Dronesagen: Landsret dømmer mand for at levere kameraer til Islamisk Stat

Manden er kendt skyldig i terrormedvirken for levering af udstyr til terrororganisationen i Syrien.

I sagen blev tre mænd i december dømt i byretten for at have forsynet IS med droneudstyr, som blev sendt til Irak og Syrien.

En af tre tiltalte i en sag om levering af droner og andet udstyr til Islamisk Stat er blevet kendt skyldig i medvirken til terrorisme.

Det er sket i Østre Landsret, som har valgt at skærpe dommen fra byretten, hvor han blev dømt efter en mildere paragraf, der handler om at støtte en terrororganisation.

Retten fandt, at manden godt var klar over, at Islamisk Stat brugte droner som angrebsvåben.

Den nu terrordømte er blevet kaldt chaufføren. De to andre tiltalte i sagen har været henholdsvis underviser og cykelhandler.

Deres dom fra byretten blev stadfæstet, hvilket betyder, at de er dømt efter en mildere paragraf, der handler om at fremme en terrororganisations virksomhed.

Strafudmålingen ventes senere i dag. Anklagemyndigheden kræver chaufføren dømt 12-14 års fængsel.

Desuden beder anklagemyndigheden om fængsel mellem fem og seks år til den såkaldte underviser og mellem fire og fem år til en tidligere cykelhandler.

Tidlige leverencer er ikke terror

Afgørelsen for den terrordømte handler kun om en del af tiltalen, der omhandler levering af seks termiske kameraer til Islamisk Stat i 2017.

PET aflyttede den bil, han som chauffør for Uber kørte rundt i. Til sin hustru sagde han, at "vore brødre" havde det hårdt, og at der foregik blodige kampe ved Raqqa i Syrien.

"Jeg håber de der kameraer, inshallah, det virkeligt bliver et godt rum for dem, de har virkelig brug for det", sagde han.

Blandt andet derfor finder landsretten det bevist, at chaufføren var klar over, at kameraerne ville blive brugt på droner i forbindelse med angreb enten i Syrien eller Irak. Og det er altså terror.

De øvrige og tidligere leverancer, som han og to andre mænd stod for før 2017, er ikke medvirken til terror, fastslår landsretten.

Her er der derimod tale om at fremme en terrororganisations virksomhed. Og denne bestemmelse i straffeloven giver en langt lavere straf end paragraffen om terror.

Underviseren og chaufføren leverede et stort antal propeller, modelfly og dele til droner til Islamisk Stat, fastslår landsretten.

Men da disse leverancer fandt sted, var det ikke klart, at terrororganisationen faktisk brugte droner til blodige angreb. Derfor kan de ikke dømmes for forsøg på medvirken til terror, lyder det i afgørelsen.

En retstegning fra byretten. De tiltalte sidder som nummer to, fire og seks fra venstre. De øvrige er deres forsvarsadvokater.

Dansk terrorist gav ordre

De var alle tiltalt for at have sendt dronedelene via en mellemmand i Tyrkiet til Islamisk Stat. Alt sammen på opfordring fra den danske terrorist Basil Hassan.

For det blev de tre mænd idømt fængsel i henholdsvis fire år, tre et halvt år og to et halvt år.

Den mand, der blev idømt fire års fængsel, blev desuden udvist.

To af mændene blev dog frifundet for medvirken til et konkret angreb på en militærbase i Syrien i 2014. Ifølge tiltalen havde de sendt GoPro-kameraer til Syrien, som blev brugt til rekognoscering forud for angrebet.

De tiltalte havde anket byretsdommen med påstand om frifindelse, mens anklagemyndigheden ankede byrettens afgørelse i håb om en strengere straf.

Mændene, der i dag alle er 31 år, blev i byretten dømt efter den samme paragraf i straffeloven som flere såkaldte syrienkrigere.

Paragraffen hedder 114 e, og det var et nederlag for anklagemyndigheden, der i byretten gik efter at få de tre dømt efter den rene terrorparagraf, paragraf 114, for medvirken til forsøg på terror, der kan udløse fængsel i op til livstid.

Derfor ankede anklagemyndigheden til landsretten, som nu har afsagt dom.

Her er hovedpersonerne

  • Sagen tog i offentligheden sin begyndelse i efteråret 2017, da den første af de tre mænd blev anholdt.

  • I september 2018 - altså omkring et år efter første anholdelse - blev de to andre mænd anholdt og sigtet for terror. I juli 2019 lå anklageskriftet mod de tre mænd klar, og retssagen i byretten begyndte i september 2019, og der faldt dom i december, hvorefter anklagemyndigheden ankede til landsretten.

  • Den tidligere terrordømte Abdulkadir Cesur er fængslet in absentia. Han er stadig sigtet i sagen, men fordi han er tyrkisk statsborger, kan han ikke udleveres fra Tyrkiet, hvor han bor.

  • Hovedbagmanden er ifølge politiet terroristen Basil Hassan, der mistænkes at stå bag drabsforsøget på islamkritiker Lars Hedegaard. Ifølge politiet flygtede Basil Hassan efterfølgende til Libanon og senere Syrien, hvor han tilsluttede sig Islamisk Stat.

  • Her havde han ifølge kilder hos blandt andet Politiets Efterretningstjeneste en hovedrolle i Islamisk Stats droneprogram.

  • Basil Hassan er aldrig formelt blevet erklæret død, men hans hollandske kone har sagt til DR, at "han helt sikkert er død".

/DR Nyheder/