Dræbende politiskud var ikke nødvendigt

Det var ikke tvingende nødvendigt, at en betjent affyrede et dræbende skud mod en biltyv i 2003. Landsretten tilkender den dræbtes mor og søster erstatning.

Det var ikke tvingende nødvendigt, at en betjent affyrede et dræbende skud mod en biltyv i 2003. Landsretten tilkender den dræbtes mor og søster erstatning. (Foto: © Jakob Andresen, DR)

Det var ikke tvingende nødvendigt, at en betjent affyrede et dræbende skud mod en biltyv i 2003. Landsretten tilkender den dræbtes mor og søster erstatning.

Det fastslår Østre Landsret i en dom fredag, som giver den dræbtes mor og søster medhold på en række punkter.

Kenneth Buch Jensen mistede livet 1. april 2003, da en politiassistent affyrede et skud mod ham.

Den unge mand havde stjålet en bil og kørt hidsigt, da politiets jagt på ham stoppede på Røde Mellemvej på Amager.

Østre Landsret har vurderet forløbet i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og siger, at det ikke var absolut nødvendigt i konventionens forstand at affyre skuddet.

Dermed tager dommerne dog ikke stilling til, om politiassistenten kan gøres ansvarlig. For anklagemyndigheden har nemlig for længst besluttet, at der ikke var grundlag for en straffesag, da betjenten handlede i lovlig nødværge.

Men anklagemyndigheden sjuskede så alvorligt undervejs, at de efterladte ikke i tide fik mulighed for at klage over statsadvokatens lukning af sagen til rigsadvokaten.

På den måde krænkede rigsadvokaten menneskerettighedskonventionen, siger landsretten i dommen.

Mor og søster får hver en godtgørelse på 150.000 kroner.

Kenneth Buch Jensen forsøgte 1. april 2003 at undslippe politiet i en stjålet bil, men blev stoppet og dræbt af et enkelt skud. Politiassistenten, som skød, handlede i nødværge, har statsadvokaten tidligere konkluderet.

Moderen, Sanne Andersen, og Kenneths søster har siden forsøgt at opnå erstatning for tabet på henholdsvis 110.000 og 80.000 kroner.