DR fremlægger stor undersøgelse om Pigekoret: Årtier med seksuelle krænkelser og ledelsessvigt

DR's generaldirektør giver nu en uforbeholden undskyldning til tidligere medlemmer i DR Pigekoret.

Der er indkommet i alt 129 beretninger til undersøgelsen, der er blevet gennemført af advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Seksuelle krænkelser, et miljø præget af vulgært, sjofelt og voldsomt seksualiseret sprogbrug. Perioder med en alkoholiseret kultur og kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring Pigekoret samt tilfælde af grov mobning.

Det er nogle af konklusionerne i den netop offentliggjorte advokatundersøgelse om forholdene i DR Pigekoret, som har fået beretninger fra cirka 1970 og frem til 2010.

Undersøgelsen blev påbegyndt tilbage i maj på foranledning af to henvendelser til DR's kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen.

Der er kommet i alt 129 beretninger til undersøgelsen, der er blevet gennemført af advokatfirmaet Norrbom Vinding.

I 64 beretninger er der grundlag for at antage, at der har været "udvist adfærd, som må anses for at kunne kvalificeres som krænkende adfærd i form af seksuel chikane – herunder uønsket seksuel opmærksomhed".

Efter advokatundersøgelsens offentliggørelse undskylder DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, over for de mange kvinder, der har oplevet krænkende adfærd.

- Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld, det var DR's ansvar.

- En lang række piger har været udsat for hændelser, som ingen skulle have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt – herunder ledelsessvigt – kan kun tilskrives DR. Derfor undskylder jeg i dag på vegne af DR som institution uforbeholdent over for de tidligere medlemmer af Pigekoret.

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i Danmarks Radio, undskylder nu over for tidligere medlemmer af DR Pigekoret. - Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld, det var DR's ansvar, lyder det blandt andet fra generaldirektøren. (Foto: © Philip Davali)

Kritiserer også ledelsen

I undersøgelsen fremgår det blandt andet, at DR Pigekoret i årevis har været præget af et miljø, hvor grænserne for det normale har været flyttet.

Udtryk som "tag-selv-bord" er gået igen i mange beretninger, ligesom en række tidligere medlemmer af Pigekoret har været udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane.

- Det er vanskeligt at nå til en anden konklusion, end at den udviste adfærd vil kunne anses for at være seksuelt krænkende, lyder det blandt andet i undersøgelsen.

Miljøet har blandet andet været kendetegnet ved:

 • Vulgær, sjofel og voldsomt seksualiseret sprogbrug

 • Flirtende og seksualiseret stemning og stort fokus på fremtoning

 • Grænserne for, hvor tæt mænd burde komme på kormedlemmerne, blev overskredet

 • Udtryk som "tag-selv-bord" er gået igen i mange beretninger

 • I perioder en alkoholiseret kultur

 • Ingen tog ansvar for at stoppe adfærd

 • En tavshedskultur

 • Kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring Pigekoret

 • Tilfælde af grov mobning

DR konkluderer i kølvandet på undersøgelsen selv, at der 50 år tilbage og frem til 2010 har været tale om en helt uacceptabel kultur – også set med datidens øjne.

Herudover meddeler DR også, at der har været tale om en kritisabel klagehåndtering hos DR selv.

Den ledelsesmæssige håndtering har i seks sager været utilstrækkelig eller ikke fuldt ud tilstrækkelig, fremgår det blandt andet.

I undersøgelsen, der ikke har været tidsmæssigt afgrænset, fremgår det også, at der ikke er afdækket tilfælde på krænkelser efter 2010. I de fleste tilfælde er der tale om forhold, der ligger 20-50 år tilbage i tiden.

Der er blandt andet tale om adfærd, der inkluderede nærgående og intense kram, berøringer intime steder og ufrivillige kys – herunder gentagne og langvarige tungekys.

I rapporten rettes der anklager mod i alt seks personer, der har haft en overordnet position i DR.

Der nævnes ikke navne på nogen af dem, men ingen er ansat i DR i dag. En nuværende medarbejder er hjemsendt, men har ikke arbejdet med relation til pigekoret i nyere tid.

Der var blandt andet taler om følgende former for adfærd:

 • Fysiske tilnærmelser af varierende karakter, som spænder fra blandt andet for omklamrende, nærgående og intense kram over andre former for berøringer, herunder intime steder, til ufrivillige kys, herunder gentagne og langvarige tungekys, egentlige befamlinger og adfærd af endnu grovere karakter.

 • De fysiske tilnærmelser er i flere tilfælde sket i situationer, hvor den, der har udvist adfærden, har været alene med det pågældende kormedlem, ligesom sådanne fysiske tilnærmelser i flere tilfælde er sket i forbindelse med indtagelse af alkohol.

 • Verbale tilnærmelser, som er kommet til udtryk blandt andet i form af seksualiserende opfordringer og hentydninger, herunder er der eksempler på adfærd, der har været oplevet som værende af groominglignende karakter.

Tidligere medlemmer stod frem i sommer

I juni i år for fortalte 12 tidligere pigekorsangere i Politiken om deres oplevelser med en seksualiseret kultur i perioden 2001-10. Senere stod fire tidligere medlemmer frem i Ekstra Bladet og fortalte om deres voldsomme oplevelser fra tiden i koret i perioden før år 2000.

Afdøde Tage Mortensen var chefdirigent i koret i perioden 1966-2000, mens Michael Bojesen bestred posten fra 2001-2010.

Undersøgelsen pointerer dog, at "uanset at der i mediernes dækning af sagen har været rettet et fokus mod nogle få personer, kan der ikke ud af resuméet udledes noget om, hvilke personer advokatundersøgelsens resultater kan henføres til - hverken helt eller delvist".

Advokatundersøgelsen har ikke karakter af en retslig afgørelse, men er et grundlag, hvorpå DR efterfølgende kan vælge at disponere. I den forbindelse har DR blandt andet valgt at igangsætte en undersøgelse af muligt erstatningsansvar, ligesom DR vil tilbagekalde ærestitler.

- Når det handler om indsatsen mod krænkelser, er der tale om et langt og vedholdende træk, der aldrig kommer til et punktum, siger Maria Rørbye Rønn og slutter:

- Den erkendelse mener jeg må være indtruffet hos alle gennem de seneste år. Med i det arbejde tager vi den viden og indsigt, som denne meget sørgelige sag også har tilvejebragt.

Bojesen tager afstand fra beskyldninger

DR har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Michael Bojesen. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt følgende kommentar i en mail:

- Jeg er dybt rystet over, at DR og Norrbom Vinding præsenterer en rapport i en form og med et indhold, hvor de slår min forgængers 35-årige virke sammen med mine år i koret.

- Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine ti år som dirigent for koret.

- Jeg har oplevet undersøgelsesforløbet med den efterfølgende afrapportering som en tilsidesættelse af de involveredes retssikkerhed og uden skelen til eksisterende klar retspraksis om bevisvurderinger.

- Jeg har ikke flere kommentarer.

DR Pigekoret har eksisteret siden 1938. Det består af 55 piger i alderen 15-22 år. Tidligere har kormedlemmerne bestået af piger i aldersspændet 9-27 år.