Dyreetisk råd vil have forbud mod put and take-fiskeri

Put and take-søer skal forbydes, mener Det Dyreetiske Råd. Samtidig skal adgangen til fisketegn begrænses.

Et flertal i rådet anbefaler ligeledes, at den viden og de anbefalinger, der er omkring fiskeri, bliver bredere udbredt - eksempelvis via kampagner. (Foto: sdiebes © Stock exchange)

Det skal ikke længere være tilladt at fiske i de såkaldte put and take-søer rundt om i Danmark.

Anbefalingen kommer fra et flertal i Det Dyreetiske Råd, som rådgiver fødevareministeren i sager om etiske hensyn. Anbefalingen er en af konklusionerne i en større rapport fra rådet, der blev

offentliggjort
torsdag.

- Det er problematisk at opdrætte dyr alene med det formål at tilgodese en hobby, når vi ved, at det påfører dyrene ulemper.

Skal fanges og transporteres

- Når man laver en put and take-sø, udsættes fiskene for en række ulemper - først skal den fanges ind af dampbruget, så skal den transporteres, sættes i søen, og så skal den fanges med krog.

- Derved forlænger man processen, så fiskene påføres en ekstra belastning for at tilfredsstille vores hobby. Og det, mener et flertal i rådet, er etisk uforsvarligt, siger formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, til Ritzau.

Han understreger, at en af de klare forudsætninger for rådets udtalelse er, at forskning i smerte og velfærd hos fisk efterlader på nuværende tidspunkt en del ubesvarede spørgsmål.

Utilstrækkelige kampagner

- Spørgsmålet er ikke længere, om fisk kan føle smerte, men hvordan de oplever smerten - om de oplever det ligesom os mennesker. Det Dyreetiske Råd er opmærksom på den forskningsmæssige usikkerhed og mener, at tvivlen bør komme fiskene til gode, siger Bengt Holst.

Et flertal i rådet anbefaler ligeledes, at den viden og de anbefalinger, der er omkring fiskeri, bliver mere udbredt - eksempelvis via

kampagner
.

Flertallet erkender dog også, at

kampagner
og frivillige kurser nok ikke har tilstrækkelig
effekt
.

De anbefaler derfor, at der bliver lavet en barriere med relevante spørgsmål, som man skal forholde sig til, før man kan erhverve fisketegn og fiskekort.

Men hvis ikke det er tilstrækkeligt, mener flertallet af medlemmerne i rådet, at

obligatoriske
kurser og prøver i offentligt regi alligevel bør overvejes.

Bengt Holst håber, at rapporten kan sætte skub i en nødvendig diskussion om behandlingen af fisk, der ofte gemmes bag pattedyr.

- I første omgang er rapporten til debat. Vi håber, at den kan lukke op for en debat, der er væsentlig. Vi tænker alt for ofte "Ej, det er jo bare en fisk". Men det er netop denne indstilling, vi skal væk fra, siger Bengt Holst.

/ritzau/

Facebook
Twitter