DOKUMENTATION: Sådan svarede piloterne om deres arbejdsforhold

43 procent af piloterne har oplevet arbejdsdage på mere end 14 timer den seneste måned, fremgår det af en undersøgelse blandt piloterne.

Fakta om undersøgelsen af piloters arbejdsforhold:

- Spørgeskemaet er udarbejdet af DR Nyheder. - Nogle spørgsmål er identiske med spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, som DALPA gennemførte blandt piloter i 2011. - Spørgeskemaet er sendt til 1005 piloter - 587 har svaret. - Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. maj 2013 - 5. juni 2013. - Alle nedenstående svar summer op til 100 procent.

1. Se billedet øverst i artiklen.

2. Hvor almindeligt er arbejdsperioder/-uger på over 45 timer for dig?

 • Ikke almindeligt 28,6%

 • Mellem 45 og 50 timer er almindeligt 54,2%

 • Mellem 51 og 60 timer er almindeligt 12,8%

 • Over 60 timer er almindeligt 4,4%

3. Hvordan oplever du de gældende arbejdstidsbestemmelser?

 • Helt ok 2,9%

 • Forsvarlige 14,7%

 • Uforsvarlige/som en sikkerhedsrisiko 80,0%

 • Ved ikke/ingen holdning 2,5%

4. Uddybende spørgsmål til spørgsmål 3.

5. I hvilken grad mener du, at arbejdspresset kan udgøre en sikkerhedsrisiko som arbejdstidsbestemmelserne er i dag?

 • Slet ikke 0,3%

 • I meget lille grad 2,0%

 • I mindre grad 14,1%

 • I stor grad 47,0%

 • I meget stor grad 35,7%

 • Ved ikke/ingen holdning 0,9%

6. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De nuværende arbejdstidsregler sikrer, at træthed ikke bliver et problem for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 2,0%

 • Delvist enig 4,0%

 • Hverken enig eller uenig 1,9%

 • Delvist uenig 19,5%

 • Helt uenig 72,1%

 • Ved ikke 0,3%

 • Ønsker ikke at svare 0,2%

7. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De nuværende arbejdstidsregler giver så lange arbejdsdage, at det udgør en risiko for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 62,3%

 • Delvist enig 28,4%

 • Hverken enig eller uenig 2,5%

 • Delvist uenig 3,9%

 • Helt uenig 2,5%

 • Ved ikke 0,3%

 • Ønsker ikke at svare 0,2%

8. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De nuværende arbejdstidsregler giver så mange timer pr. arbejdsperiode/-uge, at det udgør en risiko flyvesikkerheden.

 • Helt enig 53,1%

 • Delvist enig 30,0%

 • Hverken enig eller uenig 7,0%

 • Delvist uenig 5,3%

 • Helt uenig 3,6%

 • Ved ikke 0,8%

 • Ønsker ikke at svare 0,3%

9. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De nuværende arbejdstidsregler giver så lidt hvile mellem arbejdsperioderne/-ugerne, at det udgør en risiko for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 33,7%

 • Delvist enig 36,8%

 • Hverken enig eller uenig 13,4%

 • Delvist uenig 9,9%

 • Helt uenig 5,0%

 • Ved ikke 1,1%

 • Ønsker ikke at svare 0,2%

10. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De nuværende arbejdstidsregler gør, at jeg ofte går træt på arbejde.

 • Helt enig 34,9%

 • Delvist enig 36,6%

 • Hverken enig eller uenig 12,3%

 • Delvist uenig 8,1%

 • Helt uenig 5,4%

 • Ved ikke 0,6%

 • Ønsker ikke at svare 2,0%

11. Hvordan oplever du forslaget til nye EU-arbejdstidsbestemmelser (fra EASA)?

 • Overordnet en forbedring ift. trætheds-problemer (fatigue) sammenlignet med de gældende regler 2,2%

 • Overordnet hverken en forringelse eller en forbedring ift. trætheds-problemer (fatigue) sammenlignet med de gældende regler 7,2%

 • Overordnet en forringelse ift. trætheds-problemer (fatigue) sammenlignet med de gældende regler 51,3%

 • Ved ikke 36,6%

 • Ønsker ikke at svare 2,7%

12. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- De foreslåede regler (fra EASA) om arbejdstiden sikrer, at træthed ikke bliver et problem for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 0,5%

 • Delvist enig 1,5%

 • Hverken enig eller uenig 4,3%

 • Delvist uenig 11,2%

 • Helt uenig 56,1%

 • Ved ikke 23,5%

 • Ønsker ikke at svare 3,0%

13. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- 11 timers natteflyvning udgør en risiko for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 66,1%

 • Delvist enig 23,2%

 • Hverken enig eller uenig 3,6%

 • Delvist uenig 2,3%

 • Helt uenig 2,1%

 • Ved ikke 2,1%

 • Ønsker ikke at svare 0,5%

14. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- Længden af short call standby, hvor man kan lande et fly 22 timer efter, at standby-vagten er begyndt, udgør en risiko for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 84,0%

 • Delvist enig 10,7%

 • Hverken enig eller uenig 1,6%

 • Delvist uenig 1,0%

 • Helt uenig 1,5%

 • Ved ikke 0,5%

 • Ønsker ikke at svare 0,7%

15. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående påstand?- Forlængelse i FlightDutyPeriod med en time op til to gange ugentligt udgør en risiko for flyvesikkerheden.

 • Helt enig 58,4%

 • Delvist enig 26,5%

 • Hverken enig eller uenig 8,1%

 • Delvist uenig 3,9%

 • Helt uenig 2,1%

 • Ved ikke 0,5%

 • Ønsker ikke at svare 0,5%

16. Sker det, at du føler dig så træt, når du sidder i cockpittet, at du ikke burde sidde der?

 • Nej, aldrig 3,1%

 • Ja, det er sket en enkelt gang 14,9%

 • Ja, det er sket af og til 61,1%

 • Ja, det sker ofte 18,0%

 • Ved ikke 0,0%

 • Ønsker ikke at svare 3,0%

17. Er det sket, at du er faldet hen/har sovet i cockpittet, uden at det var aftalt med din FC/FP?

 • Nej, aldrig 35,7%

 • Ja, det er sket en enkelt gang 29,8%

 • Ja, det er sket af og til 28,9%

 • Ja, det sker ofte 1,7%

 • Ved ikke 0,5%

 • Ønsker ikke at svare 3,5%

18. Er det sket, at du i cockpittet har siddet ved siden af en kollega, der er faldet i søvn, uden at det var aftalt med dig?

 • Nej, aldrig 10,2%

 • Ja, det er sket en enkelt gang 30,0%

 • Ja, det er sket af og til 53,3%

 • Ja, det sker ofte 4,0%

 • Ved ikke 0,8%

 • Ønsker ikke at svare 1,7%

19. Er det sket, at du har lavet fejl i cockpittet som en direkte konsekvens af træthed (fatigue)?

 • Ja 82,8%

 • Nej 6,8%

 • Ved ikke 8,4%

 • Ønsker ikke at svare 2,0%

20. Har du haft hændelser eller næsten hændelser, fordi du eller dine kolleger har været trætte eller udkørte (fatigue)?

 • Ja 44,7%

 • Nej 39,4%

 • Ved ikke 8,6%

 • Ønsker ikke at svare 7,3%

21. Hvor lang transporttid har du normalt til arbejde (til home base)?

 • Under 30 minutter 29,1%

 • 30-60 minutter 48,3%

 • 61-90 minutter 11,8%

 • Over 90 minutter 10,5%

 • Ved ikke 0,2%

 • Ønsker ikke at svare 0,2%

22. Kan du huske det længste vågne stræk, du har oplevet, hvor du til sidst skulle lande et fly?

 • Ja - skriv her hvor mange timer, du havde været vågen, da du landede flyet: 65,4% - gennemsnit: 20 timer - flest svar: 20 timer - laveste antal timer: 7 timer - højeste antal timer: 41

 • Nej, det husker jeg ikke 34,6%

23. [KUN STILLET TIL DEM, DER HAR SVARET JA TIL OVERSTÅENDE] Var den situation efter din mening sikkerhedsmæssigt forsvarlig?

 • Ja 18,0%

 • Nej 56,2%

 • Ved ikke 14,7%

 • Ønsker ikke at svare 11,1%

24. Hvor ofte/sjældent tager du en power nap (controlled napping) under flyvning, fordi du er for træt til at holde dig vågen (fatigued)?

 • Meget ofte 11,0%

 • Ret ofte 24,1%

 • Af og til 34,2%

 • Sjældent 19,2%

 • Aldrig 11,0%

 • Ved ikke 0,0%

 • Ønsker ikke at svare 0,5%

25. [IKKE STILLET TIL DEM, DER HAR SVARET ALDRIG/VED IKKE/ØNSKER IKKE AT SVARE TIL OVENSTÅENDE]Tag stilling til dette udsagn: "Jeg oplever, at en power nap gør mig mere frisk til at gennemføre resten af flyvningen."

 • Helt enig 35,6%

 • Delvist enig 44,2%

 • Hverken enig eller uenig 10,9%

 • Delvist uenig 5,7%

 • Helt uenig 1,7%

 • Ved ikke 1,5%

 • Ønsker ikke at svare 0,4%

26. Tillader dit selskab, at piloter powernapper?

 • Ja 82,9%

 • Nej 5,7%

 • Ved ikke 8,6%

 • Ønsker ikke at svare 2,7%

27. Spørgsmål om, hvor piloten sover om bord, hvis vedkommende sover.

28. [STILLES IKKE TIL DEM, DER HAR SVARET "SOVER ALDRIG" TIL OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL]Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? "Jeg føler mig som regel udhvilet, når jeg har sovet om bord på flyet (in-flight rest)"

 • Helt enig 2,4%

 • Delvist enig 18,7%

 • Hverken enig eller uenig 18,7%

 • Delvist uenig 21,3%

 • Helt uenig 23,4%

 • Ved ikke 7,9%

 • Ønsker ikke at svare 7,7%

29. Tag stilling til dette udsagn: "Jeg er/har prøvet at være ansat som pilot på kontrakt gennem et vikarbureau."

 • Ja 11,8%

 • Nej 86,7%

 • Ved ikke 0,2%

 • Ønsker ikke at svare 1,4%

30. [STILLES KUN TIL TIL DEM, DER HAR SVARET JA TIL OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL]Tag stilling til dette udsagn: "Ansættelsesformen, hvor man er på kontrakt gennem et vikarbureau har..."

 • Positiv indflydelse på flyvesikkerheden (Uddyb gerne hvorfor/hvordan:) 0,0%

 • Hverken positiv eller negativ indflydelse på flyvesikkerheden 21,7%

 • Negativ indflydelse på flyvesikkerheden (Uddyb gerne hvorfor/hvordan:) 68,1%

 • Ved ikke 10,1%

 • Ønsker ikke at svare 0,0%

Facebook
Twitter