Dyreetisk Råd om hårdere straffe til dyremishandlere: Det var på tide

Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd hilser fødevareministerens forslag til hårdere straffe for dyremishandling velkommen, men de håber også, at der bliver afsat flere ressourcer til at håndtere sagerne.

Hunden Bella blev slæbt efter en bil. Den slags mishandling vil regeringen nu slå hårdere ned på. (Foto: Kaare Smith © Scanpix)

Dyr skal behandles ordentligt, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), og derfor vil hun nu stramme dyreværnsloven.

Det initiativ hilser de velkommen hos Det Dyreetiske Råd, siger formand Bengt Holst.

- Så kommer straffen til at måle sig med forbrydelsen, og det har vi savnet, siger han.

I dag koster det for eksempel 5.000 kroner i bøde for at udsætte en hund for grov, uforsvarlig behandling. Det vil fremover give en bøde på 10.000 kroner, og hvis det er anden gang, man bliver taget i at mishandle et dyr, vil bøden lyde på 15.000 kroner fremfor de 7.500 kroner i dag.

Derudover vil strafferammen udvides til fængsel i op til to år.

Bengt Holst vil ikke forholde sig til bødestraffen, men han synes, at forslaget går i den rigtige retning.

- Det afhjælper jo aldrig problematikken, men det kan være med til, at der kommer mere styr på de her sager, siger han.

Også hos Dyrenes Beskyttelse er man glad for forslaget om at fordoble straffen for dyremishandling, siger direktør Britta Riis.

- Den nuværende strafferamme er lige i underkanten, og derfor synes vi, at det er godt, at ministeren tager det her initiativ, siger hun.

Britta Riis mener dog også, at det også er vigtigt at se på udnyttelsen af strafferammen og de ressourcer, politiet har til at efterforske dyremishandlingssagerne.

Hun fortæller, at de i Dyrenes Beskyttelse årligt laver 1.500 anmeldelser af dyremishandlingssager til politiet. Derudover har de over 8.000 sager om året, som handler om dyr, der ikke nødvendigvis er blevet mishandlet, men som ikke kan blive hos deres ejere, ligesom de modtager over 100.000 opkald på årsbasis.

Mange af sagerne når dog aldrig at blive efterforsket, eller også tager det meget lang tid, siger Britta Riis, der også efterlyser et såkaldt dyrepoliti.

- Vi håber derfor, at de højere straffe vil være med til at afhjælpe problemet, fordi det også sender et signal om, at det ikke er i orden at mishandle dyr, men vi synes også, at der er behov for at se på politiet og anklagemyndighedernes håndtering af sagerne, siger hun.

  • Det vil regeringen gøre:

  • Det er dyreværnsloven, regeringen lægger op til at ændre.
  • Hvor det i dag koster 5000 kroner i bøde for at udsætte en hund for grov uforsvarlig behandling, vil det fremover koste 10.000 kroner. Anden gang man bliver taget i at mishandle det samme dyr, vil det koste 15.000 kroner - fremfor 7.500 kroner i dag.
  • Straframmen for mishandling af dyr udvides fra fængsel i indtil ét år til fængsel indtil to år.