Dokumentation: 1813 skal gøre noget ved it og bemanding

Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden har stadig store problemer med ventetiden, så it-systemer skal være bedre og der skal skaffes flere folk.

Akuttelefonen 1813 har ofte problemer med at få vagter besat, og nu foreslår forskere at indføre en økonomisk belønning. (Foto: Region Hovedstaden)

I gennemsnit var ventetiden fra 1. april til 13. september på at komme igennem til Region Hovedstadens akuttelefon 1813 ca. 6 minutter, viser en rapport lavet af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Region Hovedstadens målsætning er, at 1 af ti borgere højst skal vente i tre minutter, men i perioden ventede de i et kvarter eller derover. Målet på de tre minutter er lig med den ventetid, der var hos den tidligere lægevagt.

For mange klik

Ifølge rapporten er it-systemerne en årsag til den lange ventetid, og selvom der er gjort meget for at rette fejl og oplære personale, skal der stadig gøre mere for at gøre systemet mere brugervenligt.

Forslag er at registrere informationer i forbindelse med patientopkald færre steder og bringe antallet af museklik ned.

Får ikke vagter besat

Akuttelefonen har stadig problemer med at besætte vagter og fastholde personale, og det øger også ventetiden for borgerne.

KORA anbefaler at indføre økonomisk belønning, at oprette faste vagtteam, at indføre tilkaldevagter og gøre det lettere for personalet at bytte vagter, for eksempel via en vagtbørs.

Ifølge rapporten skal der også gøres mere for at gøre forventningerne klar for de ansatte, og der skal være større forståelse i hele sundhedssystemet for procedurer og arbejdsvilkår.

Lettere at bytte job

En måde til at sikre det er at give mulighed for i en periode at lade personale fra akuttelefonen og sundhedspersonale fra andre afdelinger bytte job.

I den undersøgte periode er der rapporteret 321 utilsigtede hændelser, og af dem er 303 undersøgt.

I 81 tilfælde skete der ingen skade, 83 hændelser medførte mild skade, 81 hændelser medførte moderat skade, 74 hændelser medførte alvorlig skade, mens 6 hændelser betegnes som dødelige.

Facebook
Twitter