DSB var tavs i fire år om revner i IC4-tog

To IC4-tog slog revner i 2010. Trafikstyrelsen hørte ikke om det før i marts 2014.

Tre fjerdedele af IC4-togene er i øjeblikket ude af drift. (Foto: Henning Bagger /Scanpix)

For mere end fire år siden oplevede DSB for første gang, at akselkassen på et IC4-tog slog revner. Men først for en måned siden blev Trafikstyrelsen informeret om problemet.

Det bekræfter Trafikstyrelsen over for Ritzau.

- Trafikstyrelsen blev først orienteret om revnerne i marts 2014. Da der på det tidspunkt var fundet flere (tre) af disse revner, valgte Trafikstyrelsen at gå ind i sagen for at få en nærmere redegørelse, skriver kontorchef i Center for Jernbane Leif Funch i en mail til Ritzau.

To yderligere revner dukkede op

Trafikstyrelsen blev den 12. marts underrettet om et tilfælde fra februar, hvor der var fundet revner i det såkaldte lejehus på et IC4-tog. I den forbindelse fortalte DSB, at lignende revner var observeret i to tilfælde i 2010.

Disse to tilfælde havde styrelsen ikke tidligere hørt om, og som en reaktion på henvendelsen bad Trafikstyrelsen DSB om at udarbejde en sikkerhedsvurdering af togene.

- Når Trafikstyrelsen har valgt at gå ind i sagen, er det fordi vi ikke har fundet, at DSB i tide har givet dette problem tilstrækkeligt fokus i eget regi for at få klarlagt årsager med videre, skriver Leif Funch til Ritzau.

DSB har ikke været omhyggelig nok

Han forklarer videre, at det ikke er et lovkrav, at DSB kontakter Trafikstyrelsen i forbindelse med denne type hændelser.

- Det er virksomheden, der ifølge lovgivningen er ansvarlig for jernbanesikkerheden i den daglige drift. Hændelser skal således håndteres af virksomheden selv, skriver kontorchefen, som altså vurderer, at DSB ikke har givet revnerne tilstrækkelig opmærksomhed.

To uger efter, at Trafikstyrelsen havde fået kendskab til revnerne, lavede myndigheden et notat om sagen.

DSB: Ikke nødvendigt at rapportere

- Det er Trafikstyrelsens vurdering, at hændelsestypen kan medføre en alvorlig risiko for jernbanesikkerheden, konkluderede inspektør Christian Hacke i notatet.

DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh vil ikke forholde sig til den manglende indberetning i 2010.

- På det tidspunkt har man tilsyneladende vurderet, at det ikke var nødvendigt at rapportere. Så snart vi opdagede de omtalte revner i år, så indberettede vi sagen og de gamle sager, så vi var sikre på, at Trafikstyrelsen havde hele historikken, siger han.

/ritzau/