Dong om skrinlagt prestigeprojekt i Nordsøen: Vi har orienteret medarbejderne

Medarbejderne var ikke overraskede over det droppede samarbejde med leverandørerne, lyder det fra den olie- og gas ansvarlige.

Råolieterminalen i Fredericia udbygges i forbindelse med opbygning af Hejre-feltet i den danske del af Nordsøen. Men projektet er nu sat på stand-by.(arkivbillede) (Foto: claus fisker © Scanpix)

Dong har i dag meldt ud, at de udsætter udviklingen af den største investering i Nordsøen - det såkaldte Hejrefelt.

Efter planen skulle olien begynde at strømme fra 2017. I stedet er det nu udsat på ubestemt tid.

I den forbindelse indkaldte koncernen de ansatte til møde for at orientere dem om, at deres arbejdsplads for en stund er gået i tomgang.

Flemming Horn Nielsen, der er landeansvarlig for Dong Energys danske olie- og gasaktiviteter, vil endnu ikke sætte et tal på, hvor mange medarbejdere, der skal afskediges, men siger:

- Når du går fra en aktiv eksekveringsfase og tilbage til en mere designmæssig del, så er det andre kompetencer og en anden størrelse organisation, du har brug for.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke et endeligt design af vores fremadrettede projektorganisation, siger han til DR Nyheder.

Ifølge ham tog medarbejderne mod beskeden med stor forståelse.

- Husk på, de har været en stor del af det her de seneste år og har på nærmeste hold set de udfordringer, vi har har haft. Det kommer ikke som en overraskelse for dem, siger Flemming Horn Nielsen.

Det storslåede projekt, som går under navnet Hejreprojektet, er sat i bero, fordi leverandøren ikke har levet op til aftalen med Dong.

- Vi har oplevet, at der hos vores underleverandør til topsiden – altså den øverste del af platformen – har været store forsinkelser. Herunder forsinkelser på vores designfase, som igen har ført til udfordringer i konstruktionen og udfordringer med kvaliteten, siger Flemming Horn Nielsen.

Alligevel er det for tidligt at hejse det hvide flag, siger han.

- Projektet kommer ikke til at lukke. Vi vil fokusere på, hvordan vi laver en løsning i forhold til det at topsiden nu bliver forsinket.

Voldgift eller domstol

Dong Energy var sammen med norske Bayerngas om kontrakten, der nu er ophævet. Men når leverandøraftaler ikke overholdes i så enorme investeringer, så skal nogen bøde.

Hvem der så skal betale for, at leverandørerne, som er franskmænd og sydkoreanere, ifølge danskerne og nordmændene har lavet nogle meget dyre og tilsyneladende uoprettelige fejlberegninger er endnu uafklaret. Men ét er sikkert:

- Når vi har en sag af den her karakter, og vi ophæver en kontrakt af den her størrelse, så vil der komme et retsligt efterspil. Vi ved endnu ikke, hvordan det ser ud, siger Flemming Horn Nielsen.

- Mindre gas og olie end tidligere

Udover at leverandørerne har misligholdt deres aftale, så viser nye beregninger, at der slet ikke er så meget olie og gas, som man først troede.

- Hvis du ser på de vurderinger, der var på omkring ressourcerne på investeringsbeslutningstidspunktet, så er der sket en nedjustering af de ressourcer

Så det betyder, at I på nuværende tidspunkt mener, der er mindre olie og gas end i tidligere?

- Det er korrekt.

Sagen kort

  • Dong Energy offentliggjorde i 2012 deres plan om at etablere Hejrefeltet 292 kilometer ude Nordsøen og udvide olieterminalen i Fredericia.
  • Investeringen i Hejre-projektet ville blive den største i Nordsøen i 30 år. Alene Dong skulle lægge 9,2 mia. kr., mens norske Bayerngas skulle smide 5 mia. kr. oveni i de fire mia. kr., som de to selskaber allerede havde brugt på forundersøgelserne.
  • Projektet skulle forsyne Danmark og omverden med 100 millioner tønder olie over 25 år og give Dong et afkast på næsten 27 milliarder kroner, skabe 500 nye arbejdspladser og genopfinde Danmark som olieproducerende nation.
  • Nye beregninger viser også, at der slet ikke er så meget olie og gas, som man først troede.
  • Derudover er der også lagt op til et slagsmål om regningen med de franske og sydkoreanske leverandører, fordi Dong beskylder deres tidligere samarbejdspartnere for at have misligholdt kontrakten.