Dokumentation: Karlssons mails til Thulesen Dahl

Det tidligere medlem af Dansk Folkeparti, Rikke Karlsson, gjorde flere forsøg på at få Kristian Thulesen Dahl i tale om problemerne med Meld og Feld.

Dansk Folkeparti er kommet i modvind på grund af partiets brug af EU-midler.

Sagen begyndte at rulle, da Rikke Karlsson i oktober 2015 meldte sig ud af partiet, fordi hun ikke kunne få indsigt i regnskaberne for den europæiske partialliance Meld og dens tilhørende fond Feld.

Formand Kristian Thulesen Dahl forklarede dengang, at han var ærgerlig over Karlssons udmelding, da hendes "muligheder for at diskutere det her i partiet" ikke var udtømte.

DR Nyheder kan dog nu fortælle, at Rikke Karlsson ti dage før sit farvel til partiet sendte sin formand en lang redegørelse omkring hendes bekymringer.

Derudover kan vi også vise, at Kristian Thulesen Dahl mere end en måned før, Karlsson meldte sig ud, var blevet advaret om hendes bekymringer.

9. september 2015 - Karlsson deler sin bekymring

Kristian Thulesen Dahl sender en mail til de fire medlemmer af Europa Parlamentet for DF, Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann, Anders Vistisen og Morten Messerschmidt.

Heri beskriver han, at partiets ledelse går med overvejelser om, at melde sig ud af den europæiske partialliance Meld og i stedet melde sig ind i AECR - en konservativ partialliance.

Rikke Karlsson sender følgende mail tilbage til Kristian Thulesen Dahl.

"Kære Kristian

Jeg er oprigtig ked af, at vi ikke fik lejlighed til at underrette dig om, hvad vores bekymringer gik ud på, da Jørn og jeg anmodede om et møde med dig.

I din forespørgsel omkring AECR, må jeg sige, at jeg ikke har tillid til den måde man forvalter pengene på i den klub, ligesom jeg heller ikke har har kunnet skabe mig et overblik over, hvordan midlerne i MELD/FELD er blevet brugt, Jeg kan selvfølgelig ikke forvente at have noget indflydelse på, hvis i vælger at tegne et medlemskab for vores parti, men et personligt medlemskab af AECR, må jeg altså blankt afivse.

De bedste hilsner

Rikke"

10. oktober 2015 – Sms mellem Karlsson og Thulesen Dahl

Rikke Karlsson sender lørdag d. 10. oktober en sms til Kristian Thulesen Dahl.

Partiformanden har tidligere bekræftet, at han denne dag taler i telefon med Rikke Karlsson i en halv times tid.

Udgangen på samtalen bliver, at Rikke Karlsson skal sende ham en mail med en redegørelse af sagen.

10. oktober 2015 – Tre dage før Karlsson siger farvel til DF

Rikke Karlsson sender redegørelsen i en mail til Kristian Thulesen Dahl lørdag aften.

Heri gennemgår hun, hvor mange penge Meld og Feld har fået fra Europa-Parlamentet og hun beskriver blandt andet, hvordan hun gentagne gange har bedt Morten Messerschmidt om at få lov til at se et regnskab:

"Kære Kristian

Som aftalt hermed redegørelse for det jeg har fundet ud af.

Den Juridiske konstruktion på de politiske fonde i Eu:

Hvert år afsættes et bestemt beløb fra Parlamentets Budgetter til samtlige fonde.

15 % af dette beløb uddeles ligeligt mellem alle godkendte fonde.

85 % uddeles til fondenes medlemmer af Europa Parlamentet.

Eksempel på dette: ( Selvfølgelig noget nedregnet end de faktiske tal )

Hovedpulje på !.000.000 Euro

15 % af denne pulje 150.000 Euro

Med eks.10 politiske fonde,

giver det pr fond 15.000Euro

85 % deles så mellem de

65 Mep’ere der er registreret i fondene.

I dette eksempel 850.000 Euro - så det giver i dette eksempel 13.076 euro til hvert medlem.

Dette beløb skifter fra år til år og fondenes midler er derfor bestemt ud fra hvor mange MEP’er der er ved den årlige optælling.

Pengene må kun bruges efter reglerne i Artikel 8 (fra Europa parlamentets og rådets forordning nr 2004 – om statut for og finansering af politiske partier på europæisk plan).

Udbetalingerne til fondene gives som et forskud den 31.marts hvert år.

Regnskabet skal aflægges 30.juni i det følgende år.

Medlemstallet pr 30.September hvert år, afgør beløbets størrelse.

Midler der ikke er brugt, skal tilbagebetales til parlamentet.

Dog kan 50 % af et evt overskud overføres til følgende år.

Vedr. MELD / FELD

Ifølge Mr. Betz Chef for afdelingen for disse fonde.

I MELD FOUNDATIONS er der for 2014

22 MEP’ (Disse Medlemmer er de samme personer for FELD også)

Grant awarded : 1.052.747 Euro

Lump Sum :154.615 Euro

Amount pr MEP : 33.416 Euro

I FELD FOUNDATION er der for 2014

22 MEP,er ( Igen de samme personer som i Meld)

Grant awarded : 507.545 Euro

Lump Sum : 154.615

Amount pr MEP : 16.110 Euro

Meld / FELD has received 80 % of the grant.

Mr Betz skriver følgende:

Next week on 7. October, the bureau should take a decision concerning the closure of the accounts for 2014 concerning the parties and the foundations. As soon as the amounts are approved by the bureau, I will send you the relevant information.

Den 8. Oktober modtager jeg følgende fra Mr. Betz kontor :

Dear Mrs. Karlsson

Following my last email in attach concerning the accounts for 2014 for MELD and FELD, as the Bureau has taken its decision yesterday, I can give you the following information :

The final grant for MELD will be 634.779 euro and the party has to reimburse the amount of 207.419 euro to the EP.

The final grant for FELD will be 270.599 euro and the foundation has to reimburse the amount of 135.437 euro to the EP.

Ved undersøgelse af forholdene for MELD / FELD I året 2014, ser det ud som følger:

Udregningen er som sagt lavet ud fra at der var 22 medlemmer pr 30. September 2013

Den 1. April bliver der udbetalt ca. 1 millon euro til Meld og ca. en halv million euro til Feld.

Dette sker altså lige op til europa Parlamentsvalget der skal afholdes 25. Maj 2014.

Da valget er afgjort, er den eneste genvalgte MEP. Morten Messerschmidt.

Han indtræder derfor som President for MELD Foundation og i FELD Foundation bliver Mortens gamle ven fra EFD gruppen italieneren PROVERA president.

Ifølge mine oplysninger fra MR. Betz gør det ingen forskel om de 21 ud af de 22 medlemmer nu er udtrådt fordi de ikke blev genvalgt. Beløbet der er udbetalt i april måned er stadig til brug i fondene.

Derefter melder Morten (Messerschmidt, red.) JØRN (Dohrmann, red.), RIKKE (Karlsson, red.) og ANDERS (Vistisen, red.) ind i Meld og Feld og vi sidder der nu frem til foråret 2015, uden egentlig at vide hvad det hele går ud på. Det gælder formodentlig ikke Anders, da Anders tilsyneladende har siddet som kasserer i en af fondene.

I april måned kommer Jensen ind på Mit kontor og lægger to stykker papir på mit skrivebord, hvor der står Meld på den ene og Feld på den anden. Han beder mig om at sætte min underskrift på dem begge. Da jeg ikke har interesseret mig for disse fonde og faktisk ikke aner hvad det går ud på, siger jeg ” Jamen hvad er det jeg skal skrive under på.? Jeg ved jo ikke hvad det er og der står ingen oplysninger, datoer eller andet på disse papirer.

Jensen fortæller mig så, at jeg skal sætte min underskrift for at de kan dokumentere at jeg har været til disse møder, for ellers kan de ikke få nogle penge. Jeg siger at jeg ikke kan underskrive et møde jeg ikke har været til og som jeg ikke kender noget til.

Jensen forlader så mit kontor lettere ophidset.

Jeg ringer til Jørn og siger, at han lige skal være opmærksom på, at han formodentligt vil blive forelagt nogle papirer til underskrift, som ser lidt mærkelige ud. Jørn bliver samme aften bedt om at underskrive, men Jørn siger at han gerne vil se den juridiske forretningsorden og et regnskab, før han kan underskrive.

Dette ønsker Morten ikke at vise frem. Både Jørn og jeg beder adskillige gange om at se noget på skrift, og Morten ignorer det igennem lang tid. Lige før sommerferien kalder Morten Jørn ind på sit kontor og forelægger ham en ny konstruktion af MELD / FELD –

Nu med Jørn Dohrmann som kasserer i den ene fond og Anders Vistisen i den anden. Det lidt underlige i denne sammenhæng, er at disse papirer står på fransk og Jørn siger, at det jo er lidt svært for ham at gennemskue forholdene, da han jo hverken læser eller forstår fransk.

Morten siger at de kun findes på fransk og at de ikke sådan lige kan oversættes og at de har travlt fordi de har en deadline. Jørn mener så, at goole translate må kunne løse problemet og må efterfølgende konstatere at ifølge vedtægterne er det kun Presidenterne der kan bestemme hvilket formål pengene bruges. Jørn dette som en meget svækket mulighed for at holde øje med regnskaberne, selv som kasserer. Jørn siger at han vil tænke over det, men at han bliver nødt til at fastholde, at han gerne vil have lov at se regnskabet for 2014 0g 2015. Dette afviser Morten. Og dagen efter meddeler Morten Jørn, at forslaget om at gøre Jørn til kasserer ikke længere er aktuelt, det er taget af bordet.

På det tidspunkt beslutter Jørn og jeg, at vi har brug for at dele dette med dig og sender dig vores sommer-sms, hvor vi beder dig om at mødes med os til et fortroligt møde.

Lidt før sommergruppemødet sender Morten en mail til Jørn og mig hvor han løseligt, med andre ord redegør for brugen af midlerne i Meld. Der er ikke tale om et rigtigt regnskab, men mere en skriftlig fortælling om hvad pengene er gået til. Vi regner ud af det beløber sig til omkring 1,6 millioner danske kroner.

Til sommergruppemødet beder han igen Jørn og mig om at underskrive MELD/FELD.

Det gør vi ikke, men Jørn skriver til dig og beder om at få et møde snarest.

Efter sommergruppemødet sender Morten mig en mail en sen aften hvor han gerne vil spise middag med mig fordi han er meget utilfreds over min arbejdsindsats. Du kender godt denne mail, da jeg videresender den til K-udvalget, for på den måde at få den konfrontation med Morten som jeg synes er nødvendig. Der sker ikke rigtig noget, før vi så får en mail fra dig om at i i K-udvalget har drøftet, om vi ikke skulle tegne et medlemskab af AECR. Og at vi skulle tegne det personligt, da vi som Parti ikke synes vi var klar til et fuldgyldigt medlemskab. Morten har nu overbevist sig selv om, at det er det helt rigtige tidspunkt at blive medlem af dem britiske gruppe. Det kommer bag på os, at Morten nu siger, at vi bliver presset til at tegne os som medlemmer med briterne, da både Jørn og jeg er bekendt med, at der sidder medlemmer i den britiske gruppe, som ikke har ønsket at sidde som medlem af AECR, netop på grund af Tyrkiets medlemskab. Dette har man tilsyneladende accepteret.

Vel vidende at der i lang tid fra Mortens side har været kæmpet for et fortsat medlemskab for Meld/ Feld konstruktionen, så er det svært at se det, som andet end at Morten ikke ønsker at forelægge regnskaberne i Meld og Feld.

Lad mig lige slå en ting fast til dig Kristian. Jeg bakker 100 % op om, at vi selvfølgelig skal udnytte ALLE de muligheder vi i Dansk Folkeparti har, for at få alle de Eu- midler der er mulige at opdrive, til at hjælpe vores parti. Det kan ikke nogensinde have noget imod, selv om jeg mener at Morten kan tiltænkes, gerne at ville fremstille mig netop sådan.

Men det er vigtigt for mig, at det der foregår, sker efter reglerne. Det er vigtigt for mig, at ALLE de midler vi har haft til rådighed, også er blevet brugt på vores parti. Og ikke til noget andet.

Da jeg direkte adspørger Morten, om han kan oplyse mig om hvor mange penge der er tale om pr medlem i disse fonde, kigger han på mig med uskyldige blå øjne og siger, at alt det med meld og feld, ved han ikke rigtig noget om, det bliver styret fra Christiansborg. Og dermed styret fra DF.s ledelse.

Jeg konstatere at jeg jo ingen mulighed har, for at vide noget om den rette sammenhæng, men om kort tid skal regnskabet godkendes i parlamentet og på det nuværende grundlag, finder jeg det meget svært at gøre.

Jeg kan aflyse mine møder onsdag, så vi kan mødes. Det er meget vigtigt for mig, at jeg er sikker på, at du har forstået sagens sammenhæng rigtig.

Jeg har brug for at du kan tage det fulde ansvar for dette regnskab eller får undersøgt om du kan, så jeg er sikker på, at der bliver handlet rigtigt i denne sag.

Jeg vil indtrængende bede dig om ikke at drøfte dette med Morten, før du har haft lejlighed til at se alle dokumenter igennem. Så er det selvfølgelig fuldt ud op til dig, at beslutte hvad du ønsker at foretage dig i sagen.

Kh

Rikke"

13. oktober 2015 – Rikke Karlsson melder sig ud af DF

Ifølge Rikke Karlsson var aftalen, at hun og Kristian Thulesen Dahl skulle tale sammen søndag d. 11. oktober.

Kristian Thulesen Dahl har tidligere forklaret, at han opfattede det som om, at de bare skulle tale sammen i den følgende uge.

Da det tilsyneladende ikke er lykkedes Rikke Karlsson at få Kristian Thulesen Dahl i tale, ser hun ikke længere nogen anden mulighed end at sige farvel til Dansk Folkeparti.

I sin mail har hun vedhæftet den pressemeddelelse, hun efterfølgende sender ud, og skriver følgende:

"Kære Kristian

Det var mit sidste og inderste håb, at du ville tage min henvendelse alvorligt, når du havde haft lejlighed til, at gennemgå den redegørelse jeg sendte dig.

Jeg har siden juni måned forsøgt at få et møde med dig, hvor vi sammen kunne drøfte de udfordringer og bekymringer jeg har stået med. Derfor øjnede jeg håb, da du reagerede på den henvendelse jeg sendte dig på sms i lørdags, hvor jeg meddelte dig at min redegørelse var på vej pr mail. Vores klare aftale blev, at du ville læse min redegørelse igennem og kontakte mig på telefonen søndag. Da jeg i skrivende stund endnu intet har hørt fra dig, kan jeg kun tage det som et udtryk for, at du ikke ønsker at gå nærmere ind i sagen.

Jeg ser mig derfor nødsaget til at træffe en meget svær og alvorlig beslutning. Det er med stor beklagelse at jeg hermed må meddele dig, at jeg med øjeblikkelig virkning har valgt at udtræde af Dansk Folkeparti.

Herunder medsender jeg min pressemeddelelse, som udgår fra mit kontor tirsdag morgen.

Med venlig hilsen

Rikke Karlsson"