Dokumentation: Mail til DSB-chef

Her er den præcise ordlyd i en del af den mail, der blev sendt fra kommunikationsbureauet Waterfront til underdirektør i DSB, Peder Nedergaard Nielsen.

Kære Peder

Vi har gennem de seneste år løst 5 opgaver fordelt på 4 jobnumre, og vi skal have skåret den samlede indsats til, sådan at den er robust i forhold til DSBs nye udfordringer og den nye politiske ramme, som regeringen ønsker, at DSB skal udfylde.

1) Bureauet har i en årrække samarbejdet med Abild for at sikre, at han afstår fra at presse DSB i medierne. Jeg gjorde ved aftalens indgåelse opmærksom på, at vi skulle have et rimeligt varsel, hvis ikke længere denne ansættelse skulle opretholdes. Det blev jeg lovet. Vi kan jo ikke så godt fyre en medarbejder med kort varsel efter flere års samarbejde, og slet ikke uden en forståelig begrundelse. Vi løber - og har løbet - en voldsom risiko, for DSBs skyld. Forholdet til DSB fyldte fagbladet Journalisten, dengang vi indledte processen, så jeg håber, at vi kan finde en rimelig samlet løsning.