DOKUMENTATION: 15 måneders menneskejagt uden resultat

Få indsigt i, hvad politi og kommune har gjort for at finde den otteårige dreng, der har været skjult for myndighederne i 15 måneder.

I sagsdokumenterne kan man læse, at far og søn ofte opholder sig over jorden på Christiania. Alligevel kan myndighederne ikke finde dem. (Foto: Laura Marie Sørensen)

Siden juni 2012 har en dansk far haft held med at skjule sin dreng for både politi og sociale myndigheder.

DR Nyheder har fået indsigt i flere hundrede dokumenter i sagen, der giver et indblik i, hvad myndighederne har gjort for at finde den nu otteårige dreng, siden han blev forsøgt tvangsfjernet af kommunen.

Vi kalder her drengen Kasper og hans mor og far for Sanne og Flemming. Navnene er opdigtede, da familien ikke ønsker at få deres navne frem. De rigtige navne er DR Nyheder bekendt.

August 2011

Kasper begynder i 0. klasse i en integreret specialklasse. Han kommer fremover kun sporadisk i skole, da mor Sanne ikke er i stand til at få ham af sted.

Januar 2012

Far Flemming flytter fra Lolland Kommune til Københavns Kommune. Han har aldrig haft bopæl hos Sanne, men har indtil januar 2012 boet i samme by og har ofte set Kasper.

Maj 2012

Forældrene bliver enige om, at Kasper flytter ind til sin far, og hans folkeregisteradresse flyttes til København.

12. juni 2012

Børne- og Unge-udvalget i Lolland Kommune beslutter, at Kasper skal anbringes et år uden for hjemmet uden samtykke. Det vurderer, at forældrene ikke kan sikre Kasper en tryg og forudsigelig tilværelse, og at der er alvorlig risiko for hans udvikling og trivsel, hvis Sanne og/eller Flemming skal tage vare på ham.

Samme dag kører politiet med ud til Sannes bopæl, men Kasper er væk. Lolland Kommune efterlyser Kasper gennem Nakskov Politi, og der tages kontakt til Københavns Døgnvagt, der tager ud til Flemmings bopæl. De finder hverken far eller Kasper.

Kasper og Flemming er gået under jorden. Flemming er særlig kritisk over for anbringelsen, fordi han ikke er blevet forældreevneundersøgt, selvom han og Sanne har fælles forældremyndighed.

Fra medio juli til begyndelsen august

Tilsyneladende sker der intet i sagen før ved skolestart, hvor en ansat i Lolland Kommune tager kontakt til Nakskov Politi, der fortæller, at Kasper fortsat er efterlyst i deres system. Det ender med, at sagen overgives til politiet i København.

14. august 2012

Ankestyrelsen stadfæster Lolland Kommunes beslutning om, at Kasper skal anbringes. Ankestyrelsen skriver dog, at der skal foretages en forældreevneundersøgelse af Flemming inden for et år.

29. august 2012

Ansatte i Lolland Kommune udtrykker fortvivelse over, at der er uenighed om, hvorvidt Lolland Kommune eller politiet har ansvaret. Spørgsmålet er, hvem der skal stå hinanden bi? Den ansatte skriver "så der står vi. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre - vi kan jo ikke gå rundt i København og lede efter Kasper, og jeg er noget bekymret."

25. september 2012

En chef i Lolland Kommune skriver til en chef i Ankestyrelsen og beder om råd i sagen. Hans spørgsmål går særligt på, at Flemming gerne vil have flyttet sagen ind til Københavns Kommune, så Københavns Kommune bliver handlekommune frem for Lolland Kommune. Flemming har nemlig sagt, at han gerne vil samarbejde med Københavns Kommune.

24. oktober 2012

En ansat i Lolland tager fat i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun er bekymret. Kasper har været væk i fire måneder.

29. oktober

En betjent i Københavns Politi oplyser til Lolland Kommune, at Kasper fortsat efterlyses i politiets systemer, og at billeder af ham er sendt ud til politiets taskforce på Pusherstreet, Christiania, hvor man har mistanke om, at far og Kasper opholder sig.

30. oktober

En ansat i Lolland Kommune udtrykker over for en betjent hos Københavns Politi, at hun tror, at politiet er nødsaget til at bruge medierne. Hun skriver, at Lolland Kommune ikke kigger forbi fars adresse, og at sagen ligger "hos jer med jeres efterforskning".

31. oktober

Betjenten svarer, at hun vil undersøge mulighed for medierne.

16. november

Flemming har ringet til sin læge og sagt "jeg magter ikke mere". Samme dag bliver politiet tippet om, at Flemming og Kasper er set på Christiania. Politiet har ikke mulighed for at tage ud på Christiania og lede. I stedet bliver lægen involveret, men Flemming vil ikke tage Kasper med til lægen, fordi han er bange for, at Kasper bliver taget fra ham.

28. november 2012

Souschef i Lolland Kommune skriver til sagsbehandler, at Ankestyrelsen gennem mundtlig sparring anbefaler, at sagen bliver holdt i Lolland Kommune frem for Københavns Kommune.

28. november 2012

Det ikke er lykkes Døgnvagten i København at finde far og Kasper på folkeregisteradressen. Døgnvagten havde indtryk af, at lejligheden var beboet af en anden familie. Billeder af Kasper gives til gadeplansmedarbejdere, der - som der hedder i dokumenterne - "modsat politiet" færdes på Christiania.

3. december 2012

Københavns Politi skriver til Lolland Kommune, at man har stoppet udbetalingen af farens pension, og at det overvejes, om medierne kan inddrages. Kasper har været væk i et halvt år.

11. december 2012

Nykøbing Falster byret stadfæster beslutning om anbringelse.

6. januar 2013

Ansat i Lolland Kommune skriver til politibetjent i København, at sagen bør gå videre til deres ledere. Hun er bekymret over den temmelig lange sagsbehandlingstid, hvor Kasper ikke er fundet.

7. januar 2013

Politibetjent giver ansat ret i, at det vil være godt at få ledere ind over.

Februar 2013

Sanne flytter fra Lolland Kommune til Hedehusene. Hendes forklaring over for DR Nyheder er, at hun vil væk fra Lolland Kommune.

14. februar

Chef i Lolland Kommune skriver til Københavns Politi for at høre, om der er noget nyt, og hvordan det går med efterlysningen.

Samme dag svarer efterforskeren i sagen, at der umiddelbart ikke er hjemmel i serviceloven til at efterlyse folk med billede nationalt, men at der arbejdes på sagen juridisk.

Chef i Lolland Kommune spørger, om efterforskeren har en ide til, hvad der kan gøres: "vi kan jo ikke til evig tid lade Kasper være skjult af sin familie". Kasper har været væk i otte måneder.

22. februar 2013

Københavns døgnvagt ringer til Lolland Kommune og spørger "om Kasper er fundet, eller de stadig skal holde sagen åben. Døgnvagten "er forundret, da politiet ikke har kontaktet Døgnvagten og bedt om assistance siden august måned 12"

11. marts 2013

Politiet mener ikke længere, at Kasper opholder sig på Christiania. Ifølge DR Nyheders oplysninger var Flemming og Kasper fortsat ofte på Christiania. Politiet vil vente på landsrettens afgørelse i anbringelsessagen og håbe på, at forældrene vil udlevere Kasper. Politiet opfordrer Lolland Kommune til at overdrage sagen til Københavns Kommune af hensyn til Kasper.

15. marts 2013

Der sendes brev til politidirektøren i København fra Lolland Kommune med anmodning om national efterlysning af Kasper.

26. marts

Mødet ved landsretten bliver udsat på ubestemt tid af uvisse årsager.

9. april 2013

Politiet afviser at udsende en national efterlysning. Samme dag underrettes Københavns Kommune om, at Kasper ikke er tilmeldt skole. Kasper har været væk uden skolegang i 10 måneder.

21. juni 2013

Københavns Kommune ringer til Lolland Kommune og fortæller, at Kasper er blevet set på Christiania, og at politiet vil forsøge at hente ham samme eftermiddag. Kasper har nu været væk i et år.

24. juni 2013

Døgnvagten i København ringer og fortæller Lolland Kommune, at "politiet ikke ønsker at trænge ind i Christiania for at søge efter drengen". "Det vil kræve en større styrke, som politiet ikke har pt."

Lolland Kommune oplyser, at politiet har sat billeder op på Christiania og talt med beboere, der ikke har set Flemming og Kasper. Over for DR Nyheder bekræfter Flemming, at politiet har talt med beboere, men han afviser, at politiet skulle have sat billeder op af ham og Kasper.

26. juni 2013

En af Flemmings gamle bekendte fortæller Københavns Kommune, at hun er stødt på Flemming og Kasper på Christiania. Hun ved, at han har et stort hashmisbrug og er derfor bekymret. Flemming afviser over for DR Nyheder, at han har et stort hashmisbrug.

1. juli 2013

Politiet har igen været på Christiania og har kigget på Flemmings folkeregisteradresse uden held.

2. juli 2013

Flemming bliver anholdt af Københavns Politi, men nægter at fortælle, hvor Kasper er, men at han har det godt. Politiet mener ikke, at de kan varetægtsfængsle Flemming medmindre de har en dommerkendelse. Det har hverken politiet eller kommunen, men den vil blive udstedt, når dommen er faldet i landsretten. Flemming løslades.

5. juli 2013

Døgnvagten i København fortæller Lolland Kommune, at unavngivne personer har fortalt, at Kasper er på Christiania og har det godt.

5. september 2013

Østre Landret stadfæster dom om anbringelse.

September 2013

DR Nyheder møder ad to omgange Kasper, Flemming og Sanne. Far og søn lever fortsat under jorden et sted i Københavns Kommune.

26. september

DR Nyheder bringer historien om Kasper og myndighedernes resultatløse forsøg på at finde ham og Flemming.

27. september

Omkring klokken 11 om formiddagen finder politiet frem til Kasper i en dæklejlighed i København, hvor han er med både Flemming og Sanne.

28. september

Efter 17 timers forhandlinger for at få Flemming og Sanne til at udlevere Kasper, bryder politiet ind i lejligheden og fjerner Kasper klokken fire om natten.

Kasper er nu i de sociale myndigheders varetægt. Flemming er varetægtfængslet i 25 dage, mens Sanne er løsladt.

Det skal tilføjes, at myndighederne kan have gjort mere end det, der optræder i de dokumenter, DR Nyheder ligger inde med.

Facebook
Twitter