DOKUMENTATION Sådan har Patienterstatningen vurderet 125 Mejlhede-sager

Ifølge Patienterstatningen er kun 13 ud af 125 sager afvist på grund af forældelsesfrist.

Patienterstatningen har afvist knap halvdelen af erstatningssagerne fra 125 af psykiater Arne Mejlhedes tidligere patienter. (© Stock exchange)

I alt 125 tidligere patienter hos psykiater Arne Mejlhede har anmeldt deres behandling til Patienterstatningen.

Af dem har knap halvdelen fået afvist deres sag. Det viser en opgørelse, som DR nyheder har fået indsigt i.

I 47 af sagerne har Patienterstatningen vurderet, at der ikke er sket en skade. I enkelte tilfælde har skadesværdien ikke oversteget minimumsgrænsen på 10.000 kroner, og er derfor blevet afvist.

Få sager om forældelsesfrist

Kun 13 patienter har fået afvist deres sag med henvisning til diverse forældelsesfrister.

Det er en noget anden melding, end cheflæge i Region Nordjylland, Morten Kjølbye, gav til DR Nyheder tidligere på ugen.

Her forlød det, at knap halvdelen af de behandlede sager var faldet for forældelsesfristen.

- Halvdelen er afvist på grund af tidsfrist, en fjerdedel har fået erstatning, og det løber lige nu op i 1,6 millioner kroner, forklarede han.

Svie og smerte

Ifølge Patienterstatningens opgørelse har alle 34 patienter, som har fået medhold i deres sag, fået godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelserne ligger på mellem 12.000 og 71.500 kroner.

Derudover har 11 patienter fået dækket deres tab og udgifter - eksempelvis øgede udgifter til medicin, som de må tage på grund af deres påførte skade.

For to patienter er der også givet erstatning for varige mén.

Kun én patient har fået tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men Patienterstatningen er stadig ved at afklare det for seks andre patienter.

I seks af sagerne har patienterne ikke kunnet få hele deres behandlingsforløb vurderet, da det er foregået før 2004. Her var privatpraktiserende læger ikke omfattet af erstatningsansvarsloven.

Erstatninger for 1,6 mio. kr.

De 34 tidligere patienter har samlet set har tildelt 1.669.763 kroner i erstatning.

Selvom langt størstedelen af sagerne ikke er endt med en anerkendelse og erstatning, er sagen ifølge Patienterstatningen helt uden fortilfælde. Både i forhold til antallet af anmeldelser om en enkelt læge, samt antallet af anerkendte sager.

I Mejlhede-sagen ligger anerkendelsesprocenten for erstatningssagerne på 34 procent.

Det er væsentligt højere end for Patienterstatningens øvrige psykiatriske sager og en smule over anerkendelsesprocenten for alle erstatningssagerne samlet set. I 2013 lå den på 32,4 procent.

30 Mejlhede-sager mangler endnu at blive afgjort.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter