lov til at få en tur mere, siger han.

Sydøstjyllands Politi og Anklagemyndighed, der har ført sagen, har afvist at stille op til interview, men skriver i en mail til DR:

- I den konkrete sag (…) har langt hovedparten af de indsigelser, udtalelser, vidneudsagn, ekspertudtalelser m.v. (…) på et eller andet tidspunkt været en del af bevisførelsen, der som bekendt – og undtagelsesvist - har været undergivet tre retsbehandlinger i Byret, Landsret og Højesteret.

Sydøstjyllands Politi og Anklagemyndighed påpeger også forældrenes muligheder for at klage igen:

- Hvis der kommer nye oplysninger frem, og det skønnes antageligt, at disse, hvis de havde foreligget under sagen, kunne have bevirket frifindelse eller anvendelse af en mildere straffebestemmelse, eller der i øvrigt er omstændigheder, der gør det overvejende sandsynligt, at de foreliggende beviseligheder ikke har været rigtigt bedømt – så kan en sag genoptages (gå om) efter afgørelse i Den særlige Klageret, skriver Sydøstjyllands Politi og Anklagemyndighed.

Sagsbehandlingstiden ved Den Særlige Klageret er mellem 6 og 12 måneder.