DSB stopper al kørsel med IC4

Samtlige IC4-tog er fra tirsdag den 15. november taget ud af drift.

Der er fundet ligheder mellem signalforbikørslen i Marslev i sidste uge, hvor et IC4-tog ikke kunne bremse, og en hændelse i Høje Taastrup den 4. november, og derfor bliver al kørsel med IC4-tog indstillet indtil videre.

Det oplyser DSB i en pressemeddelse.

I hændelsen i Høje Taastrup, som DSB netop har modtaget de sidste analyser af, har et andet IC4-tog passeret et rødt signal med ganske få meter.

Sikkerhed forud for alt andet

Dermed kan DSB ikke afvise, at der er tale om en generel fejl og har derfor besluttet at standse al kørsel med IC4-tog indtil begge hændelser er undersøgt af Havarikommissionen, og der er fundet en afklaring på situationen.

- Der har indtil nu ikke været nogen indikationer af, at der har været tale om en generel fejl, men vi har i forbindelse med vores granskninger af indrapporteringer af tilsvarende hændelser, konstateret endnu en signalforbikørsel, hvor der er visse ligheder i hændelsesforløbet op til forbikørslen, siger koncerndirektør for DSB Vedligehold Frank Olesen.

- Vi har derfor, som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning, valgt at indstille al kørsel med IC4-tog indtil videre. Sikkerhed går forud for alt andet, siger han.

Andre tog sættes ind

I videst muligt omfang indsætter DSB andre togtyper i de afgange, der var planlagt kørt med IC4-tog.

DSB ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår IC4-togene igen kommer i drift og afventer de nærmere undersøgelser, der bliver foretaget i tæt samarbejde med Havarikommissionen.

FacebookTwitter