Dropper mytteri-sag mod soldater: Trodsede ordre om at tvinge flygtningebørn og ældre kvinde tilbage i vandet

Nye dokumenter viser, at en dansk Frontex-besætning blev anmeldt for lydighedsnægtelse efter kontroversiel episode.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) besøgte i marts de danske Frontex-patruljebåde. Kort forinden havde besætningen nægtet at sætte "mindre børn" samt en "synligt svagelig, ældre kvinde" tilbage i vandet, viser nye dokumenter. (© Mads Korsager Nielsen / DR Nyheder)

Der var mindre børn samt en synligt svagelig, ældre kvinde blandt de 33 formodede

migranter
, som en dansk Frontex-patruljebåd tidligere i år fik ordre til at føre tilbage i deres primitive gummibåd, der lå i vandet.

Det skriver Forsvarsministeriet i en skriftlig besvarelse til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Den danske skibsfører afviste dog at udføre ordren, der kom fra den lokale, græske Frontex-leder.

- Skibschefen vurderede, at det ikke var forsvarligt at sætte migranterne tilbage i deres gummibåd på grund af fare for deres sikkerhed, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S), der også frikender besætningen for lydighedsnægtelse.

- Der er ikke indledt sager om tildeling af disciplinarmiddel eller taget ansættelsesretlige skridt over for de danske soldater, som

omtales
i artiklen, fastslår hun.

En civil borger anmeldte dog sagen som "mytteri i søværnet" til den militære anklager, Auditørkorpset.

- Der er ikke indikation for, at de nævnte soldater har gjort sig skyldige i strafbare forhold, oplyser forsvarsministeren, der samtidig redegør for, at Auditørkorpset derfor ikke har iværksat en efterforskning.

Stort pres på EU's grænser

DR
Nyheder har tidligere beskrevet episoden, der fandt sted den mandag den 2. marts i år.

På daværende tidspunkt havde Tyrkiet åbnet sine grænser, og der var stor opmærksomhed på presset på EU's ydre grænser, hvor der flere steder udspillede sig voldsomme scener.

Blandt andet viste billeder, at patruljebåde fra den græske

kystvagt
forsøgte at få migrant-gummibåde til at vende om ved at sejle tæt på de primitive fartøjer.

Flygtninge- og migrantstrømmene betød blandt andet, at flere flygtninge og

migranter
forsøgte at krydse
farvandet
mellem Tyrkiet og den græske ø Kos, hvor to danske Frontex-patruljebåde var udsendt som en del af 'Operation Poseidon'.

Den

kontroversielle
ordre blev givet, efter en af de danske både havde bjærget 33 flygtninge og
migranter
ombord på fordækket.

Operationsleder fra Rigspolitiet Jens Møller fortalte tidligere i år, hvordan en dansk Frontex-besætning måtte trodse en kontroversiel ordre fra den græske kystvagt. (© Mads Korsager Nielsen / DR Nyheder)

Blandt dem var ifølge Forsvarsministeriet også mindre børn samt en "synligt, svagelig ældre kvinde".

'Operation Poseidons' lokale kommandocentral befalede besætningen at sætte de 33 mennesker på fordækket tilbage i gummibåden.

Ordfører stolt af danske soldater

Men skibschefen og besætningen nægtede at udføre ordren, der kom fra 'Operation Poseidons' kommandocentral.

- Jeg er stolt af den danske besætning, der gjorde det helt rigtige. Men det bekymrer mig, at dansk personel overhovedet kan havne i sådan en situation, siger Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund, der har stillet flere spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen (S) samt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i sagen.

- Vi kan risikere, at dansk personale ved EU's yderste grænser igen bliver bedt om at bryde konventionerne. Det siger noget om, at systemet ikke fungerer. Flygtningene forsvinder ikke, fordi man skubber dem tilbage over grænsen, siger Rosa Lund.

Slår fast: Grækerne bestemmer

Både Forsvarsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet slår fast, at de græske myndigheder bestemmer og har ansvaret for at udøve magt under 'Operation Poseidon'.

Men selv om det danske personel, der er udsendt fra

Rigspolitiet
og Forsvaret, udfører opgaver efter instruks fra de græske myndigheder, er det besætningens ansvar at overholde konventionerne.

- Skibschefen må agere i henhold til sin internationale forpligtelse til at komme nødstedte til undsætning, jf. Havretskonventionens artikel 98 samt

konventionen
om sikkerhed for menneskeliv til søs, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et udvalgssvar.

Forsvarsministeriet oplyser til Folketinget, at der ikke er registreret andre tilfælde, hvor danske skibschefer på lignende måder har ageret i forhold til formodede overtrædelser af havrets- eller menneskeretskonventioner.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) oplyser, at hændelsen ikke har givet anledning til at ændre samarbejdet på asylområdet mellem danske og græske myndigheder.

Facebook
Twitter