Dyr flytning: Familie fem koster Mariagerfjord 700.000 kroner

Kommuner får kæmpebonus, når borgere flytter væk og taber på tilflyttere.

Da Thomas sammen med familien flyttede til Hobro for at komme tættere på sit arbejde, kostede det Mariagerfjord Kommune omkring 700.000 kroner i mistet udligning.

- Det er fuldstændig til grin, siger Thomas Vejborg, når han tænker på, at det har kostet Mariagerfjord Kommune over 700.000 kroner, da han sammen med konen Sanne og de tre døtre, Sara, Thea og Liva flyttede til Hadsund i Mariagerfjord Kommune i juni.

Han husker flytningen til den gamle villa fra 1936 som ganske almindelig. Han lejede en lastbil, og i fem dage i træk kørte han kasser og møbler fra den tidligere bopæl i Hjørring til Hadsund, hvor han arbejder, så hvordan kunne det blive så dyrt?

- Det forstår jeg ingenting af, udbryder han.

Derfor kostede flytningen kassen for Mariagerfjord

Den store regning til Mariagerfjord Kommune skyldes udligningssystemet, som fordeler milliarder af kroner mellem rige og fattige kommuner. En af del af udligningen handler om at hjælpe kommuner, hvor antallet af indbyggere falder. Målet er, at kommuner, hvor der er nedgang i befolkningen, stadig har råd til blandt andet veje, skoler og hjemmehjælp.

I år får kommuner som Mariagerfjord 151.365 kroner for hver mistet indbygger, viser DR´s beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets tal. Beløbet er dog reelt en anelse mindre, for kommunen får også bloktilskud på rundt regnet 10.000 kroner for hver borger, der bor i kommunen.

Var Thomas Vejborg med kone og døtre ikke flyttet til Hadsund i Mariagerfjord Kommune, ville kommunen have haft fem færre indbyggere og fået omkring 700.000 kroner mere i udligning.

Det er problematisk, at kommunen får så store indtægter, når de mister indbyggere, mener Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Der er en meget stor værdi knyttet til en enkelt borger. Kriteriet er ustabilt, siger han og peger på, at det kan betyde millioner af kroner for en kommune, hvis antallet af indbyggere ændrer sig en smule.

- Det er svært for en kommune at forudse præcist, om befolkningen vil vokse eller falde, siger han.

En borger mindre er blevet mere værd

De seneste år har en række kommuner pludselig stået i en situation, hvor de skulle spare mange millioner kroner, mens har andre kommuner uventet fået en stor gevinst.

Den simple forklaring er, at færre kommuner har dalende indbyggertal. Derfor får færre kommuner også penge i udligningssystemet på det punkt.

Men da der stort set er afsat samme antal millioner år efter år til at kompensere for et dalende befolkningstal, bliver der flere penge til deling blandt de kommuner, hvor befolkningen skrumper.

En borger mindre betød i 2016 omkring 55.000 kroner, mens kommunerne i 2019 blev kompenseret med hele 151.000, for hver borger der forsvandt.

Det kan måske lyde spøjst og teknisk, men fordi der har været en mindre nedgang i antallet af borgere end forventet i Mariagerfjord Kommune, har kommunen fået færre penge i udligning på den konto.

Det betyder et underskudbudgettet på mange millioner kroner, og derfor står kommunen nu med et behov for at spare og det sker på blandt andet dagtilbud, skoler og ældreplejen.

I år får kommunen ifølge DR´s beregninger rundt regnet 24 millioner kroner mindre end sidste år, fordi befolkningen ikke skrumper så meget som tidligere.

Naboerne er ikke sure over dyr flytning

Thomas Vejborg fortryder ikke, at flytningen har kostet så mange penge for Mariagerfjord.

- Der har ikke været naboer, som har været sure endnu, men vi ved ikke, om det her kan ændre på det, griner han.

Familien har heller ikke planer om at lægge kommunen til last.

Thomas Vejborg arbejder som direktør, mens konen er rengøringsdame, så her bidrager de til kommunekassen, selvom flytningen var dyr.

- Jeg kan ikke forstå, at en kommune bliver belønnet, når den gør det dårligt, siger han og mener, at politikerne må tænke på, om der er noget forkert med systemet.

Sådan lavede DR beregningerne

  • DR har på baggrund af rapporterne ”kommunal udligning og generelle tilskud” udregnet, hvad det betyder, hvis der er færre indbyggere i en kommune.

  • I alt har kommunerne beregnede sociale udgifter på 118 milliarder kroner.

  • 2 procent af det beløb relaterer sig til, at kommunen mister indbyggere. Det drejer sig om 2,4 milliarder kroner.

  • Kommuner får dog ikke dækket hele beløbet, men må selv stå for en del af regningen. Typisk får kommuner dækket 93 procent af udgifterne.

  • Pengene deles ud efter, om indbyggertallet er dalet over en femårig periode, hvor fald for hvert år lægges sammen. For 2019 havde de kommuner, der mistede indbyggere, samlet set sagt farvel til 14.513 borgere, der enten er rejst eller er døde.

  • Hver kommune får så penge efter, hvor mange indbyggere kommunen har mistet i forhold til hele landet. Står en kommune for en fjerdedel af faldet i indbyggertal, får den således en fjerdedel af udligningen på 2,4 milliarder kroner.

  • Kilde: DR´s beregninger på baggrund af rapporterne fra Økonomi og Indenrigsministeriet: ”Kommunal udligning og generelle tilskud” for årene 2014-2019. (Tabel 1.2 og Tabel 4.2 punkt 12)

Facebook
Twitter