Dom over Penkowas forskning: Hun har snydt

Hjerneforskeren Milena Penkowa får en hård dom af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Weekendavisen skriver, at resultaterne af den første officielle undersøgelse af Penkowas forskning, viser, at hjerneforskeren fuskede med sine resultater.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fælder en hård dom over hjerneforskeren Milena Penkowa i det udkast til afgørelse, som udvalgene netop har formuleret.

Det skriver Weekendavisen fredag.

Ifølge avisen viser resultaterne af den første officielle undersøgelse af Penkowas forskning, at hjerneforskeren fuskede med sine resultater.

Gav urigtige oplysninger med vilje

Desuden viser afgørelsen, at hun er videnskabeligt uredelig i begge de to sager, som det statslige udvalg har behandlet som de første i den omfattende Penkowa-sag.

Ifølge Weekendavisen konstaterer UVVU efter halvandets års undersøgelser, at Milena Penkowa har "handlet forsætligt", afgivet "vildledende og urigtige oplysninger", og har foretaget "konstruktion af data".

I begge de to undersøgte sager er hun ifølge UVVU ansvarlig for "alvorligt brud på god videnskabelig praksis".

Afviser alle anklager

Milena Penkowa har konsekvent afvist anklagerne mod hende for videnskabelig uredelighed, men hendes forsvar har ikke overbevist medlemmerne af UVVU.

Ifølge Weekendavisen fremgår det, at udvalget flere gange har været på besigtigelse i Penkowas lokaler på Københavns Universitet for at efterspore materiale, og at Penkowa var inviteret til at deltage, så hun kunne fremlægge vævsprøver og andet bevismateriale.

Penkowa valgte dog at blive væk.

Konstruerede data

UVVU fastslår i den ene af sagerne, at Penkowa ikke kan have haft så mange forsøgsmus af en særlig, sjælden slags til sin rådighed, som hun skriver i en videnskabelig artikel fra 2002.

Derfor er hendes artikel ikke blot forsætlig videnskabelig uredelig men også udtryk for konstruktion af data.

Den anden sag er fra 2010, hvor Penkowa indsendte en videnskabelig artikel, hvor hun påstod at have brugt to studerendes resultater.

Ifølge UVVU har hun i denne artikel "afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, hun har anvendt", "angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag til manuskriptet" og "handlet groft uagtsomt".

Milena Penkowa har frist til begyndelsen af august med at svare på UVVUs udkast til afgørelser.

Men da hun undervejs i behandlingen af sagerne allerede flere gange har forklaret sig og detaljeret redegjort for sine argumenter, er det ifølge Weekendavisen ikke sandsynligt, at hun kan ændre noget i udvalgets sønderlemmende dom over hendes forskning.

/ritzau/