Druk, misbrug og overgreb i Grønland: Ingen fremskridt i årevis

Der er stort set ingen forbedringer, når man ser på selvmord, overgreb og misbrug i Grønland, viser ny rapport.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 21,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Næsten hver tredje af unge grønlændere har været udsat for et seksuelt overgreb inden deres 18 års fødselsdag. Godt en femtedel af alle grønlændere har overvejet at begå selvmord det seneste år eller tidligere, mens mere end hver femte forældre med børn under 18 år har et potentielt skadeligt alkoholmisbrug.

Tallene stammer fra en ny befolkningsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. På mange områder er der ingen eller kun små fremskridt de seneste ti år.

Christina Viskum Lytken Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed er én af fem forskere bag rapporten. Hun forklarer, at det kan have store konsekvenser for børnene, der vokser op i hjem med alkoholproblemer.

- Det at være vokset op i et hjem, hvor der har været alkoholproblemer, er med til, at folk i langt højere grad har overvejet at tage deres eget liv. Det er en problematik, der er en meget stor udfordring på Grønland, og generelt indvirker det negativt på trivsel og sundhed at vokse op i et hjem med alkohol, så det er virkelig noget, vi har behov for at se på, forklarer hun.

Doris Jakobsen, sundhedsminister for det Grønlandske Selvstyre, er glad for, at der er et lille fald i statistikken, men kalder stadig tallene bekymrende.

- Det er bekymrende, fordi misbrug i det hele taget er omkostningsfuldt og følges af omsorgssvigt, anbringelse af børn, førtidspension, sociale ydelser, manglende uddannelse, tabt arbejdsfortjeneste, vold, kriminalitet og ulykker, og derfor er det vigtigt at fokusere på, siger hun og forklarer, at man er ved at udvide tilbuddene til alkoholikere, ludomaner og hashmisbrugere.

Overgrebstal bekymrer

I 2014 var det 21,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug - i 2005 var det 25,5 procent.

- Det lille fald kan være tegn på en positiv udvikling, men det er for tidligt at sige. Forhåbentlig kan vi dokumentere et endnu større fald ved næste undersøgelser, siger Christina Viskum Lytken Larsen.

32,8 procent af de 18-29-årige har været udsat for et seksuelt overgreb ifølge tallene fra 2014. Akkurat det samme som i 2005. Bekymrende, siger Christina Viskum Lytken Larsen.

- Over 30 procent af de unge har oplevet det, og det er rigtig højt, og det er bekymrende, at der ikke er sket nogen udvikling. Der er meget fokus på problematikken, men kurven er ikke knækket, når man ser på de unge.

Minister for familie, ligestilling og sociale anliggender, Martha Lund Olsen, forklarer, at man forsøger at lave hurtigere sagsbehandlinger og skride ind tidligere i forløbet.

- Vi har flere tiltag over for børnene, og vi styrker indsatsen over for børn, der har været udsat for forskellige overgreb. Vi har også styrket uddannelserne inden for socialområdet, siger hun.

Martha Lund Olsen forklarer også, at man arbejder på en lovændring, der gør, at kommuner, der ikke lever op til kravene om indsatsen for børn og unge, kan få suspenderet deres ansvarsområde.

FAKTA

  • I alt 2.102 personer over 18 år deltog i undersøgelsen, og resultaterne omfatter informationer fra et interview, et selvudfyldt spørgeskema og en række kliniske undersøgelser og blodprøvesvar.

  • Data er indsamlet i 2014 og behandlet i 2015.

  • Befolkningsundersøgelsen i Grønland er den fjerde af de befolkningsundersøgelser, der siden 1993 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med det grønlandske selvstyres Departement for Sundhed.

  • Seksuelle overgreb:Undersøgelsen 2014: 32,8 procent af de 18-29-årige har været udsat for et seksuelt overgreb (Inden de fyldte 18 år). Undersøgelsen 2005: 32,8 procent af de 18-29-årige har været udsat for et seksuelt overgreb (Inden de fyldte 18 år).

  • Alkoholmisbrug: Undersøgelsen 2014: 21,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug. Undersøgelsen 2005: 25,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug.

  • Problematisk spilleadfærd: Undersøgelsen 2014: 7,2 procent har haft en problematisk spilleadfærd gennem det seneste år.Undersøgelsen 2005: 4,0 procent har haft en problematisk spilleadfærd gennem det seneste år.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1152037234846799