Dokumenter bekræfter hemmelige forhandlinger med efterretningstjenester i Samsam-sag

I breve fremgår det, at den tidligere advokat for terrordømte Ahmed Samsam holdt flere møder med PET og FE, hvor man diskuterede et forlig.

I flere breve beskriver Ahmed Samsams tidligere advokat, at han holdt møder med FE og PET om et forlig i den 32-åriges sag.

Sort på hvidt fremgår det nu, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har holdt flere møder med Ahmed Samsams tidligere advokat.

Dagsordenen på møderne var et forlig mellem den 32-årige terrordømte dansker og de to efterretningstjenester.

Det bekræfter breve fra advokat Thomas Brædder til Ahmed Samsam, som DR har fået indsigt i gennem Samsam.

FE og PET har ingen kommentarer.

Brevene er sendt til Ahmed Samsam i efteråret 2021, i forbindelse med at han skiftede advokat.

Ahmed Samsam har længe kæmpet for at få efterretningstjenesternes ord på, at han i en årrække arbejdede som agent for dem på ture til Syrien.

I brevene gør advokat Thomas Brædder status på sagen og på det timeforbrug, som han og en kollega har haft i løbet af de år, hvor de har repræsenteret Ahmed Samsam.

Krav på 11 millioner i kompensation

Ifølge advokaten brugte kollegaen blandt andet tid på at lave et udkast til en stævning.

Udkastet har DR også fået indsigt i.

Stævningen er rettet mod FE og PET, men ifølge DR's oplysninger blev den ikke sendt afsted.

I stedet lader det altså ifølge dokumenterne til, at advokaten Thomas Brædder deltog i forhandlinger med modparterne – altså efterretningstjenesterne – om et muligt forlig.

DR og Berlingske har tidligere kunnet beskrive via kilder, at der fandt forhandlinger sted i over et år, men nu fremgår det altså sort på hvidt.

Ifølge DR's oplysninger var det blandt andet på tale, at Ahmed Samsam skulle have en økonomisk kompensation i millionklassen af efterretningstjenesterne.

Netop kompensationen skriver Thomas Brædder også om i de breve, der er blevet overleveret til Ahmed Samsam.

I et af brevene, der er stilet til PET og FE den 18. januar 2021, skriver advokaten:

- Under henvisning til de igangværende drøftelser fremlægges hermed en opgørelse over Ahmed Samsams økonomiske krav mod Forsvarets- og Politiets Efterretningstjeneste, står der.

Kravet er opgjort til 11 millioner kroner med henvisning til den lange fængselsperiode, advokatudgifter og den krænkelse, han mener at have været udsat for ved at være stemplet som terrorist, selvom han arbejdede for de danske efterretningsorganisationer i Syrien.

Advokat Thomas Brædder repræsenterede Ahmed Samsam i 2019 og frem til efteråret 2021. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Ritzau Scanpix)

'Modparterne vil møde dig'

I en overlevering af sagen til Ahmed Samsam skriver advokaten Thomas Brædder, at 'modparterne' gerne vil mødes med ham.

- Vedrørende forhandlinger med vores modparter er status, at de på det seneste møde den 7/9 2021 oplyste, at de ønsker en samtale direkte med dig.

- De kontakter dig snarest i Enner Mark (fængsel, red.), skriver advokaten.

To dage senere fik Ahmed Samsam besøg af 'Mads og Frederik' i fængslet.

De havde 10.000 kroner i kontanter med til Ahmed Samsam.

Ifølge DR's oplysninger - fra kilder tæt på forløbet - er 'Mads og Frederik' ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), men både FE og PET var involveret i forligsforhandlingerne.

Efter besøget hørte Ahmed Samsam ikke mere fra tjenesterne, har han tidligere fortalt.

Derfor endte Ahmed Samsam i december sidste år med at stævne og sagsøge PET og FE for at få dem til at vedkende sig samarbejdet med ham.

Advokat: Det her er 'the smoking gun'

Det skete i samarbejde med hans nye advokat, Erbil Kaya.

Ifølge Erbil Kaya er det tydeligt, at der har været forhandlinger mellem Ahmed Samsam og efterretningstjenesterne om et forlig.

- For mig at se bliver det her 'the smoking gun' og ret afgørende. Det kan gå hen og blive et vendepunkt.

- Indtil videre har vi udelukkende haft "udenomsting", der godt nok understøtter Ahmed Samsams forklaring, men at en advokat rent faktisk har papirer og bekræftelse på, at man har siddet i forhandlinger, viser klart og tydeligt, at der er noget om sagen.

Advokat Thomas Brædder ønsker ikke at udtale sig om indholdet i brevene.

DR har verificeret brevene.

Lyt til historien om Ahmed Samsam, der er endt som en politisk betændt sag i podcasten Mørklagt: Agent Samsam