Dømt psykolog var i myndighedernes søgelys i 2012: Sådan kunne han fortsætte i årevis

Psykolognævns svigt i sagen om dømt psykolog vokser, vurderer ekspert.

Illustration: Mads Rafte Hein.

Den myndighed, der har ansvaret for at føre tilsyn med autoriserede psykologer – Psykolognævnet – har flere gange begået alvorlige fejl i tilsynet med den psykolog, som i går blev dømt i Vestre Landsret for at udsætte en patient for ydmygende seksuel behandling.

Det vurderer en ekspert på baggrund af oplysninger, der bliver fremlagt i nye afsnit af P1 Dokumentars podcastserie ”Det Perfekte Offer 2”. Programmet har fået aktindsigt i Psykolognævnets tilsynsdokumenter om psykolog Morten Sveistrup Hecksher.

Og de tegner ifølge eksperten et foruroligende billede af Psykolognævnets håndtering af sagen.

P1 Dokumentar har tidligere afsløret, at Psykolognævnet undlod at gribe ind i 2017, da psykologens patient klagede over det seksuelle misbrug af hende, selvom nævnet vidste, at psykologen på det tidspunkt gik i psykiatrisk behandling (på grund af en psykiatrisk behandlingsdom).

Men nu viser det sig, at Psykolognævnet blev advaret om psykologen allerede i 2012 uden at gribe ind.

Glemte klage i to år

Tilsynsdokumenterne viser, at Psykolognævnet i 2012 modtog en anonym skriftlig klage, der advarede om, at psykologen arbejdede ”umoralsk” ved ikke at dukke op til planlagte behandlinger og ved ikke at føre de ellers lovpligtige patientjournaler.

Men på trods af de potentielt alarmerende oplysninger, lader nævnet klagen samle støv i to et halvt år uden at følge op på sagen, efter nævnet i december 2012 sætter sagen i bero, fordi de ikke får svar på klagen fra psykologen.

- Psykolognævnet glemmer den sag, som de havde besluttet sig for at undersøge nærmere, og de får ikke taget stilling til, om psykologen udgør en risiko for patientsikkerheden og er egnet til at praktisere. Det er kritisabelt, siger lektor i sundhedsjura Kent Kristensen, der har gennemgået sagen.

Han vurderer, at hvis Psykolognævnet havde fulgt op på klagen i 2012, havde det sandsynligvis fundet frem til, at psykologen ikke var egnet til at arbejde som psykolog på det tidspunkt.

Undersøgelse: Var 'sindssyg', da han købte våben

Kent Kristensen peger på, at en mentalundersøgelse, der senere blev lavet af psykologen, slår fast, at psykologen op mod december 2012 var 'sindssyg', da han anskaffede sig en længere række våben og ammunition.

Samtidig viser Psykolognævnets dokumenter, at psykologen allerede i september 2012 begyndte i psykiatrisk behandling.

Og endelig beretter flere anonyme kilder i podcasten, at psykologen i november 2012 brød sammen under et kursus, hvor han underviste andre fagpersoner i mindfulness.

Kursister oplevede 'paranoid' psykolog

Ifølge flere kursister, der til dagligt selv arbejder som behandlere med klienter og patienter, havde psykologen under kurset ”paranoide forestillinger”. Ifølge kursisterne var han blandt andet overbevist om, at der kørte biler rundt udenfor, der fulgte et mønster, fordi de var ude på at ødelægge hans forretning.

Kurset blev efterfølgende aflyst og udskudt, viser en mail, P1 Dokumentar er kommet i besiddelse af. Her begrundes aflysningen med ”en akut forværring” i psykologens sygdom.

Havde Psykolognævnet ikke glemt klagen over psykologen i 2012, men i stedet fulgt op på den, kunne nævnet have fundet ud af, at psykologen på dette tidspunkt var syg og uegnet til at arbejde som psykolog, vurderer Kent Kristensen.

- På det tidspunkt ville han opfylde betingelserne for at få frataget sin autorisation på grund af manglende egnethed. Hvis Psykolognævnet havde fulgt op i 2012, kan vi ikke udelukke, at de havde fundet anledning til at fratage hans autorisation, siger han i serien ”Det perfekte offer 2”.

Nævnet faktatjekker ikke central påstand

I podcastserien bliver det også afsløret, at Psykolognævnet ifølge eksperten begår en ny alvorlig fejl i 2015.

Her får nævnet nemlig en ny underretning om psykologen og hans psykiatriske behandlingsdom.

Denne underretning får blandt andet Psykolognævnet til at kræve en redegørelse fra psykologen omkring den klage, der har ligget hos nævnet i mere end to år.

I sit svar til nævnet afviser psykologen kritikpunkterne fra klagen i 2012, og skriver, at han ikke har haft patienter eller kursister i en tilstand, hvor han ikke var i stand til det, fordi han blev sygemeldt ”fra november 2012”.

Men Psykolognævnet undersøger ikke, om det er rigtigt, at han ikke havde patienter efter november 2012, men tager i stedet psykologens ord for gode varer.

Forsatte med at have patienter efter sygemelding

Hvis en autoriseret psykolog har indgået en aftale med en region om at tage imod lægehenviste patienter, registrerer regionen blandt andet datoerne for behandlingerne i deres afregningssystem.

Morten Sveistrup Hecksher havde i 2012 en aftale med Region Midtjylland om at tage imod patienter med tilskud og derfor kunne Psykolognævnet relativt let have undersøgt, om det var rigtigt, at han ikke havde patienter efter sin sygemelding i november 2012.

Da P1 Dokumentar henvender sig til Region Midtjylland, tager det under 3 timer at få udleveret oplysninger, der ifølge Kent Kristensen viser, at psykologens påstand ikke var korrekt.

Data fra regionens afregningssystem viser nemlig, at psykologen fortsatte med at have patienter i behandling i både november og december 2012 – på det tidspunkt, hvor han over for Psykolognævnet oplyste, at han var sygemeldt. Ifølge regionens aktindsigt havde han i alt 152 konsultationer fordelt på 63 patienter. Oplysninger som Psykolognævnet altså aldrig indhentede.

Psykologen kan igen fortsætte

Psykolognævnet beslutter i juni 2015 at lade psykologen beholde sin autorisation og derfor kan psykologen igen forsætte med at arbejde som autoriseret psykolog.

Nævnet lægger i sin afgørelse også vægt på udtalelser fra to forskellige psykiatere, der begge har psykologen i behandling, og som giver grønt lys for, at psykologen kan forsætte med at arbejde som psykolog.

Kent Kristensen mener derfor ikke, man kan kritisere selve beslutningen om i 2015 at lade psykologen beholde autorisationen ud fra de informationer, som nævnet selv har valgt at indhente på det her tidspunkt.

Til gengæld vil han ikke udelukke, at hvis Psykolognævnet blandt andet indhentede tallene fra Region Midtjylland, var nævnet måske nået frem til at tage psykologens autorisation i 2015.

- Præmissen for den afgørelse, som Psykolognævnet træffer, holder ikke, fordi de lægger vægt på, at han ikke havde patienter i den periode, han var syg. De efterprøver jo ikke den påstand. Afgørelsen er truffet på et løst og utilstrækkeligt grundlag, vurderer Kent Kristensen.

Ekspert: Psykolognævns svigt vokser

Ifølge eksperten kan det altså ikke udelukkes, at psykologen kunne have fået frataget sin autorisation både i 2012 og 2015, hvis nævnet havde undersøgt sagen til bunds.

Og samtidig mener Kent Kristensen, at de nye oplysninger tegner et billede af at Psykolognævnet i endnu højere grad svigter, da nævnet undlader at gribe ind over for psykologen, da ”Sara” henvender sig med sin klage om det seksuelle misbrug af hende i 2017.

- På det tidspunkt, hvor ”Sara” henvender sig, har Psykolognævnet det fulde overblik over psykologen. Og det peger i samme retning, af at den pågældende psykolog ikke er egnet til at praktisere, siger Kent Kristensen.

Psykolognævnets formand Sanne Bager har ikke ønsket at stille op til interview eller på anden vis kommentere sagen. P1 Dokumentar har detaljeret forelagt Morten Sveistrup Hecksher oplysningerne i denne artikel, men hans advokat oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sagen.

Sådan kunne psykologen fortsætte i årevis

 • September, 2012: Psykolognævnet modtager anonym skriftlig klage fra en person, der efter alt at dømme er pårørende til en patient, som går i behandling hos psykologen. Klagen handler om, at psykologen ikke dukker op, ikke er til at få fat op og ikke fører journal.

 • November, 2012: Flere kursister oplever psykologen bryde sammen under et mindfulnesskursus, hvor psykologen er underviser. Kursisterne arbejder selv som behandlere og flere af dem vurderer over for DR, at psykologen efter deres opfattelse havde paranoide forestillinger om, at han blev forfulgt. Kursisterne oplyser ikke Psykolognævnet om deres oplevelse. Kurset bliver efterfølgende aflyst og udskudt.

 • December, 2012: Psykolognævnet vælger at sætte sagen om den anonyme klage i bero til efter nytår 2013, da nævnet har fået oplyst af psykologens svoger, at psykologen ikke kan svare inden for den frist, der er sat.

 • Ifølge oplysninger fra Region Midtjylland fortsætter psykologen med at tage imod patienter med tilskud fra regionen helt frem til slutningen af december 2012.

 • August, 2013. Psykologen vender tilbage på fuld tid med behandling af patienter og kurser.

 • Psykolognævnet følger ikke op på den anonyme klage i hverken 2013 eller 2014, selvom nævnet i december 2012 skrev til ham, at de overvejede at rejse en tilsynssag.

 • December, 2014: Psykologen idømmes en behandlingsdom på fem års psykiatrisk behandling.

 • Februar, 2015: Psykolognævnet modtager en underretning om behandlingsdommen og beder nu psykologen om en redegørelse for klagen i 2012 og for behandlingsdommen.

 • Psykologen afviser, at han har haft patienter, mens han har været syg. Psykolognævnet kontakter ikke Region Midtjylland for at faktatjekke påstanden.

 • Juni, 2015: Psykolognævnet beslutter på baggrund af to psykiateres udtalelser at lade psykologen beholde sin autorisation.

 • Oktober, 2016: Psykologen indleder sit fire måneder lange seksuelle misbrug af sin patient ”Sara”.

 • Marts, 2017: ”Sara” klager til Psykolognævnet. Nævnet griber ikke ind.

 • Maj, 2018: Psykolognævnet skrider ind og fratager psykologens autorisation midlertidigt på baggrund af politiets sigtelse

 • Oktober, 2019: Landsretten stadfæster byrettens dom fra februar. Psykologen kendes skyldig i seksuelt misbrug af sin patient. Retten bestemmer blandt andet, at psykologen i fem år ikke må arbejde som psykolog.

Facebook
Twitter