Dr.dk's læsere: Sådan kan tonen mellem forældre og lærere blive bedre

Forældre skal være bedre til at sætte sig i lærernes sted, lyder et bud på at skabe et bedre samarbejde mellem skole og hjem.

En lærer skal tage hensyn til alle elever i en klasse, mens nogle forældre kun tænker på deres eget barn. Det er en af grundene til, at der opstår konflikter mellem skole og forældre, mener en dr.dk-bruger. (© Colourbox)

Det står i den grad forskelligt til med tonen og kommunikationen ude på landets folkeskoler, hvis man lytter til erfaringer fra dr.dk's brugere.

Nogle oplever, at tonen er blevet hårdere, og at skolerne er dårlige til at kommunikere, mens andre har gode erfaringer at dele ud af.

Det giver de udtryk for i en debat-artikel her på sitet, hvor vi har spurgt, hvordan brugerne oplever tonen mellem skole og forældre.

Spørgsmålet er rejst i forbindelse med, at Skolelederforeningen og organisationen Skole og Forældre giver udtryk for, at når samarbejdet mellem skole og hjem går i hårdknude, er tonen fra forældrenes side blevet hårdere end tidligere.

Samtidig oplever Skole og Forældre, at fire ud af ti af de forældre, der henvender sig til deres initiativ Forældrerådgivningen, fortæller om problemer med dårlig kommunikation. De føler sig for eksempel misforstået eller overhørt af skolen.

- Svært at finde lydhørhed

Nogle dr.dk-brugere giver udtryk for, at de netop føler sig misforstået, at også lærerne er grove i mælet, eller at de ikke bliver lyttet til, hvis de har en anden holdning end skolen.

Som brugeren Jesper skriver:

- Det er min erfaring, at tonen er god, når vi som forældre taler skolen eller læreren efter munden. Men hvis vi har en holdning til for eksempel pædagogik eller det faglige indhold, der er i modstrid med den forrettede undervisning, så er det vanskeligt at finde lydhørhed for selv de bedste argumenter.

Mehmet Sami Gür sender også skylden for dårlig kommunikation over på skolen:

- Tit er det det, at især skolelederen og lærerne agerer hovmodigt og hårdt overfor forældrene, som gør, at forældrene føler sig ignoreret, overhørt og ikke respekteret nok

- Sæt jer i lærerens sted

Samtidig er der mange forældre og lærere, der giver udtryk for, at de oplever en fin kommunikation, og flere kommer med bud på, hvordan kommunikationen kan komme på ret kurs frem for at kuldsejle.

Morten Søndergaard er far til flere børn i folkeskolen. Han oplever børnenes lærere som nærværende og professionelle og mener, at forældrene kunne have godt af at sætte sig i lærernes sted, inden de finder den hårde tone frem.

- Jeg har noteret mig, at en del forældre enten er emotionelt udsatte i en skolesituation eller er på et 'korstog', der mest af alt handler om et-eller-andet, der er i klemme. De fleste glemmer at stoppe op og spørge sig selv: hvad ville jeg selv gøre, hvis jeg stod i situationen 25 børn og 50+ forældre, skriver han.

Samme pointe har Rune:

- Problemet er, at forældre er blevet egoister, der kun ser på deres eget barns behov, hvor læreren skal se på alle 23 elever i klassen. Det kunne være, at man som forælder skulle se lidt på, hvilke arbejdsforhold vores lærere har at arbejde ud fra.

- Godt med retningslinjer

En bruger, der kalder sig MorDorte mener, at tonen er blevet anderledes, fordi der er sket en forandring i forholdet mellem elev, skole og forældre. Som hun skriver:

- Der var engang, hvor forældrene drog barnet til ansvar, hvis karaktererne var dårlige. I dag drager forældrene lærerne til ansvar.

Flere forældre og lærere fortæller, at de har retningslinjer for kommunikationen på deres skole, og at der fungerer godt.

- Det er godt at kunne "falde tilbage på", hvis tonen bliver lige skrap nok. Det kan jo ske..., skriver Michael Holm, der arbejder på en folkeskole.

- Forældre skal gribe ind

Brugeren Annette har et andet bud på, hvordan man som forælder kan håndtere konflikter. Hun har ingen dårlige erfaringer med en hård tone og tror, at det måske hænger sammen med, at der, som hun beskriver det, er en overvægt af forældre på forældremøderne i hendes barns klasser, der griber ind, hvis nogen bliver for grove i deres udtalelser.

- Det er vigtigt, at vi alle bidrager til at justere istedet for bare at forholde os passivt, hvis det sker. Vi bliver alle nødt til at tage ansvar for udviklingen og medvirke til at styre i den rigtige retning, skriver hun.

Du kan selv deltage i debatten her.

Facebook
Twitter