DOKUMENTATION Dommen i Se og Hør-sagen

Læs Retten i Glostrups argumenter for dommene i Se og Hør-sagen.

Journalist Ken Rasmussen fik fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Den tidligere chefredaktør på Se og Hør Henrik Qvortrup og den såkaldte tys-tys-kilde Peter Bo Henriksen, som var ansat som operatør ved IBM/Nets, fik de hårdeste domme, da Retten i Glostrup tidligere i dag afsagde dom i Se og Hør-sagen.

Ifølge domsresuméet i strafudmålingen lagde Retten i Glostrup især vægt på, at det var de to, der i 2008 indgik en aftale om, at Peter Bo Henriksen løbende skulle skaffe sig adgang til kendte personers kreditkortoplysninger hos IBM/Nets.

Især det forhold, at der var tale om "systematisk overvågning" af kendte personer, indgik i dommene, som landede på henholdsvis et års betinget og tre måneders ubetinget fængsel til Henrik Qvortrup og et år og seks måneders ubetinget fængsel til Peter Bo Henriksen.

- Aftalen indebar en systematisk overvågning af en lang række offentligt kendte personers færden og dermed en betydelig krænkelse af disse personer og et brud på den grundlæggende tillid, offentligheden må have til håndteringen af private personers betalingsoplysninger, står der i domsresuméet.

Det har dertil været en skærpende omstændighed, at Peter Bo Henriksen tjente penge på at udlevere oplysningerne, da han modtog 10.000 kroner "sort" om måneden for at sende de private oplysninger videre til Se og Hørs journalister.

Se hele domsafsigelsen her:

Henningsen kunne have stoppet overvågning

Dommen til Qvortrups efterfølger som chefredaktør, Kim Henningsen, endte på et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste.

Her har Retten i Glostrup lagt vægt på, at Henningsen valgte at fortsætte samarbejdet med Peter Bo Henriksen, selv om han til enhver tid havde kunnet stoppe det.

Det til trods for, at han modtog advarsler om at bruge Peter Bo Henriksen som kilde, og i 2009 fik at vide af ledelsen i Aller Media, at han skulle stoppe samarbejdet.

Samarbejdet med Peter Bo Henriksen fortsatte helt frem til nytår 2011.

Ifølge domsresuméet blev der i dommen taget hensyn til Kim Henningsens "personlige og helbredsmæssige forhold".

Journalister havde ikke ansvaret

De to journalister i sagen - Ken Rasmussen og Kasper Kopping - fik hver fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.

Retten argumenterer i den mildere dom til journalisterne for, at de ikke har haft ledelsesmæssigt ansvar for, at aftalen kom i stand og blev kørt videre, men at de fik tildelt opgaven med at være kontaktpersoner til Peter Bo Henriksen.

Den sidste tiltalte i sagen Per Ingdal, udgiverredaktør hos Aller Media fra 2002-2014 og konstitueret chefredaktør på Se og Hør i en kort periode efter Qvortrup, blev frikendt.