Dokumentation: Medarbejderne omkring drabssigtet ung mand

Socialtilsyn Nord fandt ingen socialfagligt uddannede på vagt med den unge mand, der nu er sigtet for drab på købmand.

Opholdsstedet Gården valgte at skille den unge mand, der nu er sigtet for drabet på købmand Finn Degn Ovesen, fra de øvrige unge på opholdsstedet. (Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein © DR Nyheder)

Den unge mand, der nu er sigtet for drabet på købmanden i Suldrup i Nordjylland, boede på opholdsstedet Gården under koncernen Hjorthøjgård.

11 dage før, at drabet fandt sted, blev den unge mand adskilt fra de andre unge på opholdsstedet og anbragt i et hus et stykke væk fra Gården.

Da Socialtilsynet fem dage før drabet er på tilsynsbesøg, konstaterer de, at der ingen medarbejdere med en socialfaglig uddannelse er i det konkrete projekt med den unge mand.

Omstridte opholdssteder

DR har i en række historier undersøgt området for anbragte børn og særligt opholdsstedet Hjorthøjgård. Her boede en ung mand, der i dag er sigtet for drabet på købmand Finn Degn Ovesen. Du kan skrive til os på drundersogende@dr.dk

Se Tema

Der er lagt vægt på, at der ved gennemgang af arbejdsplaner og CV’er for medarbejdere i det projekt, hvor en konkret ung opholdt sig fremgår følgende: Der er ingen medarbejdere der har en socialfaglig uddannelse, der er dog to der er i gang med akademiuddannelse i socialpædagogik. Uddannelsesbaggrunden for medarbejderne til den konkrete opgave er f.eks. frisør, mekaniker, erhvervsfisker, maskinteknikker eller ingen dokumenteret uddannelse.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord, dateret den 22.12.2017

Her konkluderer Socialtilsynet også:

- Ved gennemgang af arbejdsplan sammenholdt med medarbejdernes CV er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen ikke har sikret, at personalegruppen i tilstrækkelig grad har haft viden om og indsigt i psykiske/psykiatriske problemstillinger.

Leder sendte cv’er

Opholdsstedet Gården har ikke ønsket at svare DR Nyheder på spørgsmål i et interview om Socialtilsynets kritik af de manglende kompetencer i projektet, hvor den unge mand er anbragt i et separat hus.

Gårdens advokat skriver i et indlæg, at der var ”en bemanding omkring borgeren, som bl.a. bestod af uddannede socialpædagoger, cand.psyk og en cand.pæd.psyk, der er lektor, plus en formaliseret bagvagt."

Direktør og leder på Gården, Lars Andreasen, har til Socialtilsyn Nord fremsendt nogle andre oplysninger om medarbejderne i det konkrete projekt.

Den 10. november 2017 skriver Lars Andreasen til Socialtilsynet:

Vedhæftet er liste over medarbejdere, der har været ved (den unge mand, red.), da vi måtte flytte ham ud af Gården (…)

Mail fra Lars Andreasen til Socialtilsyn Nord den 10, november 2017

På listen til Socialtilsynet står ni navne. Af de syv vedlagte cv’er fremgår det, at ingen har en færdiggjort socialfaglig uddannelse, men at to er i gang med diplomuddannelsen i socialpædagogik.

Socialtilsynet konkluderer efterfølgende i deres tilsynsrapport 22.12 2017 om det konkrete projekt at: ’ Der er ingen medarbejdere der har en socialfaglig uddannelse’. Oplysningerne om medarbejderne bekræftes af kilder tæt på Hjorthøjgård overfor DR Nyheder.

DR Nyheder har også fået aktindsigt i den logbog, som personalet har ført om den unge mand, der nu er drabssigtet. Navnene på de medarbejdere, der har været på vagt i huset med den unge mand, matcher navnene i listen fra Gårdens leder til Socialtilsynet.

Kritiserer mangel på socialfagligt personale i det hele taget

I tilsynsrapporten fra december 2017 skriver Socialtilsynet at der i den samlede personalegruppe på Gården mangler socialfaglige kompetencer.

Det er socialtilsynets vurdering, at den samlede personale gruppe ikke i tilstrækkelig (grad, red.) besidder faglige kompetencer der modsvarer den aktuelle og godkendte målgruppes komplekse behov. Der er i denne i vurdering lagt vægt på, at kun en mindre andel af personalegruppen har en socialfaglig uddannelse og en andel er i gang med en socialfaglig akademi uddannelse.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord, dateret den 22.12.2017

Konkret finder tilsynet, at der er to uddannede pædagoger på Gården.

- Ved gennemgang af arbejdsplan og fremsendte CVer, fremgår det at der i den samlede personalegruppe er to uddannede pædagoger, skriver tilsynet.

Nyt socialtilsyn vil have tal, der passer

På Tilbudsportalen, som er et digitalt katalog for sociale tilbud, skrev Gården indtil for nylig, at de har syv ansatte, der udfører specialpædagogisk arbejde og to, der udfører pædagogisk medhjælp.

(Foto: screendump)

I dag skriver de på Tilbudsportalen, at de har fem ansatte, der udfører specialpædagogisk arbejde og fire, der udfører pædagogisk medhjælp.

Hjorthøjgård, som Gården hører under, har for nylig flyttet postadresse og er overgået til et andet tilsyn – Socialtilsyn Øst.

Og Socialtilsyn Øst skriver om Gårdens oplysninger om personalesammensætningen på Tilbudsportalen:

Socialtilsyn Øst har i forbindelse med overførslen fra Socialtilsyn Nord og planlægningen af tilsynsbesøget ved en teknisk fejl fået godkendt disse oplysninger. De tal, der pt. er opført på Tilbudsportalen, er derfor ikke retvisende (...)

Henriette Lindberg, tilsynschef, Socialtilsyn Øst

Det skriver Henriette Lindberg, tilsynschef i Socialtilsyn Øst, til DR Nyheder.

Hun skriver også, at tilsynet ”har dialog med tilbuddet om, at der skal indtastes de tal, der passer med deres praksis."